Actualització del Cercaterm (02/06/2020)

actualització del Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm inclou les novetats següents: 

Noves edicions i revisions de productes terminològics ja publicats

—Actualització anual del Glossari de jardineria i paisatgisme, elaborat per la Fundació de la Jardineria i el Paisatge i el TERMCAT l’any 2016. En aquesta actualització s’hi han incorporat 174 termes nous procedents dels glossaris de les cinc normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme publicades per la Fundació el 2019. Actualment conté 2.079 termes, amb definició i sovint amb equivalents en castellà. (Per exemple, coixí vegetalitzat i embornal de carboni.)

Fitxes de criteris noves

—2 fitxes noves que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm respostes terminològiques donades prèviament pel TERMCAT a consultes diverses. (Són les fitxes CRITERI Forma prefixada pedo- o paido-? i CRITERI esquat, gatzoneta o assegudeta?) Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del Diccionari de criteris terminològics.

Termes puntuals nous o actualitzats

—112 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

  • 54 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, addicció al bronzejat, en Imatge personal i Psicologia, i bàlan o gla de mar, en Zoologia.)
  • 45 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT amb motiu del treball fet en l’àrea Economia. (Per exemple, bé de Giffen i duopsoni.)
  • 13 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització, també en l’àrea d’Economia. (Per exemple, teoria del degoteig.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. (Per exemple, s’ha considerat que Ag (antigen) i Ab i Ac (anticòs) han de ser símbols i no abreviatures, s’han regularitzat els equivalents castellans de deixalleria perquè hi constin només desechería i punto limpio (no *punto azul, *punto verde o *centro de recogida) i s’ha suprimit de la definició de ukulele la indicació que es toca amb plectre.