Actualització de la Neoloteca i el Cercaterm (03/12/2020)

imatge d'un ordinador

La darrera actualització de la Neoloteca i el Cercaterm, que serà la penúltima d’aquest any tan inesperat, incorpora les novetats següents:

 

Productes terminològics nous al Cercaterm

—La Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions, elaborada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT. Conté 264 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, rehabilitació comunitària o suport entre iguals.)

—El Lèxic de proves de medicina nuclear, elaborat també pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT. Conté 248 termes corresponents a proves de diagnòstic per la imatge tipificades, amb equivalents en castellà i amb els codis establerts per la Societat Espanyola de Medicina Nuclear i Imatge Molecular, que també són els utilitzats per CatSalut. (Per exemple, angiogammagrafia renal o sinoviortesi radiotòpica amb reni.)

—El Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari, elaborat pel Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya amb el suport del TERMCAT. Conté 213 locucions i expressions llatines relacionades sobretot amb el llenguatge legislatiu, que estan ordenades per la forma llatina original i de les quals es donen els equivalents en català i castellà, el significat literal, indicacions d’ús i exemples. (Per exemple, ad kalendas graecas o do ut des.)

—El lèxic A rodar. Lèxic de ciclisme. Pedalem en català!, elaborat pel Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el TERMCAT. Conté 64 termes, amb equivalents en castellà i amb definicions. (Per exemple, baixar pinyons  i empassacunetes.)

—Un glossari de fusteria coordinat pel TERMCAT, en el marc del projecte europeu CoopWood, que vol fomentar la cooperació transfronterera en el sector de la fusta pel que fa a la formació professional i les empreses. Conté 3.392 fitxes, amb equivalents en castellà, francès, anglès i basc. (Per exemple, aclarida successiva o cassetonat de fals sostre  [també enteixinat o teginat de fals sostre].) Totes aquestes fitxes també es poden consultar en aquest enllaç de CoopWood.

 

Noves edicions i revisions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

—Actualització del Lèxic de malalties minoritàries,  elaborat pel TERMCAT  amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Servei Català de la Salut i la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. En aquesta actualització s’hi han incorporat 104 termes corresponents a les àrees temàtiques de malalties autoimmunitàries sistèmiques i malalties autoinflamatòries. Actualment conté 580 termes, amb equivalents en castellà, francès  i anglès. (Per exemple, fasciïtis difusa  o síndrome periòdica associada a la criopirina.) 

 

Termes normalitzats nous a la Neoloteca i al Cercaterm

—Una trentena de fitxes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, que inclouen termes nous, termes actualitzats d'acord amb el diccionari normatiu (com ara empoderament o vistaire) i termes reconsiderats (per exemple, ciberseducció de menors en comptes de *ciberassetjament pedòfil, o adreça de monodifusió en comptes de *adreça d'unidestinació). Pel que fa als termes nous, pertanyen principalment als àmbits de les TIC (per exemple, cas i seminari web), la ciberseguretat (pornodifusió no consentida), la comunicació i el màrqueting​ (anunci de vídeo dins de flux), i la zoologia (senglar híbrid). Totes aquestes fitxes també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Neoloteca.

 

Fitxes de criteris noves o actualitzades al Cercaterm

—1 fitxa nova que resumeix i adapta al format de fitxa del Cercaterm un apunt terminològic publicat prèviament pel TERMCAT (CRITERI deslocalització, deslocalització propera, deslocalització interior, deslocalització de tornada o relocalització?) i 2 fitxes actualitzades (CRITERI empoderament, empoderar i empoder-se o bé apoderament, apoderar i apoderar-se? i CRITERI flop o flops: Singular i plural). Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions del Diccionari de criteris terminològics.

 

Termes puntuals nous o actualitzats

—74 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 54 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, arbuscular, en Botànica, i tècnica pomodoro, en Empresa.)

• 7 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT, sobretot amb motiu del treball fet en l’àrea d’Alimentació. (Per exemple, aliment nou.)

• 13 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització, tots en l’àrea de Dret. (Per exemple, acte de servei.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

 

Aplicació de modificacions puntuals

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris.