Disponibles dues noves normes UNE en català

Noves normes

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de les normes tècniques UNE-ISO 15489-1:2016 Informació i documentació. Gestió documental. Part 1: Conceptes i principis i UNE 166008:2012 Gestió de l’R+D+I. Transferència de tecnologia. Aquestes noves versions s’emmarquen en l’acord establert amb l’Associació Espanyola de Normalització (UNE) i el conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial.

La Norma UNE-ISO 15489-1:2016 és una nova versió de la Norma UNE-ISO 15489-1:2006, també disponible al català, que incorpora les modificacions fetes per l’Organització Internacional de Normalització (ISO) en la norma internacional corresponent, la ISO 15489-1:2016. Defineix els conceptes i els principis que actuen com a base per a desenvolupar pautes de creació, captura i gestió de documents, especialment electrònics. En el context actual de transformació digital de les organitzacions, aquesta revisió de la norma significa un pas endavant pel que fa a la metodologia de gestió dels documents electrònics i a l’actualització dels conceptes clau de gestió documental en aquest àmbit. En l’elaboració de la versió catalana s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, la Norma UNE 166008:2012 conté els requisits i les directrius pràctiques per a dur a terme de manera estructurada la transferència de tecnologia provinent d’activitats d’R+D+I, incloent-hi la identificació dels actius intangibles (patents, plànols, fórmules, etc.) susceptibles de ser transferits, la determinació del seu valor raonable i la formalització d’aquesta transferència de coneixement. Aquesta proposta de sistema de gestió facilita l’intercanvi entre els organismes investigadors i les empreses i afavoreix la difusió dels resultats de les recerques en el mercat i la societat en general. Forma part de la sèrie de normes 166000, dedicades a facilitar la gestió de la innovació tecnològica en les organitzacions, de les quals ja hi ha editades en català la UNE 166000:2006, la UNE 166001:2006 i la UNE 166002:2014. Per a l’elaboració de la versió catalana d’aquesta norma s’ha rebut l’assessorament d’especialistes de l’àmbit de la innovació a l’empresa.

Les normes internacionals són documents clau per a molts àmbits industrials, econòmics i de gestió. Amb les dues normes que ara es presenten, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català 36 normes de sectors com ara la indústria tèxtil, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE). El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició d’aquestes i altres normes, us podeu adreçar a UNE o al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN, UNE. Informació i documentació: Gestió documental. Part 1, Conceptes i principis. UNE-ISO 15489-1:2016. Madrid: Asociación Española de Normalización, cop. 2018.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN, UNE. Gestió de l’R+D+I: Transferència de tecnologia. UNE 166008:2012. Madrid: Asociación Española de Normalización, cop. 2018.

Podeu consultar aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.