La infografia dels termes de la Declaració Universal dels Drets Humans, disponible també en anglès i en castellà

Declaració Universal dels Drets Humans

Amb motiu de la publicació de la Terminologia dels drets humans, des del TERMCAT hem difós, com a material complementari, una infografia interactiva que destaca els termes continguts en els trenta articles de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Atès l'interès que ha despertat aquest material, en difonem ara també les versions en anglès i en castellà, fetes amb els textos de la Declaració en aquests dos idiomes. Els enllaços dels termes porten a les fitxes del diccionari en línia, en què es poden consultar els termes i les definicions en català i els equivalents en castellà, francès i anglès.

Els drets humans i les llibertats fonamentals són el conjunt de drets i llibertats de caràcter universal, inalienable i inderogable inherents a totes les persones, i són objecte de protecció del dret internacional i del dret intern dels estats democràtics.