Nous termes en estudi al Consell Supervisor (15/05/2019)

Termes en estudi

Aquest dimecres, 15 de maig, hi ha hagut una nova reunió del Consell Supervisor. En aquesta reunió s’ha continuat l’estudi de termes d’astrofísica i matemàtiques iniciat en la sessió anterior. Concretament s’han analitzat els termes següents:

 

bin

Interval d’una variable matemàtica o física.

Denominacions possibles: interval de classe, interval, segment, paquet, rang de valors

 

bin, to

Dividir el rang o els possibles valors d’una variable real en diversos intervals.

Denominacions possibles: classificar, categoritzar, segmentar, empaquetar, agrupar

 

binning

Acció i efecte de dividir el rang o els possibles valors d’una variable real en diversos intervals.

Denominacions possibles: classificació, categorització, segmentació, empaquetament, agrupació

 

constraint

Condició que han de complir un model o un paràmetre matemàtics per a explicar un sistema físic determinat.

Denominacions possibles: restricció, constrenyiment, constricció, lligam

 

constraint, to

Aplicar una condició a un model o paràmetre a fi que puguin explicar un sistema físic determinat.

Denominacions possibles: restringir, constrènyer, limitar

 

constraining

Que implica condicions.

Denominacions possibles: restrictiu -iva, constrenyedor -a, limitador -a

 

shallow function

Funció que té un pendent petit.

Denominacions possibles: funció amb gradient baix, funció essencialment constant, funció planera, funció quasiconstant

 

steep function

Funció que té un pendent alt.

Denominacions possibles: funció amb gradient elevat, funció costeruda, funció dreta, funció rampant, funció ràpidament creixent, funció rosta

 

sparse matrix

Matriu formada majoritàriament per elements de valor nul o prou petit per poder ser negligit.

Denominacions possibles: matriu dispersa, matriu esclarissada, matriu esparsa

 

tidal evolution

Canvi en les propietats estructurals, orbitals i de rotació d'un objecte celeste com a conseqüència de l'alteració de l'energia total que produeixen les forces de marea.

Nota: Són exemples de mareoevolució el fet que la Lluna hagi sincronitzat les seves freqüències de rotació i translació, i també que la rotació de la Terra es vagi alentint. La mareoevolució és també un dels processos responsables que els objectes celestes  no siguin perfectament esfèrics.

Denominacions possibles: evolució per marea, mareoevolució

 

tidally evolve, to

Experimentar, un cos celeste, canvis en les seves propietats estructurals, orbitals i de rotació deguts a l'alteració de l'energia total que produeixen les forces de marea.

Denominacions possibles: evolucionar per marea, mareoevolucionar

 

spaghettification

Procés pel qual un objecte celeste que s'acosta a un altre de molt massiu i compacte, com ara un forat negre o una estrella de neutrons, es descompon progressivament en una cadena de partícules llarga i prima per l'efecte de les forces de marea, que l'estiren verticalment i el comprimeixen horitzontalment.

Denominacions possibles: espaguetització, espaguetificació, efecte espagueti, efecte agulla, efecte fideu

 

spaghettify, to

Provocar, les forces de marea, que un objecte celeste que s'acosta a un altre de molt massiu i compacte, com ara un forat negre o una estrella de neutrons, es descompongui progressivament en una  cadena de partícules llarga i prima estirant-lo verticalment i el comprimint-lo horitzontalment.

Denominacions possibles: espaguetitzar, espaguetificar, provocar un efecte espagueti, provocar un efecte agulla, provocar un efecte fideu.

 

astre, cos celeste, cos astronòmic, objecte celeste, objecte astronòmic

>Establiment dels conceptes que hi ha darrere de cadascuna d’aquestes denominacions i de les relacions de sinonímia, hiponímia o hiperonímia que presenten.

 

En aquesta reunió també s’han tornat a revisar les decisions preses en la reunió anterior.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.