Publicació del Diccionari terminològic de teledetecció

Teledetecció

S’ha publicat el Diccionari terminològic de teledetecció, que recull 2.163 termes, amb la definició i notes complementàries en català, equivalents en castellà i anglès, un índex de símbols i dos annexos de les regions i subregions de l’espectre electromagnètic. La teledetecció s’ocupa de l’obtenció remota de dades a través de sensors, de processar-les i d'analitzar-les.

Aquesta obra, elaborada per Xavier Pons i Anna Arcalís, de la Universitat Autònoma de Barcelona, completa la col·lecció de diccionaris de l’àmbit cartogràfic impulsada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que inclou també el Diccionari terminològic de cartografia, el Diccionari terminològic de fotogrametria i el Diccionari terminològic de sistemes d’informació geogràfica. Tots els volums han estat revisats pel TERMCAT i editats per Enciclopèdia Catalana i el mateix Institut.

En el marc d’aquest projecte, el mes de juliol passat el TERMCAT va reunir en una sessió de normalització experts de l’àmbit per estudiar una cinquantena de termes de caràcter més neològic inclosos en el diccionari.

En total, aquesta col·lecció representa una aportació de més de vuit mil termes, revisats en col·laboració del TERMCAT i els autors i altres especialistes reconeguts de cada disciplina, que ofereixen una visió prou completa de la terminologia pròpia de la ciència geogràfica i de les tecnologies que s’hi relacionen.