El TERMCAT afegeix més informació d'interès lingüístic als termes normalitzats

imatge d'una fitxa de la Neoloteca

La Neoloteca, el diccionari de termes normalitzats en català, amb prop de 9.700 fitxes, incorpora a partir d’ara noves dades lingüístiques sobre els termes, concretament sobre el motiu que ha originat la normalització del cas i sobre el tipus de formació lèxica de les denominacions normalitzades.

Aquest etiquetatge s’adreça especialment a lingüistes, terminòlegs, estudiants i altres usuaris experts, i respon a la voluntat de transparència del TERMCAT i al desig de posar a disposició dels usuaris el màxim de dades sobre els termes i sobre els seus processos de treball. La informació nova consta ja a la Neoloteca en més de 600 fitxes, de termes normalitzats entre els anys 2018 i 2020, i complementa la informació estrictament terminològica (denominació catalana normalitzada, equivalents en altres llengües, definició, etc.) i la relativa als criteris aplicats pel Consell Supervisor en la resolució dels casos.

El motiu de normalització pot ser divers, des de valorar l’ús d’un manlleu, a valorar l’adequació d’un calc d’una altra llengua o a establir una prioritat entre diverses denominacions en ús, entre d’altres.

El tipus de formació lèxica de la denominació normalitzada, d’altra banda, pot respondre a mecanismes propis del català (formes creades per sufixació, per composició culta, per composició sintagmàtica, etc.), o bé a processos no propis (manlleus adaptats, manlleus no adaptats, formes híbrides, etc.).

Amb la sistematització d’aquesta informació es podran recuperar grups de termes normalitzats amb unes característiques comunes concretes que, combinades amb altres paràmetres de la fitxa terminològica (com ara l’àrea temàtica o la categoria lèxica), permetran explotar la informació de maneres diverses, tant en estudis sobre neologia terminològica (sobre productivitat dels mecanismes lèxics, sobre tendències segons els àmbits, etc.) com en la presa de decisions futures sobre altres termes.

Són exemples de fitxes etiquetades a la Neoloteca sota aquests dos paràmetres: nínox, nínox de les Tanimbar, catfishing, enginyeria social, youtuber | youtubera, embrió preimplantacional, gestació per substitució, mareoevolució, espaguetització, àssana, gest de la salutació, vídeo hipertrucat, friganisme, alimentació de debò, COVID-19 o circulació en comboi.