El TERMCAT publica en línia el Diccionari de dret civil

Diccionari de dret civil

El TERMCAT ha publicat el Diccionari de dret civil, que és la versió en línia del diccionari elaborat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el mateix TERMCAT l’any 2005.

El diccionari conté 1.160 termes corresponents a les cinc grans àrees clàssiques del dret civil: dret civil general, dret civil d’obligacions i contractes, drets reals, dret de família i dret de successions. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà, definicions i, sovint, notes explicatives. S’hi troben termes com ara contracte d’arrendament, dret de tanteig, hereu fiduciari, llibertat de contractació, règim econòmic conjugal o successió intestada.