El TERMCAT tradueix dues noves normes UNE al català per a la gestió de documents

© AENOR

S’han publicat en català les normes UNE-ISO 30300 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Fonaments i vocabulari i UNE-ISO 30301 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Requisits.

La família de normes ISO 30300 està dedicada als sistemes de gestió per a documents (SGD). Concretament, la Norma UNE-ISO 30300 recull la terminologia de la sèrie de normes i especifica els objectius i els beneficis derivats de la implantació d’un SGD. La Norma UNE-ISO 30301, en canvi, detalla els requisits necessaris per a implantar un SGD.

El TERMCAT ha dut a terme la traducció d’aquestes normes al català coincidint amb la jornada tècnica sobre les aplicacions de la Norma UNE-ISO 30301 a les empreses, organitzada pel Departament de Cultura i AENOR, que tindrà lloc demà al Museu d’Història de Catalunya.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què el TERMCAT i AENOR, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, van signar un conveni de col·laboració. El procés que se segueix en la traducció de normes ha obtingut la certificació d'AENOR de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038 de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT.

Per a l'adquisició d’aquestes i altres normes, us podeu adreçar a AENOR o al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.