El TERMCAT tradueix dues noves normes UNE al català per a la gestió de l'R+D+I

© Chaix & Morel et associés

S’han publicat en català les normes UNE 166001 Gestió de l’R+D+I: Requisits d’un projecte d’R+D+I i UNE 166002 Gestió de l’R+D+I: Requisits del sistema de gestió de l’R+D+I.

La Norma UNE 166001 descriu els requisits que es consideren rellevants per a ser inclosos en un projecte d’R+D+I. La Norma UNE 166002 estableix el sistema de gestió de la cartera de projectes d’R+D+I que poden elaborar-se a partir d’aquesta norma. Aquestes normes es complementen amb la Norma UNE 166000 Gestió de l’R+D+I: Termes i definicions de les activitats d’R+D+I, disponible també en català.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què el TERMCAT i AENOR, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, van signar un conveni de col·laboració. El procés que se segueix en la traducció de normes ha obtingut la certificació d'AENOR de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038 de serveis de traducció.

Per a l'adquisició d’aquestes i altres normes, us podeu adreçar a AENOR o al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.