Back to top

Cercaterm

Cercador del conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. 

Si necessites més informació, et pots adreçar al Servei de Consultes (cal que t'hi registris prèviament).

 

Resultats per a la cerca "comerciejar" dins totes les àrees temàtiques

0 CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats 0 CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats

<Criteris>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats
 • ca  Nom de marca adaptat (Cellon): cel·lo (EXEMPLE), n m
 • ca  Nom de marca evitat (Biobrick): biopeça (EXEMPLE), n f
 • ca  Nom de marca evitat (Blu Tack): pasta adhesiva (EXEMPLE), n f
 • ca  Nom de marca evitat (Carpule): cartutx d'anestèsia (EXEMPLE), n m
 • ca  Nom de marca evitat (Cello): cinta adhesiva (EXEMPLE), n f
 • ca  Nom de marca evitat (Ratrac): màquina trepitjaneu (EXEMPLE), n f
 • ca  Nom de marca evitat (Ratrac): eruga (EXEMPLE), n f sin. compl.

<Criteris lingüístics > Criteris sobre àmbits d'especialitat>

Definició
El Consell Supervisor del TERMCAT recomana els criteris generals següents per al tractament de les denominacions i equivalents procedents de marques comercials:

(1) Sempre que sigui possible, s'han d'evitar les denominacions basades en una marca registrada, ja que la utilització d'una marca concreta com a denominació podria discriminar la resta de marques.
. Per a facilitar la identificació del terme, es pot fer constar en una nota el nom de la marca amb què és més conegut el concepte, amb una fórmula del tipus "L'x / Els x es coneix/en sovint amb la forma y, que és una marca comercial".
Ex.: [català] biopeça, n f | Nota: Les biopeces es coneixen sovint amb la forma Biobrick, que és una marca comercial.
(2) Tot i això, en determinats casos es poden fixar denominacions procedents de marques (per extensió d'ús, documentació abundant, internacionalitat, etc.), seguint els criteris següents:
- S'ha d'escriure la denominació amb minúscula inicial i sense cap símbol de marca registrada (a més d'altres possibles adaptacions), igual com es fa amb qualsevol denominació. El motiu és que un nom de marca no adaptat no tindria un valor genèric, sinó que designaria exclusivament els referents d'aquella marca.
- S'ha de fer constar en una nota l'origen com a marca de la forma aprovada, amb un esment explícit a la marca, per mitjà d'una fórmula del tipus "La denominació x prové de la marca comercial y".
(3) Els equivalents poden ser adaptacions de marques comercials si es documenten així en fonts fiables, seguint els criteris següents:
- S'ha de fer constar en una nota la referència a l'origen com a marca de la forma aprovada, amb un esment explícit a la marca, per mitjà d'una fórmula similar.
Ex.: [anglès] ice machine, n; ice resurfacer, n; zamboni, n | Nota: L'equivalent anglès zamboni prové de la marca comercial Zamboni, deguda al nom de l'inventor de la màquina (Frank J. Zamboni).

Els arguments que avalen aquest tractament són els següents:
a) El marc legal és poc clar: el preàmbul de la Llei de marques diu que la llei "habilita el titular per impedir la reproducció de la seva marca en diccionaris, si això perjudica el seu caràcter distintiu"; en canvi, l'article 35 afirma que "Si la reproducció d'una marca en un diccionari, una enciclopèdia o una obra de consulta similar fa la impressió que constitueix el terme genèric dels béns o serveis per als quals està registrada la marca, l'editor, a petició del titular de la marca, ha de vetllar perquè la seva reproducció vagi acompanyada, com a màxim en l'edició següent de l'obra, de la indicació que diu que es tracta d'una marca registrada".
b) La doctrina establerta pel TERMCAT l'any 1990 (Manlleus i calcs lingüístics en els treballs de terminologia catalana) assenyalava la necessitat d'evitar les denominacions procedents de marques comercials.
c) Les obres lexicogràfiques de diferents llengües en fan un tractament desigual: hi ha adopcions directes del nom comercial, adaptacions amb indicació de procedència (en l'interior de la definició, a l'encapçalament, com a informació etimològica), adaptacions sense indicació de procedència i evitació de la utilització dels noms de marca.
d) En terminografia catalana es documenta el mateix tractament desigual.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap?, CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar?, CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení? i CRITERI Denominació de marca comercial (5): tapaboques, braga, calces, buff® o buf?
 • 2. Podeu consultar el document de criteri original, Denominacions procedents de marques comercials: Proposta de tractament, en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/denominacions-marques-comercials.pdf).
0 CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap? 0 CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap?

<Criteris>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap?
 • es  wasap, n m
 • es  Whatsapp, n m
 • es  whatsapp ·, n m
 • es  guasap, n m sin. compl.

<Criteris lingüístics > Criteris sobre àmbits d'especialitat>

Definició
Tant la grafia amb majúscules WhatsApp, com la grafia amb minúscula whatsapp i, fins i tot, la grafia amb minúscula i amb simplificació del grup final whatsap es consideren adequades segons el context; en canvi, no es consideren recomanables les grafies *watsap, *wassap, *wasap o similars.

- La grafia WhatsApp és el nom comercial de l'aplicació i, per tant, com totes les marques, està protegida legalment.
. És la grafia més adequada per a fer referència a l'aplicació en registres formals, sobretot catàlegs i altres usos comercials.

- Les grafies whatsapp i whatsap són adaptacions a l'ús d'aquest nom amb un valor genèric, sovint per a fer referència a cadascun dels missatges enviats per mitjà d'aquesta aplicació i no a l'aplicació mateixa. És un fenomen anàleg al d'altres denominacions comercials que s'han integrat en la llengua com a denominacions genèriques (com ara vamba, cel·lo, etc.).
. Són grafies adequades per a registres informals, contextos divulgatius, ús en mitjans de comunicació, etc., tant la grafia que únicament elimina les majúscules (whatsapp) com la grafia que adapta el grup consonàntic final pp a l'ortografia catalana (whatsap).
Ex.: enviar / escriure / fer un whatsap (o un whatsapp), parlar per whatsap (o per wathsapp)

En canvi, les grafies *watsap, *wassap o *wasap, que correspondrien a adaptacions més profundes de la forma original, no es consideren adequades en cap context, perquè s'allunyen excessivament de la forma original.
. Pel que fa *watsap convé tenir en compte que en català hi ha tendència a mantenir el grup wh, tal com mostra el cas de whisky; pel que fa a *wassap i *wasap tenen l'inconvenient afegit de no ajustar-se ni a la pronúncia anglesa original ni a l'adaptació recomanada per a aquest so en català (on són freqüents les paraules amb un so similar, com ara automatitzar, dits, mots, etc.).

Nota

 • 1. En l'ús per a fer referència als missatges, és freqüent en castellà i francès recórrer a WhatsApp o whatsapp sense flexió de plural encara que el valor sigui plural. (Per exemple, uno de los whatsapp o lire les WhatsApp.)
 • 2. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats, CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar?, CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení? i CRITERI Denominació de marca comercial (5): tapaboques, braga, calces, buff® o buf?
 • 3. Podeu consultar el document de criteri original, #terme de la setmana: whatsap, en el blog del TERMCAT (termcat.blog.gencat.cat/2014/02/24/termedelasetmana-whatsap/).
0 CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap? 0 CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap?

<Tecnologies de la informació i la comunicació>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap?
 • es  wasap, n m
 • es  Whatsapp, n m
 • es  whatsapp ·, n m
 • es  guasap, n m sin. compl.

<Tecnologies de la informació i la comunicació > Xarxes socials>

Definició
Tant la grafia amb majúscules WhatsApp, com la grafia amb minúscula whatsapp i, fins i tot, la grafia amb minúscula i amb simplificació del grup final whatsap es consideren adequades segons el context; en canvi, no es consideren recomanables les grafies *watsap, *wassap, *wasap o similars.

- La grafia WhatsApp és el nom comercial de l'aplicació i, per tant, com totes les marques, està protegida legalment.
. És la grafia més adequada per a fer referència a l'aplicació en registres formals, sobretot catàlegs i altres usos comercials.

- Les grafies whatsapp i whatsap són adaptacions a l'ús d'aquest nom amb un valor genèric, sovint per a fer referència a cadascun dels missatges enviats per mitjà d'aquesta aplicació i no a l'aplicació mateixa. És un fenomen anàleg al d'altres denominacions comercials que s'han integrat en la llengua com a denominacions genèriques (com ara vamba, cel·lo, etc.).
. Són grafies adequades per a registres informals, contextos divulgatius, ús en mitjans de comunicació, etc., tant la grafia que únicament elimina les majúscules (whatsapp) com la grafia que adapta el grup consonàntic final pp a l'ortografia catalana (whatsap).
Ex.: enviar / escriure / fer un whatsap (o un whatsapp), parlar per whatsap (o per wathsapp)

En canvi, les grafies *watsap, *wassap o *wasap, que correspondrien a adaptacions més profundes de la forma original, no es consideren adequades en cap context, perquè s'allunyen excessivament de la forma original.
. Pel que fa *watsap convé tenir en compte que en català hi ha tendència a mantenir el grup wh, tal com mostra el cas de whisky; pel que fa a *wassap i *wasap tenen l'inconvenient afegit de no ajustar-se ni a la pronúncia anglesa original ni a l'adaptació recomanada per a aquest so en català (on són freqüents les paraules amb un so similar, com ara automatitzar, dits, mots, etc.).

Nota

 • 1. En l'ús per a fer referència als missatges, és freqüent en castellà i francès recórrer a WhatsApp o whatsapp sense flexió de plural encara que el valor sigui plural. (Per exemple, uno de los whatsapp o lire les WhatsApp.)
 • 2. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats, CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar?, CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení? i CRITERI Denominació de marca comercial (5): tapaboques, braga, calces, buff® o buf?
 • 3. Podeu consultar el document de criteri original, #terme de la setmana: whatsap, en el blog del TERMCAT (termcat.blog.gencat.cat/2014/02/24/termedelasetmana-whatsap/).
0 CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar? 0 CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar?

<Tecnologies de la informació i la comunicació>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar?
 • es  escribir / enviar un mensaje de WhatsApp, v intr
 • es  escribir / enviar un wasap, v intr
 • es  wasapear, v intr

<Tecnologies de la informació i la comunicació > Xarxes socials>

Definició
Tant les expressions fer, escriure o enviar un missatge de WhatsApp, com fer, escriure o enviar un whatsap (o un whatsapp) poden ser adequades, segons el context; en canvi, les formes verbals *whatsappejar, *whatsapejar i similars no es consideren recomanables fora de contextos molt informals.

- L'expressió fer, escriure o enviar un missatge de WhatsApp (o per WhatsApp) respecta estrictament el caràcter de denominació comercial que té WhatsApp, amb un valor legal, i també el fet que es tracti del nom d'una aplicació.
. És adequada a registres formals, sobretot per a catàlegs i altres usos comercials.

- L'expressió fer, escriure o enviar un whatsapp (o un whatsap) es basa en un ús per extensió de la denominació comercial per a fer referència a cadascun dels missatges enviats per mitjà d'aquesta aplicació. (Pel que fa a la discussió sobre whatsapp, whatsap, watsap, etc., vegeu la nota.)
. És adequada per a registres informals, contextos divulgatius, ús en mitjans de comunicació, llengua oral, etc.

En canvi, les expressions sintètiques *whatsappejar, *whatsapejar i similars en general no es consideren recomanables amb el mateix sentit fora dels contextos informals en què solen utilitzar-se. Els motius són els següents:
(1) Així com té una certa freqüència la utilització d'una marca comercial amb un valor genèric, per contra hi ha molts pocs casos que prenguin com a base d'un verb una denominació comercial.
(2) En català hi ha una forta tendència a l'ús de perífrasis verbals per a casos similars, sovint construïdes amb el verb fer. (Fer té un significat i un ús tan amplis que pràcticament només denota una acció verbal, cosa que el fa especialment útil per a la construcció de perífrasis verbals.)
(3) El sufix -ejar hi aporta un matís de repetició que fa que el significat de *whatsappejar (o *whatsapejar) correspongui a l'acció repetitiva d'utilitzar aquest sistema de missatges, més que no pas a l'acció aïllada d'enviar un sol missatge.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats, CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap o wassap?, CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení? i CRITERI Denominació de marca comercial (5): tapaboques, braga, calces, buff® o buf?
 • 2. Podeu consultar el document de criteri original, #terme de la setmana: whatsap, en el blog del TERMCAT (termcat.blog.gencat.cat/2014/02/24/termedelasetmana-whatsap/).
0 CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar? 0 CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar?

<Criteris>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar?
 • es  escribir / enviar un mensaje de WhatsApp, v intr
 • es  escribir / enviar un wasap, v intr
 • es  wasapear, v intr

<Criteris lingüístics > Criteris sobre àmbits d'especialitat>

Definició
Tant les expressions fer, escriure o enviar un missatge de WhatsApp, com fer, escriure o enviar un whatsap (o un whatsapp) poden ser adequades, segons el context; en canvi, les formes verbals *whatsappejar, *whatsapejar i similars no es consideren recomanables fora de contextos molt informals.

- L'expressió fer, escriure o enviar un missatge de WhatsApp (o per WhatsApp) respecta estrictament el caràcter de denominació comercial que té WhatsApp, amb un valor legal, i també el fet que es tracti del nom d'una aplicació.
. És adequada a registres formals, sobretot per a catàlegs i altres usos comercials.

- L'expressió fer, escriure o enviar un whatsapp (o un whatsap) es basa en un ús per extensió de la denominació comercial per a fer referència a cadascun dels missatges enviats per mitjà d'aquesta aplicació. (Pel que fa a la discussió sobre whatsapp, whatsap, watsap, etc., vegeu la nota.)
. És adequada per a registres informals, contextos divulgatius, ús en mitjans de comunicació, llengua oral, etc.

En canvi, les expressions sintètiques *whatsappejar, *whatsapejar i similars en general no es consideren recomanables amb el mateix sentit fora dels contextos informals en què solen utilitzar-se. Els motius són els següents:
(1) Així com té una certa freqüència la utilització d'una marca comercial amb un valor genèric, per contra hi ha molts pocs casos que prenguin com a base d'un verb una denominació comercial.
(2) En català hi ha una forta tendència a l'ús de perífrasis verbals per a casos similars, sovint construïdes amb el verb fer. (Fer té un significat i un ús tan amplis que pràcticament només denota una acció verbal, cosa que el fa especialment útil per a la construcció de perífrasis verbals.)
(3) El sufix -ejar hi aporta un matís de repetició que fa que el significat de *whatsappejar (o *whatsapejar) correspongui a l'acció repetitiva d'utilitzar aquest sistema de missatges, més que no pas a l'acció aïllada d'enviar un sol missatge.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats, CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap o wassap?, CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení? i CRITERI Denominació de marca comercial (5): tapaboques, braga, calces, buff® o buf?
 • 2. Podeu consultar el document de criteri original, #terme de la setmana: whatsap, en el blog del TERMCAT (termcat.blog.gencat.cat/2014/02/24/termedelasetmana-whatsap/).
0 CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení? 0 CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení?

<Criteris>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení?
 • es  (Wi-Fi) Wi-Fi, n m/f
 • es  (wifi) wi fi, n m/f
 • es  (wifi) wifi, n m/f
 • fr  (Wi-Fi) Wi-Fi, n m
 • fr  (wifi) wi-fi·, n m
 • fr  (wifi) wifi, n m
 • it  (Wi-Fi) Wi-Fi, n m
 • it  (wifi) wi-fi, n m/f
 • en  (Wi-Fi, wifi) Wi-Fi, n

<Criteris lingüístics > Criteris sobre àmbits d'especialitat>

Definició
Tant la grafia amb majúscules i guionet Wi-Fi com la grafia amb minúscules i sense guionet wifi es consideren adequades, tot i que corresponen a contextos d'ús diferents; igualment, tant el gènere masculí com el gènere femení són possibles, sense relació amb la grafia triada.

- El Wi-Fi o la Wi-Fi és una tecnologia pròpia de les xarxes sense fil que es basa en l'estàndard IEEE 802.11; la grafia amb majúscules inicials i guionet té un valor internacional i és, per tant, la més adequada en l'àmbit especialitzat de les telecomunicacions.
. L'equivalent castellà és Wi-Fi; el francès, Wi-Fi; l'italià, Wi-Fi, i l'anglès, també Wi-Fi.

- El wifi o la wifi fa referència a l'adaptació d'aquesta tecnologia com a sistema de connexió sense fil de diversos dispositius electrònics, tant per a connectar-los entre si com per a connectar-los a internet; és una forma pròpia de la llengua general, que cal considerar incorporada al català.
. Els equivalents castellans són wi fi o wifi; els francesos, wi-fi o wifi; l'italià, wi-fi, i l'anglès, igualment Wi-Fi.

Els motius d'aquesta tria són els següents:
(1) Pel que fa a Wi-Fi, és una abreviació amb valor internacional de la forma anglesa wireless fidelity ('fidelitat sense fil'), utilitzada per la marca comercial Wi-Fi Alliance (que és l'organització sense ànim de lucre que promou aquesta tecnologia).
(2) Pel que fa a wifi, és una adaptació de la forma Wi-Fi, habitual en les abreviacions que passen del llenguatge d'especialitat a la llengua general (ex. SIDA > sida, RADAR > radar, etc.); aquesta adaptació es documenta també en castellà i francès.
(3) Pel que fa al gènere, tant en l'ús especialitzat com en l'ús general hi ha molta vacil·lació, per la inexistència de gènere en l'original anglès i per la inexistència d'una traducció que permeti associar la forma a un nom concret (sistema Wi-Fi, xarxa Wi-Fi, tecnologia Wi-Fi?), tot i que sembla que l'ús tendeix cap al gènere masculí. Aquesta mateixa vacil·lació es dona també en castellà, en francès i en italià (en aquests dos últims casos, amb recomanació de l'autoritat lingüística a favor de la forma masculina).

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats, CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap?, CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar? i CRITERI Denominació de marca comercial (5): tapaboques, braga, calces, buff® o buf?
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de Wi-Fi i wifi al Cercaterm, i també el document de criteri original, Hem d'escriure wifi o Wi-Fi?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/hem-descriure-wifi-o-wi-fi).
0 CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení? 0 CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení?

<Tecnologies de la informació i la comunicació>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení?
 • es  (Wi-Fi) Wi-Fi, n m/f
 • es  (wifi) wi fi, n m/f
 • es  (wifi) wifi, n m/f
 • fr  (Wi-Fi) Wi-Fi, n m
 • fr  (wifi) wi-fi·, n m
 • fr  (wifi) wifi, n m
 • it  (Wi-Fi) Wi-Fi, n m
 • it  (wifi) wi-fi, n m/f
 • en  (Wi-Fi, wifi) Wi-Fi, n

<Tecnologies de la informació i la comunicació>

Definició
Tant la grafia amb majúscules i guionet Wi-Fi com la grafia amb minúscules i sense guionet wifi es consideren adequades, tot i que corresponen a contextos d'ús diferents; igualment, tant el gènere masculí com el gènere femení són possibles, sense relació amb la grafia triada.

- El Wi-Fi o la Wi-Fi és una tecnologia pròpia de les xarxes sense fil que es basa en l'estàndard IEEE 802.11; la grafia amb majúscules inicials i guionet té un valor internacional i és, per tant, la més adequada en l'àmbit especialitzat de les telecomunicacions.
. L'equivalent castellà és Wi-Fi; el francès, Wi-Fi; l'italià, Wi-Fi, i l'anglès, també Wi-Fi.

- El wifi o la wifi fa referència a l'adaptació d'aquesta tecnologia com a sistema de connexió sense fil de diversos dispositius electrònics, tant per a connectar-los entre si com per a connectar-los a internet; és una forma pròpia de la llengua general, que cal considerar incorporada al català.
. Els equivalents castellans són wi fi o wifi; els francesos, wi-fi o wifi; l'italià, wi-fi, i l'anglès, igualment Wi-Fi.

Els motius d'aquesta tria són els següents:
(1) Pel que fa a Wi-Fi, és una abreviació amb valor internacional de la forma anglesa wireless fidelity ('fidelitat sense fil'), utilitzada per la marca comercial Wi-Fi Alliance (que és l'organització sense ànim de lucre que promou aquesta tecnologia).
(2) Pel que fa a wifi, és una adaptació de la forma Wi-Fi, habitual en les abreviacions que passen del llenguatge d'especialitat a la llengua general (ex. SIDA > sida, RADAR > radar, etc.); aquesta adaptació es documenta també en castellà i francès.
(3) Pel que fa al gènere, tant en l'ús especialitzat com en l'ús general hi ha molta vacil·lació, per la inexistència de gènere en l'original anglès i per la inexistència d'una traducció que permeti associar la forma a un nom concret (sistema Wi-Fi, xarxa Wi-Fi, tecnologia Wi-Fi?), tot i que sembla que l'ús tendeix cap al gènere masculí. Aquesta mateixa vacil·lació es dona també en castellà, en francès i en italià (en aquests dos últims casos, amb recomanació de l'autoritat lingüística a favor de la forma masculina).

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats, CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap?, CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar? i CRITERI Denominació de marca comercial (5): tapaboques, braga, calces, buff® o buf?
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de Wi-Fi i wifi al Cercaterm, i també el document de criteri original, Hem d'escriure wifi o Wi-Fi?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/hem-descriure-wifi-o-wi-fi).
0 CRITERI Denominació de marca comercial (5): Tapaboques, braga, calces, Buff® o buf? 0 CRITERI Denominació de marca comercial (5): Tapaboques, braga, calces, Buff® o buf?

<Indumentària. Confecció>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació de marca comercial (5): Tapaboques, braga, calces, Buff® o buf?
 • es  braga, n f
 • es  bufanda multiuso, n f
 • fr  cache-col, n m
 • fr  cache-cou, n m
 • en  muffler, n

<Indumentària. Confecció > Indumentària>

Definició
Es considera que la forma adequada és tapaboques (nom masculí), i no braga, ni calces, ni Buff®, ni buf.

Els motius de la tria de tapaboques (forma normalitzada fa temps pel Consell Supervisor de TERMCAT) són els següents:
(1) És una forma ja existent en els diccionaris catalans com a sinònim de bufanda, que és un significat pròxim.
(2) Tot i ser normatiu, tapaboques té un ús relativament baix amb el significat original de bufanda.
(3) Ja hi ha diversos diccionaris, obres d'especialitat i cases comercials que recullen el nou significat de tapaboques.
(4) Té el suport d'especialistes de l'àmbit.

En canvi, les formes *braga, *calces, *Buff® i *buf presenten problemes:
- *Braga és el nom que rep en castellà a partir de braga militar, una peça de roba similar; l'origen pot ser la similitud del teixit fi i elàstic amb el teixit d'unes calces. En català, però, en l'àmbit de la indumentària, braga designa els bolquers i una antiga peça de roba interior masculina que era similar als pantalons, de manera que no hi ha una similitud de significat que permeti aplicar-ho al tapaboques.
- *Calces és un calc del castellà braga, que no té cap mena de tradició en català amb aquest significat.
- *Buff® és el nom comercial de l'empresa d'Igualada Original BUFF® SA i, com a nom registrat, no pot ser utilitzat amb un valor genèric més enllà dels productes d'aquesta mateixa marca.
- *Buf (en context, *buf) és una adaptació gràfica del nom comercial Buff® a partir de la pronúncia habitual en català. De fet, l'adaptació d'un nom comercial a un nom genèric és una tendència pròpia de la llengua col·loquial per als casos de productes únics en el seu àmbit o molt destacats.
. Ex. de Wamba, vamba (paraula recollida en el diccionari normatiu); de Cello, cel·lo; de Tipp-Ex, típex; de Donuts, dònut.
. Ara bé, s'ha de tenir en compte que l'empresa Original Buff no accepta la conversió del nom del seu producte en un nom comú, motiu pel qual es desaconsella l'ús també de la forma adaptada amb un valor genèric.

Un tapaboques és una peça de roba en forma de tub i sense costures internes que es fa servir sobretot per a abrigar el coll, tot i que pot col·locar-se de múltiples maneres i adoptar altres funcions.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats, CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap? i CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar? i CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení?
 • 2. Podeu consultar la fitxa completa de tapaboques al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Què ens podem posar al coll quan fa fred? Un tapaboques..., en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/que-ens-podem-posar-al-coll-quan-fa-fred-tapaboques).
0 CRITERI Denominació de marca comercial (5): Tapaboques, braga, calces, Buff® o buf? 0 CRITERI Denominació de marca comercial (5): Tapaboques, braga, calces, Buff® o buf?

<Criteris>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació de marca comercial (5): Tapaboques, braga, calces, Buff® o buf?
 • es  braga, n f
 • es  bufanda multiuso, n f
 • fr  cache-col, n m
 • fr  cache-cou, n m
 • en  muffler, n

<Criteris lingüístics > Criteris sobre àmbits d'especialitat>

Definició
Es considera que la forma adequada és tapaboques (nom masculí), i no braga, ni calces, ni Buff®, ni buf.

Els motius de la tria de tapaboques (forma normalitzada fa temps pel Consell Supervisor de TERMCAT) són els següents:
(1) És una forma ja existent en els diccionaris catalans com a sinònim de bufanda, que és un significat pròxim.
(2) Tot i ser normatiu, tapaboques té un ús relativament baix amb el significat original de bufanda.
(3) Ja hi ha diversos diccionaris, obres d'especialitat i cases comercials que recullen el nou significat de tapaboques.
(4) Té el suport d'especialistes de l'àmbit.

En canvi, les formes *braga, *calces, *Buff® i *buf presenten problemes:
- *Braga és el nom que rep en castellà a partir de braga militar, una peça de roba similar; l'origen pot ser la similitud del teixit fi i elàstic amb el teixit d'unes calces. En català, però, en l'àmbit de la indumentària, braga designa els bolquers i una antiga peça de roba interior masculina que era similar als pantalons, de manera que no hi ha una similitud de significat que permeti aplicar-ho al tapaboques.
- *Calces és un calc del castellà braga, que no té cap mena de tradició en català amb aquest significat.
- *Buff® és el nom comercial de l'empresa d'Igualada Original BUFF® SA i, com a nom registrat, no pot ser utilitzat amb un valor genèric més enllà dels productes d'aquesta mateixa marca.
- *Buf (en context, *buf) és una adaptació gràfica del nom comercial Buff® a partir de la pronúncia habitual en català. De fet, l'adaptació d'un nom comercial a un nom genèric és una tendència pròpia de la llengua col·loquial per als casos de productes únics en el seu àmbit o molt destacats.
. Ex. de Wamba, vamba (paraula recollida en el diccionari normatiu); de Cello, cel·lo; de Tipp-Ex, típex; de Donuts, dònut.
. Ara bé, s'ha de tenir en compte que l'empresa Original Buff no accepta la conversió del nom del seu producte en un nom comú, motiu pel qual es desaconsella l'ús també de la forma adaptada amb un valor genèric.

Un tapaboques és una peça de roba en forma de tub i sense costures internes que es fa servir sobretot per a abrigar el coll, tot i que pot col·locar-se de múltiples maneres i adoptar altres funcions.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats, CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap? i CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar? i CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení?
 • 2. Podeu consultar la fitxa completa de tapaboques al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Què ens podem posar al coll quan fa fred? Un tapaboques..., en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/que-ens-podem-posar-al-coll-quan-fa-fred-tapaboques).
àrea comercial àrea comercial

<Economia. Empresa>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'economia i empresa. Barcelona: Dossier Econòmic de Catalunya, 2000. 263 p.

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  àrea comercial, n f
 • es  área comercial
 • en  commercial area

<Economia i empresa>

Definició
Àrea integrada per un conjunt de poblacions que graviten al voltant d'un nucli dotat d'un major nivell d'especialització comercial.