Back to top

Criteris terminològics

Presentació
GRUP SANGUINI 0 [XIFRA] O GRUP SANGUINI O [LLETRA]? GRUP SANGUINI 0 [XIFRA] O GRUP SANGUINI O [LLETRA]?

 • ca  GRUP SANGUINI 0 [XIFRA] O GRUP SANGUINI O [LLETRA]?
 • es  grupo sanguíneo 0 (grup sanguini 0, grup sanguini O), n m
 • es  grupo sanguíneo O (grup sanguini 0, grup sanguini O), n m
 • fr  groupe sanguin 0 (grup sanguini 0, grup sanguini O), n m
 • fr  groupe sanguin O (grup sanguini 0, grup sanguini O), n m
 • it  gruppo sanguigno 0 (grup sanguini 0, grup sanguini O), n m
 • it  gruppo sanguigno O (grup sanguini 0, grup sanguini O), n m
 • pt  grupo sanguíneo 0 (grup sanguini 0, grup sanguini O), n m
 • pt  grupo sanguíneo O (grup sanguini 0, grup sanguini O), n m
 • en  0 blood group (grup sanguini 0, grup sanguini O), n
 • en  O blood group (grup sanguini 0, grup sanguini O), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Tant grup sanguini 0 [amb el núm. 0] com grup sanguini O [amb la lletra o majúscula] (tots dos, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que en català metges i traductors solen preferir grup sanguini 0 [número].

Els motius que avalen tant grup sanguini 0 [número] com grup sanguini O [lletra] són els següents:
(1) Pel que fa a l'origen: Es considera que totes dues formes van sortir en substitució de l'original grup sanguini C, per a fer referència més clarament a l'absència d'antígens A i antígens B en aquest grup (enfront del grup sanguini A i el grup sanguini B). A partir d'aquí, però, hi ha divergències:
. Segons algunes fonts, la primera d'aquestes dues formes va ser grup sanguini O [lletra], creada en alemany a partir de la partícula ohne 'sense' per fer referència a l'absència d'antígens A i B. La forma grup sanguini 0, també alemanya, es va crear posteriorment.
. Segons altres fonts, la primera d'aquestes dues formes en alemany va ser grup sanguini 0 [número], també per a fer referència a l'absència dels antígens A i B. La forma grup sanguini O [lletra] es va crear posteriorment en la traducció a l'anglès per la coincidència en aquesta llengua dels noms de la xifra i la lletra.
(2) Pel que fa a l'ús: Els metges i traductors catalans solen preferir grup sanguini 0 [número], però la forma grup sanguini O [lletra] també es documenta en abundants textos especialitzats, per exemple en webs de bancs de sang.

El grup sanguini 0 (o grup sanguini O) és el grup sanguini que no té antígens A ni antígens B en els eritròcits.

Nota