Back to top

Criteris terminològics

Presentació
FINANÇAMENT COL·LECTIU DE PRÉSTEC, MICROPRÉSTEC, FINANÇAMENT COL·LECTIU D'INVERSIÓ O MICROINVERSIÓ? FINANÇAMENT COL·LECTIU DE PRÉSTEC, MICROPRÉSTEC, FINANÇAMENT COL·LECTIU D'INVERSIÓ O MICROINVERSIÓ?

 • ca  FINANÇAMENT COL·LECTIU DE PRÉSTEC, MICROPRÉSTEC, FINANÇAMENT COL·LECTIU D'INVERSIÓ O MICROINVERSIÓ?
 • es  crowdfunding de inversión (finançament col·lectiu d'inversió), n m
 • es  crowdfunding de préstamo (finançament col·lectiu de préstec), n m
 • en  crowdlending (finançament col·lectiu de préstec), n
 • en  debt crowdfunding (finançament col·lectiu de préstec), n
 • en  equity-based crowdfunding (finançament col·lectiu d'inversió), n
 • en  investment crowdfunding (finançament col·lectiu d'inversió), n
 • en  lending based crowdfunding (finançament col·lectiu de préstec), n
 • en  loan crowdfunding (finançament col·lectiu de préstec), n
 • en  securities crowdfunding (finançament col·lectiu d'inversió), n

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

Definició
Tant finançament col·lectiu de préstec com finançament col·lectiu d'inversió (tots dos, noms masculins) es consideren formes adequades per a fer referència a tipus diferents de finançament col·lectiu adreçats a finançar activitats empresarials. En canvi, no es consideren adequades les formes *micropréstec ni *microinversió.

- El finançament col·lectiu de préstec (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és el finançament col·lectiu propi d'una iniciativa empresarial en què els participants, a canvi de les seves aportacions, reben una taxa d'interès i, a més, recuperen la inversió feta al cap d'un temps preestablert.
. L'equivalent castellà és crowdfunding de préstamo, i els anglesos, crowdlending, debt crowdfunding, lending based crowdfunding i loan crowdfunding.

- El finançament col·lectiu d'inversió (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és el finançament col·lectiu d'una iniciativa empresarial en què els participants, a canvi de les seves aportacions, reben accions o participacions en els beneficis de l'empresa.
. L'equivalent castellà és crowdfunding de inversión, i els anglesos, equity-based crowdfunding, investment crowdfunding i securities crowdfunding.

Els motius de la tria de finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió són els següents:
(1) Són formes descriptives i lingüísticament adequades.
(2) Tenen l'aval dels especialistes consultats.
(3) Són paral·leles a les solucions donades per altres llengües.

En canvi, les formes *micropréstec i *microinversió tenen els inconvenients següents:
(1) Resulten equívoques, ja que no necessàriament fan referència a quantitats econòmiques de poc valor.
(2) Micropréstec ja denomina un producte bancari convencional, deslligat del finançament col·lectiu.

Nota

 • 1. El Consell Supervisor del TERMCAT també ha aprovat el terme relacionat finançament col·lectiu, del qual els termes vistos són tipus, que és el sistema de finançament d'un projecte per mitjà de moltes aportacions individuals a través d'una plataforma web.
 • 2. Aquest criteri es complementa amb la fitxa FINANÇAMENT COL·LECTIU AMB RECOMPENSA, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE RECOMPENSA, MICROMECENATGE, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE DONACIÓ O MICRODONACIÓ?
 • 3. Podeu consultar les fitxes completes de finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió al Cercaterm i la Neoloteca i també el document de criteri original, Neologia a l'entorn del finançament col·lectiu (crowdfunding), en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/neologia-lentorn-del-financament-collectiu-crowdfunding).