Back to top
 • ca  anticòs, n m
 • es  anticuerpo
 • fr  anticorps
 • en  antibody
 • sbl  Ab
 • sbl  Ac

Anticossos

Definició
Proteïna glicosilada secretada per les cèl·lules plasmàtiques en resposta a un estímul antigènic, capaç d'unir-se de forma específica a l'antigen, i que té diverses funcions efectores, com ara la neutralització d'agents patògens, l'activació del complement o l'opsonització.

Nota

 • 1. Cada molècula d'anticòs té una estructura única, que li permet unir-se de forma específica a l'antigen corresponent, però els anticossos en conjunt tenen la mateixa estructura global i s'anomenen col·lectivament immunoglobulines.
 • 2. Els símbols Ac i Ab, creats amb les inicials del prefix i el radical de les denominacions completes, es distribueixen segons la llengua:
  - En les llengües romàniques s'utilitza el símbol Ac (corresponent al català anticòs, el castellà anticuerpo i el francès anticorps).
  - En anglès s'utilitza el símbol Ab (corresponent a antibody).
anticòs antiantiidiotípic anticòs antiantiidiotípic

Anticossos

 • ca  anticòs antiantiidiotípic, n m
 • ca  anticòs contra l'antiidiotip, n m
 • es  anticuerpo anti-antiidiotipo
 • fr  anticorps anti-anti-idiotype
 • en  anti-anti-idiotype antibody

Anticossos

Definició
Anticòs que reconeix un determinant idiotípic d'un anticòs antiidiotípic, de manera que pot imitar la funció de l'anticòs originari, reconegut per l'anticòs antiidiotípic, i reconèixer també el seu antigen específic.

Nota

 • La teoria de la xarxa idiotípica considera que els anticossos antiidiotípics i els anticossos antiantiidiotípics tenen funcions reguladores.
anticòs antiidiotípic anticòs antiidiotípic

Anticossos

 • ca  anticòs antiidiotípic, n m
 • ca  anticòs contra l'idiotip, n m
 • es  anticuerpo antiidiotipo
 • fr  anticorps anti-idiotype
 • en  anti-idiotype antibody

Anticossos

Definició
Anticòs que reconeix un determinant idiotípic.

Nota

 • El determinant idiotípic d'un anticòs antiidiotípic pot imitar un antigen específic i generar una resposta immunitària similar a la que provoca aquest antigen. La teoria de la xarxa idiotípica considera que els anticossos antiidiotípics i els anticossos anti-antiidiotípics tenen funcions reguladores.
anticòs antinuclear anticòs antinuclear

Anticossos

 • ca  anticòs antinuclear, n m
 • ca  anticòs contra el nucli, n m
 • ca  ANA, n m sigla
 • es  anticuerpo antinuclear
 • es  ANA sigla
 • fr  anticorps antinucléaire
 • fr  ANA sigla
 • en  antinuclear antibody
 • en  ANA sigla

Anticossos

Definició
Autoanticòs dirigit contra algun dels components del nucli cel·lular, la concentració plasmàtica del qual pot augmentar en diverses malalties autoimmunitàries.

Nota

 • La sigla ANA prové de l'anglès antinuclear antibody.
anticòs blocant anticòs blocant

Anticossos

 • ca  anticòs blocant, n m
 • es  anticuerpo bloqueador
 • es  anticuerpo bloqueante
 • fr  anticorps bloquant
 • en  blocking antibody

Anticossos

Definició
Anticòs que inhibeix qualsevol funció de l'antigen que reconeix.

Nota

 • Un anticòs blocant s'usa sovint com a inhibidor de la reacció d'un antigen concret contra altres anticossos o contra limfòcits sensibilitzats.
anticòs citofílic anticòs citofílic

Anticossos

 • ca  anticòs citofílic, n m
 • ca  anticòs citotròpic, n m sin. compl.
 • es  anticuerpo citófilo
 • es  anticuerpo citotrópico
 • fr  anticorps cytophile
 • en  cytophilic antibody

Anticossos

Definició
Anticòs que té afinitat per determinades molècules de membrana d'algunes cèl·lules, especialment mastòcits i basòfils, i que pot induir la resposta funcional d'aquestes cèl·lules.
anticòs citolític anticòs citolític

Anticossos

 • ca  anticòs citotòxic, n m
 • ca  anticòs citolític, n m sin. compl.
 • es  anticuerpo citolítico
 • es  anticuerpo citotóxico
 • fr  anticorps cytotoxique
 • en  cytolytic antibody

Anticossos

Definició
Anticòs dirigit contra antígens cel·lulars que, en unir-s'hi, activa el complement o els limfòcits T citotòxics i provoca la lisi cel·lular.
anticòs citotòxic anticòs citotòxic

Anticossos

 • ca  anticòs citotòxic, n m
 • ca  anticòs citolític, n m sin. compl.
 • es  anticuerpo citolítico
 • es  anticuerpo citotóxico
 • fr  anticorps cytotoxique
 • en  cytolytic antibody

Anticossos

Definició
Anticòs dirigit contra antígens cel·lulars que, en unir-s'hi, activa el complement o els limfòcits T citotòxics i provoca la lisi cel·lular.
anticòs citotròpic anticòs citotròpic

Anticossos

 • ca  anticòs citofílic, n m
 • ca  anticòs citotròpic, n m sin. compl.
 • es  anticuerpo citófilo
 • es  anticuerpo citotrópico
 • fr  anticorps cytophile
 • en  cytophilic antibody

Anticossos

Definició
Anticòs que té afinitat per determinades molècules de membrana d'algunes cèl·lules, especialment mastòcits i basòfils, i que pot induir la resposta funcional d'aquestes cèl·lules.
anticòs contra el nucli anticòs contra el nucli

Anticossos

 • ca  anticòs antinuclear, n m
 • ca  anticòs contra el nucli, n m
 • ca  ANA, n m sigla
 • es  anticuerpo antinuclear
 • es  ANA sigla
 • fr  anticorps antinucléaire
 • fr  ANA sigla
 • en  antinuclear antibody
 • en  ANA sigla

Anticossos

Definició
Autoanticòs dirigit contra algun dels components del nucli cel·lular, la concentració plasmàtica del qual pot augmentar en diverses malalties autoimmunitàries.

Nota

 • La sigla ANA prové de l'anglès antinuclear antibody.