Back to top
 • ca  Alcorà, n m

Islam

Definició
Llibre sagrat dels musulmans.

Nota

 • L'Alcorà consta de 114 capítols. Per als musulmans, és la paraula mateixa de Déu que va ser revelada en àrab a Muhàmmad per l'arcàngel Gabriel (Jibril). Per tant, l'Alcorà té un caràcter inimitable i perfecte en el seu contingut i la seva forma, cosa que n'impedeix la crítica textual i històrica. L'Alcorà tracta sobretot de la fe en Déu, la seva unicitat, menciona alguns profetes i personatges bíblics (Abraham, Isaac, Jacob, Jesucrist, Maria, etc.) perquè l'Alcorà ha vingut per "segellar" la revelació imperfecta dels jueus i dels cristians. A més, conté, encara que d'una manera molt exigua, prescripcions morals, religioses i jurídiques per a la vida social i familiar. L'Alcorà impregna la vida quotidiana dels musulmans, que el reciten i l'aprenen de memòria. Molts infants aprenen a llegir i a escriure amb la primera sura de l'Alcorà.
 • La denominació Alcorà prové de l'àrab Qur'an, que significa 'lectura', 'recitació'.
 • ca  aleia, n f

Islam

Definició
Versicle alcorànic.

Nota

 • La denominació aleia significa, literalment, 'signe', 'senyal' o 'prova' i, de fet, els versicles de l'Alcorà es consideren signes de Déu. Hi ha 6.200 versets, que componen les sures de l'Alcorà.
Alfa i Omega Alfa i Omega

Noves religions

 • ca  Alfa i Omega

Noves religions

Definició
Comunitat fundada per Luis Antonio Soto Romero l'any 1975 al Perú.

Nota

 • El moviment Alfa i Omega s'estén per l'Amèrica del Sud i l'Estat espanyol. La branca espanyola, apareguda a Barcelona l'any 1977, depèn de la Bihar School of Yoga establerta a l'Índia i ofereix la pràctica del ioga (combinada amb una dieta sense alcohol, carn, tabac, etc.) per aconseguir la salut psicològica i l'harmonia amb un mateix i amb els altres. Dos asrams d'aquesta comunitat es troben a l'Estat espanyol (Alfaland i Omegakali, aquest darrer a prop de Sant Feliu de Guíxols).
 • ca  alfaquí, n m
 • ca  faqih, n m

Islam

Definició
Jurista especialista del dret islàmic.

Nota

 • L'alfaquí és l'expert en el fiqh, és a dir, en la llei religiosa i el seu sentit. Aquests doctors de la llei, així com els àlims, sempre han gaudit d'una certa veneració a l'islam sunnita, ja que no existeix un clergat constituït.
 • El plural de faqih és fuqaha.
 • ca  aliança, n f

Judaisme

Definició
Pacte entre el Senyor i el poble d'Israel.

Nota

 • La noció d'aliança és fonamental en la tradició jueva, que des de l'època bíblica l'utilitza per a expressar de forma ben concreta la relació entre una persona jueva i el seu Déu, i entre el poble d'Israel i Déu. Segons la Tanakh, Déu concertà pactes amb diversos personatges, alguns no jueus, com ara Noè, i d'altres ja del poble jueu. Per definició, un jueu és la persona que assumeix aquest pacte amb Déu.
 • La denominació aliança s'anomena, en hebreu, Berit, que significa 'pacte', 'acord de mutu consentiment' entre dues parts, segons el qual cada part assumeix un compromís amb l'altra.
Aliança Baptista Mundial Aliança Baptista Mundial

Protestantisme

 • ca  Aliança Baptista Mundial

Protestantisme

Definició
Organització internacional de les unions i federacions d'esglésies baptistes de tot el món, creada el 1905 per a facilitar les relacions entre aquestes esglésies.
Aliança Reformada Mundial Aliança Reformada Mundial

Protestantisme

 • ca  Aliança Reformada Mundial

Protestantisme

Definició
Agrupació de les esglésies calvinistes, creada el 1877, que destaca el règim presbiterià i sinodal en el govern de l'Església.

Nota

 • Les esglésies calvinistes es coneixen com reformades a l'Europa continental i presbiterianes al món anglosaxó. L'any 1970 algunes esglésies congregacionalistes es van adherir a l'Aliança Reformada Mundial.
 • ca  àlim, n m

Islam

Definició
Erudit especialitzat en teologia islàmica.

Nota

 • L'àlim ha estudiat l'Alcorà, la tradició (sunna) del profeta Muhàmmad i la llei islàmica (xaria). Contràriament al jurista (alfaquí) i al jutge (cadi), l'àlim és el teòleg consultat per aquests dos quan tenen un dubte sobre algun aspecte de la llei, quan hi ha conflictes o buits legals, etc. Els teòlegs, així com els alfaquins, sempre han gaudit d'una veneració religiosa i en certa manera han ocupat la figura del clergue, que no existeix en l'islam sunnita. Molts ulema han ensenyat en mesquites i madrasses, on han difós la seva influència sobre el poder polític.
 • El plural d'àlim és ulema o ulamà.
 • ca  aliyà, n f

Judaisme

Definició
Honor que es concedeix a un creient de llegir un passatge de la Torà al servei del dissabte.

Nota

 • Com que el passatge assignat està subdividit en un mínim de set seccions, calen com a mínim set persones diferents per a fer les lectures. També es nomena un lector addicional per a repetir part de la lectura final i recitar l'haftarà. Si un sacerdot jueu (un descendent directe d'Aaró, el primer sacerdot) i un levita (un membre de la tribu sacerdotal de Leví) són presents, se'ls assigna privilegiadament la primera i la segona lectures, respectivament. Així, normalment, un fidel israelita comú llegeix des de la tercera lectura de la Torà en endavant. Actualment, l'aliyà també designa els immigrants d'altres terres que es "dirigeixen" cap a Israel, per analogia amb l'èxode cap a la Terra Promesa.
 • El plural d'aliyà és aliyot.
 • La denominació aliyà prové de l'hebreu 'aliya, 'aixecar-se'.
 • ca  Al·là

Islam

Definició
Déu per als musulmans.

Nota

 • El terme ilah ('divinitat') s'utilitzava abans de la missió de Muhàmmad; després del profeta Muhàmmad s'utilitzarà alilah ('el déu'), que es transformarà en Allah i designarà el Déu únic, tal com s'afirma en la primera sura de l'Alcorà, la fatiha. Segons els musulmans, Déu és transcendent, etern, primer i últim, incomparable, etc. L'Alcorà li atribueix 99 noms, ja que el centè és el nom indicible.