Back to top
 • ca  adhan

Islam

Definició
Crida a l'oració efectuada pel muetzí.

Nota

 • L'adhan, que es fa des de la part superior del minaret en els països islàmics, consta de sis fórmules: (1) "Déu (Al·là) és el més gran"; (2) "Certifico que no hi ha cap altre déu que Déu"; (3) "Certifico que Muhàmad és l'enviat de Déu"; (4) "Veniu a la pregària"; (5) "Veniu a la felicitat"; (6) "No hi ha altre déu que Déu". En la crida a la pregària de l'alba, la cinquena fórmula és diferent, i és la següent: "La pregària és millor que dormir". Totes aquestes fórmules, entre els malikites, es repeteixen dues vegades, excepte l'última, que es pronuncia només una vegada. Els xiïtes afegeixen una fórmula entre la cinquena i la sisena: "Veniu a la millor de les obres".
 • ca  Guru Granth Sahib, n m
 • ca  Adi-granth, n m sin. compl.

Sikhisme

Definició
Llibre sagrat del sikhisme, considerat el guru etern de la comunitat.

Nota

 • El Shri Guru Granth Sahib està format per una col·lecció de 3.384 himnes. Malgrat que no relata una història ni representa una normativa legal o un codi de conducta per als seus seguidors, serveix com a font d'inspiració mística. De fet, és a la base de la teologia sikh. Les diferents composicions que el formen no estan ordenades ni per temes ni per autor, sinó que es distribueixen en 31 seccions segons la mètrica poètica i musical (el raga) en la qual han de ser recitades. La inspiració del Shri Guru Granth Sahib li prové del Veda i de les Upanisad. Amb la institucionalització d'aquest text sagrat per part del desè guru Gobind Singh (1666-1708), es va posar fi al llinatge dels gurus personals. Gobind Singh va donar al text mateix la designació de guru, i des d'aleshores se'l va conèixer també amb el títol de Guru Granth. D'aquesta manera, el sentiment de devoció personal es va traslladar al llibre.
 • La paraula Granth és un terme sànscrit que significa 'composició, llibre'. La denominació Adi-granth significa 'llibre primordial'.
 • ca  advaita, n m

Hinduisme

Definició
Un dels tres sistemes filosòfics del vedanta, que ensenya a distingir el coneixement veritable de la ignorància a fi de desenvolupar la identitat del jo amb l'absolut.

Nota

 • L'advaita és el sistema filosòfic més popular del vedanta i té com a representant principal Sankara. L'exemple més conegut de Sankara és el de la corda que, en la penombra, es confon amb una serp. Si amb l'ajut d'un llum es reconeix la corda com una corda, ja no pot tornar a aparèixer com a serp. Així, doncs, es tracta de superar la ignorància i alhora aquella projecció que impedeix de conèixer la veritable realitat. L'advaita afirma que, en el nostre desconeixement, constantment recobrim la "corda" (el Brahman) amb la representació d'una "serp" (el món fenomènic).
 • ca  advaita, adj

Hinduisme

Definició
Que no és dual.

Nota

 • L'adjectiu advaita fa referència a la no-dualitat absoluta postulada en l'hinduisme per l'escola vedanta advaita: per damunt de la realitat múltiple hi ha la realitat de la no-dualitat. Segons l'advaita, hi ha una identitat estricta entre Brahman -la realitat última- i l'atman o jo, és a dir, l'element etern que hi ha en l'ésser humà (i en altres éssers vius).
adventisme adventisme

Protestantisme

 • ca  adventisme, n m

Protestantisme

Definició
Moviment sorgit als Estats Units d'un avivament promogut per la predicació del baptista William Miller.

Nota

 • L'adventisme neix en el món protestant nord-americà en un context de predicacions mil·lenaristes vaticinadores de la proximitat de la fi del món i del retorn de Jesucrist. Miller (1782-1849) i els seus seguidors anunciaren el retorn de Jesucrist en quatre ocasions, només entre 1843 i 1844. En no aparèixer Jesucrist i no complir-se el vaticini, molts seguidors tornaren a les confessions d'origen. Posteriorment, tres grups de fidels milleristes s'uniren per formar l'Església Adventista del Setè Dia. Creuen que la segona vinguda de Jesucrist separarà els sants dels malvats i inaugurarà el Regne del Mil·lenni. Observen el dissabte. No mengen carn, ni prenen narcòtics ni estimulants perquè els consideren perjudicials. L'abonament del delme ha fet que l'església pugui desenvolupar una gran tasca missionera arreu del món. En l'actualitat superen els 12 milions de fidels. La Conferència General, la seva institució suprema, es reuneix a Silver Spring cada cinc anys. Les congregacions locals són governades per ancians i diaques. Disposen també d'un extens sistema d'escoles parroquials i d'hospitals.
 • La denominació adventisme prové del llatí adventus, 'vinguda'.
 • ca  agadà, n f

Judaisme

Definició
Interpretació de tendència exhortativa de les narracions bíbliques.

Nota

 • L'agadà s'aplica a les parts del Talmud que no són estrictament jurídiques, sinó que serveixen per a l'ensenyament i l'educació.
 • ca  agàdic -a, adj

Judaisme

Definició
Relatiu o pertanyent a l'agadà.
 • ca  Agakan, n m

Islam

Definició
Títol religiós i temporal del cap dels musulmans xiïtes ismaïlites de l'Índia i el Pakistan.

Nota

 • El títol d'Agakan va ser creat el 1880 per Hassan Alí Xah, descendent del profeta Muhàmmad, quan va ser expulsat de Pèrsia per Fath Alí.
 • ca  Agni

Hinduisme

Definició
Déu hindú del foc, dotat de set llengües ígnies.

Nota

 • Agni, mitjancer entre els déus i els homes, condueix les ofrenes del foc al món dels déus i duu la calor divina al món de les persones. En el moment de la cremació a la pira funerària, Agni fa de devorador de cadàvers i els trasllada al regne dels esperits. És un déu bondadós i protector de la llar, però no deixa de ser ambivalent i se'l representa amb dos rostres, un de tranquil i plàcid i un altre de terrible.
agnòstic | agnòstica agnòstic | agnòstica

Termes seculars

 • ca  agnòstic | agnòstica, n m, f

Termes seculars

Definició
Persona que professa l'agnosticisme.