Back to top

Neoloteca

Presentació
  • ca  -ó, sfx
  • es  -ón
  • fr  -on
  • it  -one
  • pt  -on
  • en  -on

Física

Definició
Sufixoide que forma noms que designen partícules elementals, quasipartícules o quàntums.

Nota

  • El sufixoide -ó s'ha creat a partir del mot electró, procedent de l'anglès electron, compost format a partir del truncament de l'adjectiu electr(ic) 'elèctric' i el formant -on, de ion 'ió', pres del grec in, ióntos, participi present del verb eĩmi 'anar'. Per exemple, són noms formats amb aquest sufixoide protó, fonó, fotó, neutró, plasmó o polaritó.