Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  panoramitzar, v tr
 • es  panoramizar, v tr
 • fr  panoramiser, v tr
 • en  pan, to, v tr

<Audiovisuals > Imatge. So>

Definició
Distribuir l'amplitud d'un senyal sonor entre els diversos canals d'un sistema de reproducció estereofònic o multicanal.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes panoramització i panoramitzar:

  S'aprova el substantiu panoramització, juntament amb el verb relacionat panoramitzar, del qual deriva, pels motius següents:

  ·és una alternativa catalana al manlleu anglès panning (del verb to pan, abreviació de panorama, del grec, a través del llatí, pan- 'tot' i -(h)orama 'vista', que significa 'fer una panoràmica'), força estès entre els especialistes;

  ·és una forma que ja s'utilitza amb aquest sentit i es documenta en nombrosos textos d'especialitat;

  ·és una solució lingüísticament adequada, formada, com l'anglès panning, sobre el substantiu panorama ("Vista d'un horitzó molt dilatat" o "Aspecte global d'una qüestió, d'una activitat, d'una època", segons el diccionari normatiu), amb adjunció del sufix
  -itza(ció), que hi aporta la idea de 'fer panoràmic el so', és a dir, fent un ús metafòric de panorama, 'distribuir el so per tot els canals';

  ·en altres llengües romàniques s'utilitza la designació paral·lela (panoramización en castellà, panoramisation en francès);

  ·té el vistiplau dels especialistes del sector.

  Es descarta l'acceptació del manlleu, que es considera innecessari.

  Es descarten igualment les alternatives efecte panoràmic i panoràmica perquè designen un resultat o un efecte, mentre que panning i panoramització fan referència a una acció, a l'acció que permet aconseguir aquest efecte.

  [Acta 584, 18 de desembre de 2014]