Microdonacions: una eina poderosa contra el coronavirus

microdonacions

La COVID-19 ha generat un daltabaix mundial sense precedents: emergència sanitària, confinament de milions de persones, reducció brusca de l’activitat econòmica, tancament d’empreses, pèrdua de centenars de milers de llocs de treball i, probablement també, un impacte sobre el sistema de valors de la nostra societat que a hores d’ara encara és difícil de preveure.

I mentre els governs han començat a aplicar diverses mesures per afrontar la crisi econòmica, una bona part de la societat civil s’ha fet ressò de les diverses iniciatives i projectes científics, socials i educatius destinats a combatre les conseqüències del coronavirus i ha contribuït a fer-los possibles. Com ho ha fet? Amb l’anomenat finançament col·lectiu, és a dir, per mitjà de les aportacions individuals, sovint modestes, d’un gran nombre de persones a través d’una plataforma web.

Finançament col·lectiu és el terme normalitzat en català com a alternativa a l’anglicisme crowdfunding. Si us hi fixeu, el terme anglès està format pel mot crowd ‘multitud’ i funding ‘finançament’, i la denominació catalana corresponent, finançament col·lectiu, és, en aquest cas, un calc lèxic de la forma anglesa ja que copia la mateixa combinació d’elements.

Entre les raons que afavoreixen l’ús del terme català, destaquem que finançament col·lectiu és una forma descriptiva, entenedora i lingüísticament adequada, que s’identifica d’una manera inequívoca amb el concepte tractat, que es documenta en força contextos especialitzats amb aquest sentit i que es pot utilitzar com a base per a la creació de noves denominacions relacionades. Així, segons que els participants en una iniciativa de finançament col·lectiu  rebin o no una contraprestació a canvi de les seves aportacions i segons el tipus d’aquesta contraprestació, es pot parlar de diferents tipus de finançament col·lectiu. Vegem-ho:

Aquestes darreres setmanes hem conegut múltiples exemples d’iniciatives destinades a atenuar els efectes provocats pel coronavirus que han aconseguit tirar endavant gràcies al finançament col·lectiu de donació o microdonació (donation-based crowdfunding, en anglès), en què els participants no reben cap contraprestació a canvi de les seves aportacions. No l’hem de confondre amb el finançament col·lectiu amb recompensa o micromecenatge (reward-based crowdfunding, en anglès), en el qual els participants reben una petita contraprestació no dinerària relacionada amb el projecte que ajuden a finançar, que pot consistir a rebre exemplars d’una obra publicada, figurar en els agraïments o en els crèdits d’un documental o d’una pel·lícula, rebre entrades per a l’estrena d’un espectacle, etc.

I en l’àmbit pròpiament empresarial, també podem trobar diferents tipus de finançament col·lectiu, com ara el finançament col·lectiu de préstec (en anglès, crowdlending), en què els participants reben una taxa d’interès a canvi de les seves aportacions i recuperen la inversió al cap d’un temps preestablert, o el finançament col·lectiu d’inversió (en anglès, crowdequity), en el qual els participants reben accions o participacions en els beneficis de l’empresa a canvi de les seves aportacions.

Avui, però, volem centrar-nos en el finançament col·lectiu de donació, o microdonació, aquesta eina poderosa amb la qual persones anònimes, entitats i organismes, amb les seves donacions o microdonacions altruistes i solidàries, fan possible, en el temps de pandèmia que ens ha tocat viure, l’avenç de la recerca biomèdica, l’abastiment de material sanitari o l’adquisició i distribució d’aliments bàsics per a la població més vulnerable.  

Podeu consultar la terminologia relativa als diferents tipus de finançament en el diccionari en línia Terminologia del finançament alternatiu i en la infografia Finançament col·lectiu. La terminologia relativa al coronavirus la trobareu al diccionari en línia Termes del coronavirus.