Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Terminologia de les malalties infeccioses

Presentació
 • ca  anticòs, n m
 • ca  Ac, n m abrev.
 • es  anticuerpo, n m
 • es  Ac, n m abrev.
 • fr  anticorps, n m
 • fr  Ac, n m abrev.
 • en  antibody, n
 • en  Ab, n abrev.

Definició
Proteïna glicosilada secretada per les cèl·lules plasmàtiques en resposta a un estímul antigènic, capaç d'unir-se de forma específica a l'antigen, i que té diverses funcions efectores, com ara la neutralització d'agents patògens, l'activació del complement o l'opsonització.

Nota

 • Els anticossos són proteïnes plasmàtiques que s'anomenen col·lectivament immunoglobulines a causa de la seva activitat immunològica. Són γ-globulines i, en menor proporció, ß-globulines.

  Cada molècula d'anticòs té una estructura única, que li permet unir-se de forma específica a l'antigen corresponent.
 • ca  adenopatia, n f
 • ca  limfadenopatia, n f
 • ca  limfoadenopatia, n f
 • es  adenopatía, n f
 • es  linfadenopatía, n f
 • fr  adénopathie, n f
 • fr  lymphadénopathie, n f
 • en  adenopathy, n
 • en  lymphadenopathy, n

Definició
Augment patològic de la mida d'un gangli limfàtic.

Nota

 • Les causes de l'adenopatia són molt diverses: malalties infeccioses (víriques, bacterianes, fúngiques o parasitàries), malalties hematològiques (limfoma i leucèmia), malalties tumorals, malalties autoimmunitàries, malalties de causa desconeguda (sarcoïdosi o amiloïdosi) o fàrmacs, entre d'altres.
 • ca  antigen, n m
 • ca  Ag, n m abrev.
 • es  antígeno, n m
 • es  Ag, n m abrev.
 • fr  antigène, n m
 • fr  Ag, n m abrev.
 • en  antigen, n
 • en  Ag, n abrev.

Definició
Molècula capaç de produir una resposta immunitària en l'organisme.

Nota

 • Clàssicament, es coneixia com a antigen qualsevol substància (exògena o endògena) reconeguda com a estranya per l'organisme, amb capacitat d'induir-hi una resposta immunitària i de reaccionar amb els productes d'aquesta resposta: això inclou tant els anticossos com els receptors de cèl·lules sensibilitzades.

  Actualment, se sap que només un tipus d'antígens, els immunògens, tenen la capacitat d'induir una resposta immunitària i de fer que apareguin anticossos i cèl·lules sensibilitzades que abans no existien. Els antígens tenen la capacitat d'unir-se a un anticòs o un BCR o d'iniciar els processos de processament i presentació antigènica als limfòcits T

  Les molècules més immunògenes són les proteïnes, seguides dels hidrats de carboni. Els lípids i els àcids nucleics, en canvi, no són immunògens, tret que formin complexos amb proteïnes o polisacàrids.
agent immunosupressor agent immunosupressor

 • ca  immunosupressor, n m
 • ca  agent immunosupressor, n m sin. compl.
 • ca  immunodepressor, n m sin. compl.
 • es  agente inmunosupresor, n m
 • es  inmunodepresor, n m
 • es  inmunosupresor, n m
 • fr  agent immunosuppresseur, n m
 • fr  immunodépresseur, n m
 • fr  immunosuppresseur, n m
 • en  immunodepressant, n
 • en  immunosuppressant, n
 • en  immunosuppressive agent, n

Definició
Agent amb activitat supressora de la resposta immunitària.
 • ca  amígdala, n f
 • ca  tonsil·la, n f sin. compl.
 • es  amígdala, n f
 • es  tonsila, n f
 • fr  amygdale, n f
 • fr  tonsille, n f
 • en  tonsil, n
 • en  tonsilla, n

Definició
Òrgan constituït per l'acumulació de teixit limfoide submucós situat en diferents parts del tub digestiu, especialment a la faringe.

Nota

 • Les amígdales actuen com a primera línia de defensa enfront de l'exterior i protegeixen l'organisme de gèrmens que poden introduir-se per les cavitats nasal i oral. En funció de la posició que ocupen, es parla d'amígdales palatines o angines, situades a ambdós costats de la faringe, d'amígdales faríngies, adenoides, vegetacions o carnots, situades a prop de l'obertura posterior de la cavitat nasal, d'amígdales linguals, properes a la base de la llengua, i d'amígdales tubàriques, a l'extrem faringi de les trompes d'Eustaqui.
 • ca  amputació, n f
 • es  amputación, n f
 • fr  amputation, n f
 • en  amputation, n
 • en  detachment, n

Definició
Separació espontània, accidental o quirúrgica d'una extremitat, d'un tros d'una extremitat, d'un òrgan o d'una part qualsevol del cos.

Nota

 • En la CIM-10-SCP només es pot codificar el procediment d'amputació si la intervenció consisteix a tallar totalment o parcialment les extremitats superiors o inferiors. En aquesta normativa la forma anglesa pertinent és detachment.
 • ca  analgèsic, n m
 • ca  antiàlgic, n m sin. compl.
 • es  analgésico, n m
 • es  antiálgico, n m
 • fr  analgésique, n m
 • fr  antalgique, n m
 • en  analgesic, n
 • en  anodyne, n

Definició
Fàrmac o agent que suprimeix el dolor.

Nota

 • Dins dels analgèsics, es distingeixen els analgèsics menors i els analgèsics majors. Els analgèsics menors tenen una acció general sobre el sistema nerviós central que fa que, alhora que es calma el dolor, baixi la temperatura corporal; a més, també solen tenir efecte antiinflamatori. Els analgèsics majors, en molts casos derivats de la morfina, actuen sobre el centre del dolor del sistema nerviós central i són més potents, però tenen el desavantatge de produir habituació.
 • ca  anorèxia, n f
 • es  anorexia, n f
 • fr  anorexie, n f
 • en  anorexia, n

Definició
Manca o disminució de les ganes de menjar.

Nota

 • L'anorèxia acompanya sovint diverses malalties digestives (hepatitis, càncer d'estómac, etc.) i extradigestives (insuficiència cardíaca congestiva, urèmia, insuficiència respiratòria, malaltia d'Addison, panhipopituïtarisme, infeccions agudes i cròniques o neoplàsies). També és un símptoma de certs trastorns psíquics, com l'ansietat i la depressió.
 • ca  analgèsic, n m
 • ca  antiàlgic, n m sin. compl.
 • es  analgésico, n m
 • es  antiálgico, n m
 • fr  analgésique, n m
 • fr  antalgique, n m
 • en  analgesic, n
 • en  anodyne, n

Definició
Fàrmac o agent que suprimeix el dolor.

Nota

 • Dins dels analgèsics, es distingeixen els analgèsics menors i els analgèsics majors. Els analgèsics menors tenen una acció general sobre el sistema nerviós central que fa que, alhora que es calma el dolor, baixi la temperatura corporal; a més, també solen tenir efecte antiinflamatori. Els analgèsics majors, en molts casos derivats de la morfina, actuen sobre el centre del dolor del sistema nerviós central i són més potents, però tenen el desavantatge de produir habituació.
 • ca  antibacterià, n m
 • es  antibacteriano, n m
 • fr  antibactérien, n m
 • en  antibacterial, n

Definició
Fàrmac que inhibeix el creixement dels bacteris o els elimina sense lesionar pràcticament l'organisme infectat.

Nota

 • Els antibacterians actuen interferint en els mecanismes fisiològics dels bacteris: inhibició de la síntesi de la paret cel·lular, lisi de la membrana cel·lular, inhibició de la síntesi proteica i inhibició de la síntesi dels àcids nucleics.

  Els antibiòtics són els antibacterians més emprats. En usos terminològics poc precisos, les denominacions antibacterià i antibiòtic es fan servir com a sinònimes.