Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de l'emergència climàtica

Presentació
gas amb efecte hivernacle gas amb efecte hivernacle

Causes del canvi climàtic

 • ca  gas amb efecte hivernacle, n m
 • ca  GEH, n m sigla
 • es  gas de efecto invernadero, n m
 • es  GEI, n m sigla
 • fr  gaz à effet de serre, n m
 • fr  GES, n m sigla
 • en  greenhouse gas, n
 • en  GHG, n sigla

Causes del canvi climàtic

Definició
Gas de l'atmosfera, ja sigui natural o antropogènic, que absorbeix i emet radiació a longituds d'ona específiques de l'espectre de la radiació infraroja emesa per la superfície de la Terra, l'atmosfera i els núvols.

Nota

 • 1. Els principals gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera són el vapor d'aigua, el diòxid de carboni i l'ozó. El vapor d'aigua i l'ozó a l'atmosfera són principalment d'origen natural, mentre que una part important del diòxid de carboni és antropogènic.
 • 2. D'acord amb el Protocol de Kyoto, els principals gasos amb efecte hivernacle antropogènics són el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), els hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3).
 • 3. La concentració de gasos amb efecte hivernacle ha augmentat al llarg dels darrers decennis, fet que potencia l'escalfament global i el canvi climàtic i, consegüentment, posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals, així com el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat.
gas natural gas natural

Causes del canvi climàtic

 • ca  gas natural, n m
 • es  gas natural, n m
 • fr  gaz naturel, n m
 • en  natural gas, n

Causes del canvi climàtic

Definició
Combustible fòssil constituït per una mescla d'hidrocarburs gasosos de baix pes molecular, en la qual predomina el metà, que es troba en jaciments subterranis.

Nota

 • 1. El gas natural és una font d'energia no renovable.
 • 2. El gas natural, juntament amb el petroli i el carbó, és un dels combustibles fòssils que més s'utilitzen per a produir energia.
 • 3. Una de les tecnologies emprades per a l'extracció del gas natural, la fracturació hidràulica, té un fort impacte ambiental i de salut pública.
 • ca  gas amb efecte hivernacle, n m
 • ca  GEH, n m sigla
 • es  gas de efecto invernadero, n m
 • es  GEI, n m sigla
 • fr  gaz à effet de serre, n m
 • fr  GES, n m sigla
 • en  greenhouse gas, n
 • en  GHG, n sigla

Causes del canvi climàtic

Definició
Gas de l'atmosfera, ja sigui natural o antropogènic, que absorbeix i emet radiació a longituds d'ona específiques de l'espectre de la radiació infraroja emesa per la superfície de la Terra, l'atmosfera i els núvols.

Nota

 • 1. Els principals gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera són el vapor d'aigua, el diòxid de carboni i l'ozó. El vapor d'aigua i l'ozó a l'atmosfera són principalment d'origen natural, mentre que una part important del diòxid de carboni és antropogènic.
 • 2. D'acord amb el Protocol de Kyoto, els principals gasos amb efecte hivernacle antropogènics són el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), els hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3).
 • 3. La concentració de gasos amb efecte hivernacle ha augmentat al llarg dels darrers decennis, fet que potencia l'escalfament global i el canvi climàtic i, consegüentment, posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals, així com el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat.
gestió forestal sostenible gestió forestal sostenible

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  gestió forestal sostenible, n f
 • es  gestión forestal sostenible, n f
 • fr  gestion durable des forêts, n f
 • en  sustainable forest management, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Procés d'ordenació i ús dels boscos de manera que mantinguin la seva biodiversitat, productivitat, capacitat de regeneració, vitalitat i el seu potencial de complir, ara i en el futur, funcions ecològiques, econòmiques i socials rellevants, a escala local, regional i global, sense causar danys a altres ecosistemes.

Nota

 • Una gestió forestal sostenible evita la desforestació, redueix el risc d'incendis forestals i assegura el paper dels boscos com a embornals.
GIECC GIECC

Acords, textos i organismes de referència

 • ca  Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, n m
 • ca  GIECC, n m sigla
 • ca  IPCC, n m sigla
 • es  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, n m
 • es  GIECC, n m sigla
 • es  IPCC, n m sigla
 • fr  Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, n m
 • fr  GIEC, n m sigla
 • en  Intergovernmental Panel on Climate Change, n
 • en  IPCC, n sigla

Acords, textos i organismes de referència

Definició
Òrgan internacional de les Nacions Unides encarregat d'avaluar els coneixements científics relatius al canvi climàtic i facilitar a les instàncies normatives avaluacions periòdiques sobre la seva base científica, el seu impacte ambiental, econòmic i social, i les possibles estratègies de mitigació del canvi climàtic i d'adaptació al canvi climàtic.

Nota

 • 1. El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic va ser creat l'any 1988 per l'Organització Meteorològica Mundial i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Actualment en són membres 195 països.
 • 2. La sigla IPCC correspon a l'equivalent anglès Intergovernmental Panel on Climate Change ('Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic').
Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic

Acords, textos i organismes de referència

 • ca  Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, n m
 • ca  GIECC, n m sigla
 • ca  IPCC, n m sigla
 • es  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, n m
 • es  GIECC, n m sigla
 • es  IPCC, n m sigla
 • fr  Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, n m
 • fr  GIEC, n m sigla
 • en  Intergovernmental Panel on Climate Change, n
 • en  IPCC, n sigla

Acords, textos i organismes de referència

Definició
Òrgan internacional de les Nacions Unides encarregat d'avaluar els coneixements científics relatius al canvi climàtic i facilitar a les instàncies normatives avaluacions periòdiques sobre la seva base científica, el seu impacte ambiental, econòmic i social, i les possibles estratègies de mitigació del canvi climàtic i d'adaptació al canvi climàtic.

Nota

 • 1. El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic va ser creat l'any 1988 per l'Organització Meteorològica Mundial i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Actualment en són membres 195 països.
 • 2. La sigla IPCC correspon a l'equivalent anglès Intergovernmental Panel on Climate Change ('Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic').