Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de l'emergència climàtica

Presentació
malbaratament alimentari malbaratament alimentari

Causes del canvi climàtic

 • ca  malbaratament alimentari, n m
 • ca  malbaratament d'aliments, n m sin. compl.
 • es  desperdicio alimentario, n m
 • fr  gaspillage alimentaire, n m
 • en  food waste, n

Causes del canvi climàtic

Definició
Desaprofitament d'aliments aptes per al consum que es produeix al llarg de la cadena alimentària, a excepció de la fase de producció primària.

Nota

 • 1. El malbaratament alimentari inclou el desaprofitament d'aliments que no s'arriben a consumir perquè caduquen o es fan malbé, les restes de menjars cuinats a les cuines domèstiques o a l'hostaleria, i els excedents de supermercats i restaurants.
 • 2. El malbaratament alimentari té repercussions ambientals importants: d'una banda, es generen emissions en va al llarg de la cadena de proveïment alimentari; d'altra banda, els aliments que van a parar a l'abocador s'han de gestionar com a residus, la qual cosa requereix energia i genera més emissions; a més a més, el procés de descomposició de la matèria orgànica emet metà, el qual també contribueix a l'escalfament global i al canvi climàtic.
 • 3. Es distingeix el malbaratament alimentari de la pèrdua d'aliments, si bé les conseqüències ambientals són similars.
malbaratament d'aliments malbaratament d'aliments

Causes del canvi climàtic

 • ca  malbaratament alimentari, n m
 • ca  malbaratament d'aliments, n m sin. compl.
 • es  desperdicio alimentario, n m
 • fr  gaspillage alimentaire, n m
 • en  food waste, n

Causes del canvi climàtic

Definició
Desaprofitament d'aliments aptes per al consum que es produeix al llarg de la cadena alimentària, a excepció de la fase de producció primària.

Nota

 • 1. El malbaratament alimentari inclou el desaprofitament d'aliments que no s'arriben a consumir perquè caduquen o es fan malbé, les restes de menjars cuinats a les cuines domèstiques o a l'hostaleria, i els excedents de supermercats i restaurants.
 • 2. El malbaratament alimentari té repercussions ambientals importants: d'una banda, es generen emissions en va al llarg de la cadena de proveïment alimentari; d'altra banda, els aliments que van a parar a l'abocador s'han de gestionar com a residus, la qual cosa requereix energia i genera més emissions; a més a més, el procés de descomposició de la matèria orgànica emet metà, el qual també contribueix a l'escalfament global i al canvi climàtic.
 • 3. Es distingeix el malbaratament alimentari de la pèrdua d'aliments, si bé les conseqüències ambientals són similars.
 • ca  model de circulació general, n m
 • ca  MCG, n m sigla
 • es  modelo de circulación general, n m
 • es  MCG, n m sigla
 • fr  modèle de circulation générale, n m
 • fr  MCG, n m sigla
 • en  general circulation model, n
 • en  GCM, n sigla

Conceptes generals

Definició
Representació global numèrica de l'atmosfera i dels seus fenòmens a tota la Terra mitjançant equacions de moviment.

Nota

 • 1. Els models de circulació general inclouen la radiació, la fotoquímica, les transferències de calor i vapor d'aigua i la quantitat de moviment.
 • 2. Els models de circulació general s'utilitzen per a la predicció meteorològica i per a la predicció del clima del futur en funció dels diferents escenaris d'emissions de gasos amb efecte hivernacle.
mecanisme de forçament mecanisme de forçament

Conceptes generals

 • ca  forçament extern, n m
 • ca  factor de forçament, n m sin. compl.
 • ca  mecanisme de forçament, n m sin. compl.
 • es  factor de forzamiento, n m
 • es  forzamiento externo, n m
 • es  mecanismo de forzamiento, n m
 • fr  facteur de forçage, n m
 • fr  forçage externe, n m
 • fr  mécanisme de forçage, n m
 • en  external forcing, n
 • en  forcing factor, n
 • en  forcing mechanism, n

Conceptes generals

Definició
Factor extern d'un sistema climàtic que hi indueix un canvi.

Nota

 • Per exemple, són forçaments externs fenòmens geològics com les erupcions volcàniques; fenòmens astronòmics com les variacions orbitals, o processos antropogènics com els canvis en la composició de l'atmosfera o en l'ús del sòl.
medicà medicà

Efectes del canvi climàtic

 • ca  minihuracà mediterrani, n m
 • ca  medicà, n m sin. compl.
 • es  ciclón tropical mediterráneo, n m
 • es  huracán mediterráneo, n m
 • es  medicán, n m
 • es  medicane, n m
 • es  mini-huracán, n m
 • es  miniciclón, n m
 • fr  medicane, n m
 • fr  ouragan méditerranéen, n m
 • en  hurricane-like cyclone, n
 • en  medicane, n
 • en  Mediterranean cyclone, n
 • en  Mediterranean tropical-like cyclone, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Pertorbació ciclònica de morfologia semblant a la dels ciclons tropicals però de menor intensitat i de dimensions més reduïdes que es produeix sobre el mar Mediterrani, la qual afecta ocasionalment les zones litorals.

Nota

 • La formació de minihuracans mediterranis pot ser més freqüent com a conseqüència de l'escalfament global i, més concretament, per l'augment de la temperatura de l'aigua del mar Mediterrani.
mercat d'emissions mercat d'emissions

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  mercat de carboni, n m
 • ca  mercat d'emissions, n m sin. compl.
 • es  mercado de carbono, n m
 • fr  marché du carbone, n m
 • en  carbon market, n
 • en  carbon trading, n
 • en  emissions trading, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Mercat en què els països, les empreses o les plantes de fabricació que emeten gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera poden comprar i vendre els drets d'emissió entre si en forma de crèdits de carboni.

Nota

 • El mercat de carboni estableix els límits d'emissió de gasos amb efecte hivernacle segons el sector social i econòmic. Cada àmbit es regeix per una regulació diferent, ja sigui a escala estatal o internacional; també hi ha empreses o organismes no governamentals que actuen voluntàriament, sense necessitat d'una regulació establerta, i efectuen la compravenda de crèdits de carboni per responsabilitat climàtica.
mercat de carboni mercat de carboni

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  mercat de carboni, n m
 • ca  mercat d'emissions, n m sin. compl.
 • es  mercado de carbono, n m
 • fr  marché du carbone, n m
 • en  carbon market, n
 • en  carbon trading, n
 • en  emissions trading, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Mercat en què els països, les empreses o les plantes de fabricació que emeten gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera poden comprar i vendre els drets d'emissió entre si en forma de crèdits de carboni.

Nota

 • El mercat de carboni estableix els límits d'emissió de gasos amb efecte hivernacle segons el sector social i econòmic. Cada àmbit es regeix per una regulació diferent, ja sigui a escala estatal o internacional; també hi ha empreses o organismes no governamentals que actuen voluntàriament, sense necessitat d'una regulació establerta, i efectuen la compravenda de crèdits de carboni per responsabilitat climàtica.
metà metà

Causes del canvi climàtic

 • ca  metà, n m
 • es  metano, n m
 • fr  méthane, n m
 • en  methane, n
 • for  CH4

Causes del canvi climàtic

Definició
Hidrocarbur saturat que, en condicions de temperatura i pressió normals, es presenta com a gas incolor, inflamable, no especialment soluble en aigua en la seva fase líquida, generat a la natura com a producte final de la descomposició anaeròbica de la matèria orgànica.

Nota

 • 1. Les fonts d'emissió antropogèniques més importants de metà són la descomposició anaeròbica en abocadors, les depuradores d'aigües residuals i les granges ramaderes.
 • 2. D'acord amb el Protocol de Kyoto, el metà és, juntament amb el diòxid de carboni (CO2), l'òxid nitrós (N2O), els hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3), un dels principals gasos amb efecte hivernacle antropogènic. Si bé també es troba de manera natural a l'atmosfera, el seu augment descontrolat pot intensificar l'escalfament global i el canvi climàtic.
 • 3. El metà té un potencial d'escalfament global 28 vegades superior al del diòxid de carboni.
 • 4. El metà constitueix fins al 97% del gas natural.
metanització metanització

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  digestió anaeròbica, n f
 • ca  metanització, n f
 • ca  biometanització, n f sin. compl.
 • es  biometanización, n f
 • es  digestión anaerobia, n f
 • es  digestión anaeróbica, n f
 • es  metanización, n f
 • fr  biométhanisation, n f
 • fr  digestion anaérobie, n f
 • fr  méthanisation, n f
 • en  anaerobic digestion, n
 • en  biomethanisation, n
 • en  biomethanization, n
 • en  methanisation, n
 • en  methanization, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Procés biològic en què la matèria orgànica dels residus orgànics es transforma, en absència d'oxigen i mitjançant microorganismes, en una mescla de gasos, constituïda principalment per metà i diòxid de carboni.

Nota

 • El resultat de la digestió anaeròbica és el biogàs.
meteorologia meteorologia

Conceptes generals

 • ca  meteorologia, n f
 • es  meteorología, n f
 • fr  météorologie, n f
 • en  meteorology, n

Conceptes generals

Definició
Ciència que estudia l'estat físic de l'atmosfera en un moment determinat i que té com a objectiu principal preveure l'evolució d'aquest estat.

Nota

 • La meteorologia es distingeix de la climatologia.