Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de l'emergència climàtica

Presentació
cadena alimentària cadena alimentària

Efectes del canvi climàtic

 • ca  cadena alimentària, n f
 • ca  cadena tròfica, n f sin. compl.
 • es  cadena alimentaria, n f
 • es  cadena trófica, n f sin. compl.
 • fr  chaîne alimentaire, n f
 • fr  chaîne trophique, n f sin. compl.
 • en  food chain, n
 • en  trophic chain, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Conjunt de relacions de producció i obtenció d'aliments que s'estableix entre els diferents organismes d'un ecosistema.

Nota

 • La cadena alimentària s'altera a causa del canvi climàtic. En el cas de la cadena alimentària marina, per exemple, el desglaç dels casquets polars i de les glaceres provoca un increment de l'aigua dolça a l'oceà i això, juntament amb l'augment de la temperatura de l'aigua, fa que disminueixi la circulació de nutrients vitals per al fitoplàncton, de manera que els mamífers marins (balenes, foques, dofins), les aus marines (albatros) i les espècies de consum habitual dels humans (bacallà, salmó, tonyina) disposen de menys recursos per a nodrir-se.
cadena tròfica cadena tròfica

Efectes del canvi climàtic

 • ca  cadena alimentària, n f
 • ca  cadena tròfica, n f sin. compl.
 • es  cadena alimentaria, n f
 • es  cadena trófica, n f sin. compl.
 • fr  chaîne alimentaire, n f
 • fr  chaîne trophique, n f sin. compl.
 • en  food chain, n
 • en  trophic chain, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Conjunt de relacions de producció i obtenció d'aliments que s'estableix entre els diferents organismes d'un ecosistema.

Nota

 • La cadena alimentària s'altera a causa del canvi climàtic. En el cas de la cadena alimentària marina, per exemple, el desglaç dels casquets polars i de les glaceres provoca un increment de l'aigua dolça a l'oceà i això, juntament amb l'augment de la temperatura de l'aigua, fa que disminueixi la circulació de nutrients vitals per al fitoplàncton, de manera que els mamífers marins (balenes, foques, dofins), les aus marines (albatros) i les espècies de consum habitual dels humans (bacallà, salmó, tonyina) disposen de menys recursos per a nodrir-se.
calfament global (valencià) calfament global (valencià)

Efectes del canvi climàtic

 • ca  escalfament global, n m
 • ca  calfament global (valencià), n m sin. compl.
 • ca  encalentiment global (balear), n m sin. compl.
 • es  calentamiento de la Tierra, n m
 • es  calentamiento global, n m
 • fr  réchauffement climatique, n m
 • fr  réchauffement de la planète, n m
 • fr  réchauffement global, n m
 • fr  réchauffement planétaire, n m
 • en  global warming, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Augment gradual de la temperatura mitjana global, principalment per la intensificació de l'efecte hivernacle.

Nota

 • Algunes de les conseqüències que comporta l'escalfament global són alteracions en el sistema climàtic; el desglaç de les glaceres, els casquets polars i el permagel; l'augment dels incendis forestals, i la pèrdua de la biodiversitat.
canvi climàtic canvi climàtic

Conceptes generals

 • ca  canvi climàtic, n m
 • es  cambio climático, n m
 • fr  changement climatique, n m
 • en  climate change, n

Conceptes generals

Definició
Variació de les característiques climàtiques, en particular de la temperatura, la quantitat de precipitació i la freqüència o intensitat del vent, que té lloc al llarg del temps en un indret determinat com a conseqüència de fenòmens d'origen natural o, més generalment, derivats de l'activitat humana.

Nota

 • 1. Alguns dels fenòmens d'origen natural que poden provocar un canvi climàtic són la variació en la intensitat de la radiació solar, les variacions orbitals, els impactes de meteorits de grans dimensions, la deriva continental, els canvis en la circulació oceànica o les erupcions volcàniques.
 • 2. Algunes de les activitats antropogèniques que, amb l'emissió de gasos amb efecte hivernacle, provoquen el canvi climàtic actual són la indústria, el turisme, la mobilitat, l'agricultura intensiva i la ramaderia intensiva, així com les activitats que hi estan relacionades (crema de combustibles fòssils, desforestació, etc.).
 • 3. En el context de la política ambiental, el terme canvi climàtic s'utilitza per a referir-se específicament a aquell causat per activitats antropogèniques.
canvi global canvi global

Conceptes generals

 • ca  canvi global, n m
 • es  cambio global, n m
 • fr  changement mondial, n m
 • en  global change, n

Conceptes generals

Definició
Conjunt d'interferències i impactes produïts per l'activitat humana, que modifiquen els sistemes naturals, físics o biològics i alteren l'equilibri del sistema terrestre.

Nota

 • El canvi global inclou efectes relacionats directament amb el canvi climàtic, com els fenòmens meteorològics extrems o el desglaç del permagel, però també inclou efectes indirectes, com la fragmentació i la sobreexplotació dels ecosistemes, la pèrdua de la biodiversitat o la contaminació causada per un excés de nitrogen i fòsfor a les aigües.
capa d'ozó capa d'ozó

Conceptes generals

 • ca  capa d'ozó, n f
 • ca  ozonosfera, n f sin. compl.
 • es  capa de ozono, n f
 • es  ozonosfera, n f
 • fr  couche d'ozone, n f
 • fr  ozonosphère, n f
 • en  ozone layer, n
 • en  ozonosphere, n

Conceptes generals

Definició
Capa de l'atmosfera que s'estén aproximadament entre els 20 i els 50 km d'altitud, en la qual la concentració d'ozó és màxima cap als 25 km i negligible per sobre dels 50 km o, en determinades zones del planeta, dels 70 km.

Nota

 • 1. La capa d'ozó filtra una part de les radiació ultraviolada del Sol.
 • 2. La concentració d'ozó de la capa d'ozó pot presentar variacions estacionals, i també pot variar per fenòmens naturals com les erupcions volcàniques, si bé la principal alteració de la capa d'ozó es deu a l'activitat antropogènica, que ha provocat el forat de la capa d'ozó.
captura de CO2 captura de CO2

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  captura de diòxid de carboni, n f
 • ca  captura de CO2, n f sin. compl.
 • es  captura de carbono, n f
 • es  captura de CO2, n f
 • es  captura de dióxido de carbono, n f
 • fr  captage de carbone, n m
 • fr  captage de CO2, n m
 • fr  captage de dioxyde de carbone, n m
 • fr  capture de carbone, n f
 • fr  capture de CO2, n f
 • fr  capture de dioxyde de carbone, n f
 • fr  piégeage de carbone, n m
 • fr  piégeage de CO2, n m
 • fr  piégeage de dioxyde de carbone, n m
 • en  capture of CO2, n
 • en  carbon capture, n
 • en  carbon dioxide capture, n
 • en  CO2 capture, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Acció de separar el diòxid de carboni de la resta de gasos resultants de la combustió industrial.
captura de diòxid de carboni captura de diòxid de carboni

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  captura de diòxid de carboni, n f
 • ca  captura de CO2, n f sin. compl.
 • es  captura de carbono, n f
 • es  captura de CO2, n f
 • es  captura de dióxido de carbono, n f
 • fr  captage de carbone, n m
 • fr  captage de CO2, n m
 • fr  captage de dioxyde de carbone, n m
 • fr  capture de carbone, n f
 • fr  capture de CO2, n f
 • fr  capture de dioxyde de carbone, n f
 • fr  piégeage de carbone, n m
 • fr  piégeage de CO2, n m
 • fr  piégeage de dioxyde de carbone, n m
 • en  capture of CO2, n
 • en  carbon capture, n
 • en  carbon dioxide capture, n
 • en  CO2 capture, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Acció de separar el diòxid de carboni de la resta de gasos resultants de la combustió industrial.
captura i emmagatzematge de CO2 captura i emmagatzematge de CO2

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  captura i emmagatzematge de diòxid de carboni, n f
 • ca  captura i emmagatzematge de CO2, n f sin. compl.
 • ca  CEDC, n f sigla
 • es  captura y almacenaje de carbono, n f
 • es  captura y almacenaje de dióxido de carbono, n f
 • es  captura y almacenamiento de carbono, n f
 • es  captura y almacenamiento de dióxido de carbono, n f
 • es  CAC, n f sigla
 • fr  captage et stockage de carbone, n m
 • fr  captage et stockage de CO2, n m
 • fr  captage et stockage de dioxyde de carbone, n m
 • fr  capture et séquestration de carbone, n f
 • fr  capture et séquestration de CO2, n f
 • fr  capture et stockage de carbone, n f
 • fr  capture et stockage de CO2, n f
 • fr  capture et stockage de dioxyde de carbone, n f
 • fr  piégeage et stockage de carbone, n m
 • fr  piégeage et stockage de dioxyde de carbone, n m
 • fr  piégeage et stockage de dioxyde de CO2, n m
 • fr  CSC, n m/f sigla
 • en  carbon capture and sequestration, n
 • en  carbon capture and storage, n
 • en  carbon dioxide capture and sequestration, n
 • en  carbon dioxide capture and storage, n
 • en  CO2 capture and sequestration, n
 • en  CO2 capture and storage, n
 • en  CCS, n sigla

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Acció de separar el diòxid de carboni de la resta de gasos resultants de la combustió industrial i d'acumular-lo en formacions geològiques profundes o al fons dels oceans, en condicions d'estanquitat, amb l'objectiu d'aïllar-lo de l'atmosfera i evitar la seva contribució a l'efecte hivernacle i el canvi climàtic.

Nota

 • Segons alguns experts, la captura i emmagatzematge de diòxid de carboni podria ser una solució a curt o mitjà termini per a la mitigació del canvi climàtic, sempre que a llarg termini es combinés aquesta estratègia amb altres mesures d'acció climàtica, com ara la transició energètica o la transició ecològica. Ara bé, no se n'ha demostrat la viabilitat i el cost econòmic que suposaria és molt elevat.
captura i emmagatzematge de diòxid de carboni captura i emmagatzematge de diòxid de carboni

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  captura i emmagatzematge de diòxid de carboni, n f
 • ca  captura i emmagatzematge de CO2, n f sin. compl.
 • ca  CEDC, n f sigla
 • es  captura y almacenaje de carbono, n f
 • es  captura y almacenaje de dióxido de carbono, n f
 • es  captura y almacenamiento de carbono, n f
 • es  captura y almacenamiento de dióxido de carbono, n f
 • es  CAC, n f sigla
 • fr  captage et stockage de carbone, n m
 • fr  captage et stockage de CO2, n m
 • fr  captage et stockage de dioxyde de carbone, n m
 • fr  capture et séquestration de carbone, n f
 • fr  capture et séquestration de CO2, n f
 • fr  capture et stockage de carbone, n f
 • fr  capture et stockage de CO2, n f
 • fr  capture et stockage de dioxyde de carbone, n f
 • fr  piégeage et stockage de carbone, n m
 • fr  piégeage et stockage de dioxyde de carbone, n m
 • fr  piégeage et stockage de dioxyde de CO2, n m
 • fr  CSC, n m/f sigla
 • en  carbon capture and sequestration, n
 • en  carbon capture and storage, n
 • en  carbon dioxide capture and sequestration, n
 • en  carbon dioxide capture and storage, n
 • en  CO2 capture and sequestration, n
 • en  CO2 capture and storage, n
 • en  CCS, n sigla

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Acció de separar el diòxid de carboni de la resta de gasos resultants de la combustió industrial i d'acumular-lo en formacions geològiques profundes o al fons dels oceans, en condicions d'estanquitat, amb l'objectiu d'aïllar-lo de l'atmosfera i evitar la seva contribució a l'efecte hivernacle i el canvi climàtic.

Nota

 • Segons alguns experts, la captura i emmagatzematge de diòxid de carboni podria ser una solució a curt o mitjà termini per a la mitigació del canvi climàtic, sempre que a llarg termini es combinés aquesta estratègia amb altres mesures d'acció climàtica, com ara la transició energètica o la transició ecològica. Ara bé, no se n'ha demostrat la viabilitat i el cost econòmic que suposaria és molt elevat.