Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
 • ca  patró, n m
 • ca  patró de mesura, n m sin. compl.
 • es  patrón
 • es  patrón de medida sin. compl.
 • fr  étalon
 • pt  padrão
 • pt  padrão de medição sin. compl.
 • en  etalon
 • en  measurement standard sin. compl.
 • cod  5.1

Patrons

Definició
Materialització de la definició d'una magnitud determinada, amb un valor determinat i una incertesa de mesura associada, utilitzada com referència.

Exemple 1: Patró de massa d'1 kg amb una incertesa estàndard associada de 3 μg.

Exemple 2: Patró de resistència de 100 Ω amb una incertesa estàndard associada d'1 μΩ.

Exemple 3: Patró de freqüència de cesi amb una incertesa estàndard associada de 2 x 1015.

Exemple 4: Solució tampó de referència amb un pH de 7,072 i una incertesa estàndard associada de 0,006.

Exemple 5: Sèrie de solucions de referència de cortisol en sèrum humà, en la qual cada solució té un valor certificat amb una incertesa de mesura.

Exemple 6: Material de referència que subministra valors amb les incerteses de mesura associades per a la concentració de massa de deu proteïnes diferents.

Nota

 • 1.La "materialització de la definició d'una magnitud determinada" pot ser subministrada per un sistema de mesura, una mesura materialitzada o un material de referència.
 • 2. Un patró serveix sovint de referència en l'establiment de valors mesurats i incerteses de mesura associades per a altres magnituds del mateix naturalesa de magnitud, i estableix així una traçabilitat metrològica mitjançant el calibratge d'altres patrons, instruments de mesura o sistemes de mesura.
 • 3. El terme materialització s'utilitza aquí en el seu sentit més general. Designa tres procediments de materialització. El primer, la materialització stricto sensu, és la materialització física de la unitat de mesura a partir de la seva definició. El segon, anomenat reproducció, consisteix no a materialitzar la unitat a partir de la seva definició, sinó a establir un patró altament reproduïble fonamentat en un fenomen físic, per exemple, l'ús de làsers estabilitzats en freqüència per establir el patró del metre, o l'ús de l'efecte Josephson per al volt o l'efecte Hall quàntic per a l'ohm. El tercer procediment consisteix a adoptar una mesura materialitzada com a patró. És el cas del patró d'1 kg.
 • 4. La incertesa estàndard associada a un patró és sempre un component de la incertesa estàndard combinada (vegeu l'apartat 2.3.4 de la Guia ISO/IEC 98-3:2008) en un resultat de mesura obtingut utilitzant el patró. Aquest component és sovint petit en relació amb altres components de la incertesa estàndard combinada.
 • 5. El valor de la magnitud i la incertesa de mesura s'han de determinar en el moment en què s'utilitza el patró.
 • 6. Diverses magnituds de naturalesa igual o diferent poden materialitzar-se amb un mateix dispositiu, anomenat també patró.
 • 7. De vegades el terme patró s'utilitza per denotar altres eines metrològiques, per exemple, un programari patró (vegeu la Norma ISO 5436-2).
patró de mesura patró de mesura

Patrons

 • ca  patró, n m
 • ca  patró de mesura, n m sin. compl.
 • es  patrón
 • es  patrón de medida sin. compl.
 • fr  étalon
 • pt  padrão
 • pt  padrão de medição sin. compl.
 • en  etalon
 • en  measurement standard sin. compl.
 • cod  5.1

Patrons

Definició
Materialització de la definició d'una magnitud determinada, amb un valor determinat i una incertesa de mesura associada, utilitzada com referència.

Exemple 1: Patró de massa d'1 kg amb una incertesa estàndard associada de 3 μg.

Exemple 2: Patró de resistència de 100 Ω amb una incertesa estàndard associada d'1 μΩ.

Exemple 3: Patró de freqüència de cesi amb una incertesa estàndard associada de 2 x 1015.

Exemple 4: Solució tampó de referència amb un pH de 7,072 i una incertesa estàndard associada de 0,006.

Exemple 5: Sèrie de solucions de referència de cortisol en sèrum humà, en la qual cada solució té un valor certificat amb una incertesa de mesura.

Exemple 6: Material de referència que subministra valors amb les incerteses de mesura associades per a la concentració de massa de deu proteïnes diferents.

Nota

 • 1.La "materialització de la definició d'una magnitud determinada" pot ser subministrada per un sistema de mesura, una mesura materialitzada o un material de referència.
 • 2. Un patró serveix sovint de referència en l'establiment de valors mesurats i incerteses de mesura associades per a altres magnituds del mateix naturalesa de magnitud, i estableix així una traçabilitat metrològica mitjançant el calibratge d'altres patrons, instruments de mesura o sistemes de mesura.
 • 3. El terme materialització s'utilitza aquí en el seu sentit més general. Designa tres procediments de materialització. El primer, la materialització stricto sensu, és la materialització física de la unitat de mesura a partir de la seva definició. El segon, anomenat reproducció, consisteix no a materialitzar la unitat a partir de la seva definició, sinó a establir un patró altament reproduïble fonamentat en un fenomen físic, per exemple, l'ús de làsers estabilitzats en freqüència per establir el patró del metre, o l'ús de l'efecte Josephson per al volt o l'efecte Hall quàntic per a l'ohm. El tercer procediment consisteix a adoptar una mesura materialitzada com a patró. És el cas del patró d'1 kg.
 • 4. La incertesa estàndard associada a un patró és sempre un component de la incertesa estàndard combinada (vegeu l'apartat 2.3.4 de la Guia ISO/IEC 98-3:2008) en un resultat de mesura obtingut utilitzant el patró. Aquest component és sovint petit en relació amb altres components de la incertesa estàndard combinada.
 • 5. El valor de la magnitud i la incertesa de mesura s'han de determinar en el moment en què s'utilitza el patró.
 • 6. Diverses magnituds de naturalesa igual o diferent poden materialitzar-se amb un mateix dispositiu, anomenat també patró.
 • 7. De vegades el terme patró s'utilitza per denotar altres eines metrològiques, per exemple, un programari patró (vegeu la Norma ISO 5436-2).
patró de mesura de referència patró de mesura de referència

Patrons

 • ca  patró de mesura de referència, n m
 • ca  patró de referència, n m sin. compl.
 • es  patrón de medida de referencia
 • es  patrón de referencia sin. compl.
 • fr  étalon de référence
 • pt  padrão de referência
 • en  reference measurement standard
 • en  reference standard sin. compl.
 • cod  5.6

Patrons

Definició
Patró de mesura concebut per al calibratge d'altres patrons de la mateixa naturalesa en una determinada organització o en un lloc determinat.
patró de mesura de treball patró de mesura de treball

Patrons

 • ca  patró de mesura de treball, n m
 • ca  patró de treball, n m sin. compl.
 • es  patrón de medida de trabajo
 • fr  étalon de travail
 • pt  padrão de trabalho
 • en  working measurement standard
 • en  working standard sin. compl.
 • cod  5.7

Patrons

Definició
Patró de mesura utilitzat habitualment per calibrar o verificar instruments de mesura o sistemes de mesura.

Nota

 • 1. Un patró de mesura de treball habitualment es calibra amb un patró de mesura de referència.
 • 2. Un patró de mesura de treball que serveix per a la verificació també s'anomena patró de verificació o patró de control.
patró de mesura internacional patró de mesura internacional

Patrons

 • ca  patró de mesura internacional, n m
 • es  patrón internacional
 • es  patrón internacional de medida sin. compl.
 • fr  étalon international
 • pt  padrão internacional
 • en  international measurement standard
 • cod  5.2

Patrons

Definició
Patró de mesura reconegut pels signataris d'un acord internacional per a una utilització mundial.

Exemple 1: El prototip internacional del kilogram.

Exemple 2: Coriogonadotropina, quart patró internacional de l'Organització Mundial de la Salut, 1999, 75/589, 650 unitats internacionals per ampolla.

Exemple 3: Aigua oceànica mitjana normalitzada de Viena (VSMOW2), distribuïda per l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica per als mesuraments de relacions molars diferencials relatives d'isòtops estables.
patró de mesura intrínsec patró de mesura intrínsec

Patrons

 • ca  patró de mesura intrínsec, n m
 • ca  patró intrínsec, n m sin. compl.
 • es  patrón intrínseco de medida
 • fr  étalon intrinsèque
 • pt  padrão intrínseco
 • en  intrinsic measurement standard
 • en  intrinsic standard sin. compl.
 • cod  5.10

Patrons

Definició
Patró de mesura basat en una propietat intrínseca i reproduïble d'un fenomen o d'una substància.

Exemple 1: Patró de mesura intrínsec de temperatura termodinàmica constituït per una cèl·lula de punt triple de l'aigua.

Exemple 2: Patró de mesura intrínsec de diferència de potencial elèctric fonamentat en l'efecte Josephson.

Exemple 3: Patró de mesura intrínsec de resistència elèctrica fonamentat en l'efecte Hall quàntic.

Exemple 4: Patró de mesura intrínsec de conductivitat elèctrica constituït per una mostra de coure.

Nota

 • 1. El valor d'un patró de mesura és assignat per consens i no cal que s'estableixi relacionant-lo amb un altre patró de mesura de la mateixa naturalesa. La seva incertesa de mesura es determina tenint en compte dos components, l'un associat al valor consensuat i l'altre associat a la seva constitució, aplicació i manteniment.
 • 2. Un patró de mesura intrínsec consisteix, en general, en un sistema fabricat d'acord amb els requisits d'un procediment consensuat i està sotmès a una verificació periòdica. El procediment consensuat pot incloure disposicions per aplicar les correccions necessàries per a la implementació.
 • 3. Els patrons de mesura intrínsecs fonamentats en fenòmens quàntics tenen en general una estabilitat excepcional.
 • 4. L'adjectiu intrínsec no significa que el patró de mesura pugui ser aplicat i utilitzat sense precaucions particulars o que estigui protegit d'influències internes i externes.
patró de mesura nacional patró de mesura nacional

Patrons

 • ca  patró de mesura nacional, n m
 • ca  patró nacional, n m sin. compl.
 • es  patrón nacional
 • es  patrón nacional de medida sin. compl.
 • fr  étalon national
 • pt  padrão nacional
 • en  national measurement standard
 • en  national standard sin. compl.
 • cod  5.3

Patrons

Definició
Patró de mesura reconegut per una autoritat nacional per servir, en un estat o una economia, com a base per assignar valors a altres patrons del mateix naturalesa de magnitud.
patró de mesura primari patró de mesura primari

Patrons

 • ca  patró primari, n m
 • ca  patró de mesura primari, n m sin. compl.
 • es  patrón primario
 • es  patrón primario de medida sin. compl.
 • fr  étalon primaire
 • pt  padrão primário
 • en  primary measurement standard
 • en  primary standard sin. compl.
 • cod  5.4

Patrons

Definició
Patró de mesura establert mitjançant un procediment de mesura primari o creat com a objecte, triat per convenció.

Exemple 1: Patró primari de concentració de substància preparat dissolent una quantitat de substància coneguda d'un compost químic en un volum conegut de solució.

Exemple 2: Patró primari de pressió fonamentat en mesuraments independents de força i d'àrea.

Exemple 3: Patró primari per als mesuraments de relació molar d'isòtops preparat barrejant quantitats de substància conegudes d'uns isòtops determinats.

Exemple 4: Patró primari de temperatura termodinàmica format per una cèl·lula de punt triple de l'aigua.

Exemple 5: El prototip internacional del kilogram en tant que objecte designat per consens.
patró de mesura secundari patró de mesura secundari

Patrons

 • ca  patró secundari, n m
 • ca  patró de mesura secundari, n m sin. compl.
 • es  patrón secundario
 • es  patrón secundario de medida sin. compl.
 • fr  étalon secondaire
 • pt  padrão secundário
 • en  secondary measurement standard
 • en  secondary standard sin. compl.
 • cod  5.5

Patrons

Definició
Patró de mesura establert mitjançant un calibratge amb un patró de mesura primari de la mateixa naturalesa.

Nota

 • 1. Es pot obtenir directament la relació entre el patró de mesura primari i el secundari o mitjançant un sistema de mesura intermedi calibrat amb el patró primari, que assigna un resultat de mesura a un patró secundari.
 • 2. Un patró el valor del qual és assignat per un procediment de mesura primari de relació és un patró de mesura secundari.
patró de mesura viatger patró de mesura viatger

Patrons

 • ca  patró de mesura viatger, n m
 • ca  patró viatger, n m sin. compl.
 • es  patrón viajero
 • fr  étalon voyageur
 • pt  padrão itinerante
 • en  travelling measurement standard
 • en  travelling standard sin. compl.
 • cod  5.8

Patrons

Definició
Patró de mesura, de vegades de composició especial, destinat a ser transportat a diferents llocs.