Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
temps de resposta a un pas temps de resposta a un pas

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  temps de resposta a un pas, n m
 • es  tiempo de respuesta a un escalón
 • fr  temps de réponse à un échelon
 • pt  tempo de resposta (a um escalão)
 • en  step response time
 • cod  4.23

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Durada entre l'instant en el qual un valor d'entrada d'un instrument de mesura o d'un sistema de mesura pateix un canvi sobtat entre dos valors constants determinats i l'instant en el qual la indicació corresponent es manté entre dos límits determinats al voltant del seu valor final estacionari.
traçabilitat metrològica traçabilitat metrològica

Mesuraments

 • ca  traçabilitat metrològica, n f
 • es  trazabilidad metrológica
 • fr  traçabilité métrologique
 • pt  rastreabilidade metrológica
 • en  metrological traceability
 • cod  2.41

Mesuraments

Definició
Propietat d'un resultat de mesura gràcies a la qual aquest resultat pot ser relacionat amb una referència mitjançant una cadena ininterrompuda i documentada de calibratges, que contribueixen a la incertesa de mesura.

Nota

 • 1. La referència esmentada en la definició pot ser una definició d'una unitat de mesura en la seva materialització pràctica, un procediment de mesura que inclou la unitat de mesura, llevat que es tracti d'una magnitud ordinal, o un patró de mesura.
 • 2. La traçabilitat metrològica requereix l'existència d'una jerarquia de calibratge.
 • 3. L'especificació de la referència ha d'incloure la data en què aquesta referència ha estat emprada en l'establiment d'una jerarquia de calibratge, així com altres informacions metrològiques pertinents relacionades amb la referència, com ara la data en què s'ha efectuat el primer calibratge de la jerarquia.
 • 4. Per als mesuraments que comporten més d'una magnitud d'entrada en un model de mesura, cada valor d'entrada hauria de ser metrològicament traçable i la jerarquia de calibratge pot tenir la forma d'una estructura ramificada o d'una xarxa. L'esforç dedicat a establir la traçabilitat metrològica de cada valor d'entrada hauria de ser proporcional a la seva contribució relativa al resultat de mesura.
 • 5. La traçabilitat metrològica d'un resultat de mesura no garanteix que la incertesa de mesura sigui adient a un objectiu determinat ni que hi hagi absència d'errors humans.
 • 6. Una comparació entre dos patrons pot ser considerada com un calibratge si serveix per verificar i, en cas necessari, corregir el valor i la incertesa de mesura atribuïts a un dels patrons.
 • 7. La Cooperació Internacional per a l'Acreditació de Laboratoris (ILAC) considera que els elements necessaris per a confirmar la traçabilitat metrològica són una cadena de traçabilitat metrològica ininterrompuda fins a un patró internacional o un patró nacional, una incertesa de mesura documentada, un procediment de mesura documentat, una competència tècnica reconeguda, la traçabilitat metrològica al sistema internacional d'unitats i uns intervals entre calibratges (vegeu el document ILAC P-10:2002).
 • 8. El terme abreujat traçabilitat s'utilitza de vegades per designar la traçabilitat metrològica, així com altres conceptes com la traçabilitat d'una mostra, d'un document, d'un instrument o d'un material, on es fa referència a la història (traça) de l'entitat. És, per tant, preferible emprar el terme complet traçabilitat metrològica si existeix el risc de confusió.
traçabilitat metrològica a una unitat de mesura traçabilitat metrològica a una unitat de mesura

Mesuraments

 • ca  traçabilitat metrològica a una unitat de mesura, n f
 • es  trazabilidad metrológica a una unidad
 • es  trazabilidad metrológica a una unidad de medida sin. compl.
 • fr  traçabilité métrologique à une unité
 • fr  traçabilité métrologique à une unité de mesure sin. compl.
 • pt  rastreabilidade metrológica a uma unidade de medida
 • pt  rastreabilidade metrológica a uma unidade sin. compl.
 • en  metrological traceability to a measurement unit
 • en  metrological traceability to a unit sin. compl.
 • cod  2.43

Mesuraments

Definició
Traçabilitat metrològica en què la referència és la definició d'una unitat de mesura mitjançant la seva materialització pràctica.

Nota

 • L'expressió "traçabilitat al sistema internacional d'unitats" significa la traçabilitat metrològica a una unitat de mesura del sistema internacional d'unitats.
transductor de mesura transductor de mesura

Dispositius de mesura

 • ca  transductor de mesura, n m
 • es  transductor de medida
 • fr  transducteur de mesure
 • pt  transdutor de medição
 • en  measuring transducer
 • cod  3.7

Dispositius de mesura

Definició
Dispositiu emprat en un mesurament que subministra una magnitud de sortida que té una relació determinada amb la magnitud d'entrada.

Exemples: Parell termoelèctric, transformador de corrent elèctric, banda extensomètrica, elèctrode de pH, tub de Bourdon, làmina bimetàl·lica.