Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Terminologia de l'atenció integrada

Presentació
atenció especialitzada atenció especialitzada

Instruments

 • ca  atenció especialitzada, n f
 • es  atención especializada, n f
 • en  secondary care, n
 • en  specialised care, n
 • en  tertiary care, n

Instruments

Definició
Atenció social o sanitària que es presta a persones amb necessitats complexes en serveis especialitzats en aquest tipus d'atenció.

Nota

 • L'atenció especialitzada en el model català de salut inclou els conceptes anglesos de secondary care (que correspon a les especialitats bàsiques que es poden tractar en una consulta o en un hospital general, com ara cirurgia general, dermatologia, traumatologia, cardiologia, etc.) i tertiary care (que correspon a especialitats més concretes, que només es poden tractar en hospitals especialitzats que disposen de recursos tècnics avançats, com ara cirurgia maxil·lofacial, neurocirurgia, unitat de cremats, etc.).
atenció integrada atenció integrada

Conceptes generals

 • ca  atenció integrada, n f
 • ca  atenció sociosanitària, n f sin. compl.
 • es  atención integrada, n f
 • es  atención sociosanitaria, n f
 • en  integrated care, n

Conceptes generals

Definició
Model d'atenció basat en les actuacions conjuntes i solidàries dels professionals i les organitzacions dels serveis socials i dels serveis sanitaris, que té com a objectiu obtenir bons resultats en salut i benestar, una adequada utilització dels recursos i una bona experiència d'atenció, amb el qual es garanteix l'atenció integral i l'atenció centrada en la persona.

Nota

 • En aquest context la denominació catalana atenció sociosanitària fa referència a un concepte més ampli que els termes àmbit sociosanitari o sector sociosanitari, que designen un àmbit assistencial específic.
atenció integral atenció integral

Conceptes generals

 • ca  atenció integral, n f
 • es  atención integral, n f
 • en  integral care, n

Conceptes generals

Definició
Model d'atenció que garanteix una gestió global de les necessitats de la persona en la dimensió física, funcional, psíquica i social, a partir d'una valoració integral.
atenció intermèdia atenció intermèdia

Instruments

 • ca  atenció intermèdia, n f
 • es  atención intermedia, n f
 • es  cuidados intermedios, n m pl
 • en  intermediate care, n

Instruments

Definició
Atenció especialitzada, adreçada especialment a persones grans o a malalts crònics, que presten equips interdisciplinaris amb protocols, registres i un marc d'avaluació comuns, amb la finalitat d'aconseguir el màxim nivell d'autonomia de la persona atesa o una estabilitat clínica que li permeti retornar al seu domicili habitual o continuar-hi vivint.

Nota

 • L'atenció intermèdia és limitada en el temps i s'acostuma a prestar immediatament després d'una alta hospitalària o en una situació de risc d'ingrés hospitalari.
atenció no presencial atenció no presencial

Instruments

 • ca  atenció no presencial, n f
 • es  atención no presencial, n f
 • en  non-presential care, n

Instruments

Definició
Atenció social o sanitària basada en mitjans remots o virtuals de comunicació interpersonal.

Nota

 • Són tipus d'atenció no presencial la telemedicina, que es basa en l'intercanvi d'informació entre professionals o entre professionals i pacients mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, o la teleassistència, que és el conjunt de serveis d'auxili mèdic a distància.
atenció personalitzada atenció personalitzada

Model d'atenció

 • ca  atenció personalitzada, n f
 • es  atención personalizada, n f
 • en  personalised care, n

Model d'atenció

Definició
Atenció que respon a una valoració integral de la persona i s'adapta a les seves necessitats i preferències, d'acord amb els plantejaments de l'atenció centrada en la persona.
atenció preventiva atenció preventiva

Model d'atenció

 • ca  atenció preventiva, n f
 • es  atención preventiva, n f
 • en  preventive care, n

Model d'atenció

Definició
Atenció que es presta a persones, grups o comunitats amb factors de risc socials o sanitaris per a evitar, minimitzar o erradicar amb la màxima anticipació possible problemes de salut o de benestar i el seu impacte.
atenció primària atenció primària

Instruments

 • ca  atenció primària, n f
 • es  atención primaria, n f
 • en  primary care, n

Instruments

Definició
Atenció social o sanitària de caràcter assistencial, polivalent, comunitari i preventiu que constitueix el primer nivell de contacte de les persones amb els serveis públics socials i sanitaris, amb el qual es garanteix la proximitat i l'accessibilitat a aquests serveis.

Nota

 • En l'àmbit dels serveis socials presten atenció primària, anomenada sovint atenció social bàsica, els equips bàsics d'atenció social, i en l'àmbit sanitari presten atenció primària els equips d'atenció primària.
atenció proactiva atenció proactiva

Model d'atenció

 • ca  atenció proactiva, n f
 • es  atención proactiva, n f
 • es  cuidados proactivos, n m pl
 • en  proactive care, n

Model d'atenció

Definició
Atenció social o sanitària basada en una resposta anticipada a les necessitats de les persones.
atenció sociosanitària atenció sociosanitària

Conceptes generals

 • ca  atenció integrada, n f
 • ca  atenció sociosanitària, n f sin. compl.
 • es  atención integrada, n f
 • es  atención sociosanitaria, n f
 • en  integrated care, n

Conceptes generals

Definició
Model d'atenció basat en les actuacions conjuntes i solidàries dels professionals i les organitzacions dels serveis socials i dels serveis sanitaris, que té com a objectiu obtenir bons resultats en salut i benestar, una adequada utilització dels recursos i una bona experiència d'atenció, amb el qual es garanteix l'atenció integral i l'atenció centrada en la persona.

Nota

 • En aquest context la denominació catalana atenció sociosanitària fa referència a un concepte més ampli que els termes àmbit sociosanitari o sector sociosanitari, que designen un àmbit assistencial específic.