Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de relacions internacionals

Presentació
abanderament abanderament

Actors internacionals > Estats > Elements i competències

 • ca  abanderament, n m
 • es  abanderamiento
 • fr  immatriculation
 • fr  pavillonnement
 • it  autorizzazione di battere bandiera
 • it  registrazione
 • en  flagging
 • en  registration
 • ar  سماح برفع العلم

Actors internacionals > Estats > Elements i competències

Definició
Acte administratiu pel qual un estat autoritza un vaixell a arborar la seva bandera.

Nota

 • 1. L'estat que duu a terme l'abanderament és l'estat d'abanderament.
 • 2. En virtut de l'abanderament, en alta mar els vaixells i els seus tripulants se sotmeten a la jurisdicció de l'estat d'abanderament.
abducció abducció

Àmbits de cooperació i conflicte > Dret internacional penal

 • ca  abducció, n f
 • es  abducción
 • es  rapto
 • es  secuestro
 • fr  abduction
 • fr  enlèvement
 • fr  rapt
 • it  rapimento
 • it  sequestro
 • en  abduction
 • en  kidnapping
 • ar  اختطاف

Àmbits de cooperació i conflicte > Dret internacional penal

Definició
Acció d'un estat de capturar una persona sospitosa d'haver comès un delicte en el territori d'un altre estat i sense el consentiment d'aquest estat, amb l'objectiu d'eludir l'extradició i l'obligació de respectar el marc jurídic corresponent.
abocament abocament

Àmbits de cooperació i conflicte > Medi ambient

 • ca  abocament, n m
 • ca  deposició, n f sin. compl.
 • es  vertido
 • es  vertimiento
 • fr  décharge
 • it  scarico
 • en  dumping
 • ar  إلقاء
 • ar  إغراق

Àmbits de cooperació i conflicte > Medi ambient

Definició
Emissió de líquids o sòlids al medi, especialment al mar i des de vaixells, aeronaus o instal·lacions marítimes, o directament a una infraestructura destinada a tractar-los o a contenir-los.

Nota

 • Hi ha dos tipus d'abocament: l'abocament controlat i l'abocament incontrolat.
abocament controlat abocament controlat

Àmbits de cooperació i conflicte > Medi ambient

 • ca  abocament controlat, n m
 • ca  deposició controlada, n f sin. compl.
 • es  deposición controlada
 • es  vertido controlado
 • fr  décharge contrôlée
 • it  discarica controllata
 • it  scarico controllato
 • en  controlled disposal
 • en  controlled dumping
 • ar  تخلص مراقب

Àmbits de cooperació i conflicte > Medi ambient

Definició
Abocament realitzat en un espai condicionat, seguint uns procediments tècnics i una reglamentació i una normativa determinats.
abocament incontrolat abocament incontrolat

Àmbits de cooperació i conflicte > Medi ambient

 • ca  abocament incontrolat, n m
 • ca  deposició incontrolada, n f sin. compl.
 • es  deposición incontrolada
 • es  vertido incontrolado
 • fr  décharge brute
 • fr  décharge incontrôlée
 • fr  décharge non-contrôlée
 • fr  décharge sauvage
 • it  discarica incontrollata
 • it  scarico incontrollato
 • en  pirate waste dumping
 • en  uncontrolled dumping
 • ar  تخلص غير مراقب

Àmbits de cooperació i conflicte > Medi ambient

Definició
Abocament, generalment clandestí, realitzat sense seguir uns procediments tècnics i una reglamentació i una normativa determinats ni adoptar mesures de protecció del medi per a evitar el dany ambiental.
absorció absorció

Actors internacionals > Estats > Elements i competències

 • ca  absorció, n f
 • es  absorción
 • fr  absorption
 • it  assorbimento
 • en  absorption

Actors internacionals > Estats > Elements i competències

Definició
Successió d'estats en què tot un estat s'incorpora dins d'un altre estat, el qual manté la subjectivitat internacional.

Nota

 • És un exemple d'absorció la incorporació de tot el territori de la República Democràtica Alemanya (RDA) dins de la República Federal Alemanya (RFA) l'any 1990.
AC AC

Àmbits de cooperació i conflicte > Medi ambient

 • ca  aplicació conjunta, n f
 • ca  AC, n f sigla
 • es  aplicación conjunta
 • es  AC sigla
 • fr  application conjointe
 • fr  mise en œuvre conjointe
 • fr  MOC sigla
 • it  attuazione congiunta
 • en  joint implementation
 • en  JI sigla
 • ar  تنفيذ مشترك

Àmbits de cooperació i conflicte > Medi ambient

Definició
Mecanisme de flexibilitat consistent a finançar, en països del Nord, projectes que els permetin reduir o emmagatzemar les emissions de gasos d'efecte hivernacle a fi d'ajudar-los a assolir els seus objectius ambientals i a canvi de rebre unitats de reducció d'emissions.
acceptació acceptació

Dret internacional públic > Fonts

 • ca  acceptació, n f
 • ca  aprovació, n f
 • es  aceptación
 • es  aprobación
 • fr  acceptation
 • fr  approbation
 • it  accettazione
 • it  approvazione
 • en  acceptance
 • en  approval
 • ar  قبول

Dret internacional públic > Fonts

Definició
Acte internacional pel qual un estat o un altre subjecte de dret internacional fa constar el seu consentiment a estar obligat per un tractat internacional.

Nota

 • L'acceptació és una forma de manifestació del consentiment respecte a un tractat internacional, juntament amb l'adhesió, el bescanvi d'instruments, la ratificació i la signatura.
accés al mercat accés al mercat

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  accés al mercat, n m
 • es  acceso al mercado
 • fr  accès au marché
 • it  accesso al mercato
 • en  market access
 • ar  نفاذ إلى الأسواق
 • ar  وصول إلى الأسواق

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Obertura d'un mercat als béns i als serveis provinents de l'estranger.

Nota

 • L'accés al mercat es pot veure restringit per les barreres comercials.
accés humanitari accés humanitari

Àmbits de cooperació i conflicte > Acció humanitària i cooperació al desenvolupament

 • ca  accés humanitari, n m
 • es  acceso humanitario
 • fr  accès humanitaire
 • it  accesso umanitario
 • en  humanitarian access
 • ar  وصول إلى المساعدة الإنسانية

Àmbits de cooperació i conflicte > Acció humanitària i cooperació al desenvolupament

Definició
Accés d'actors humanitaris a un grup de persones afectades per una crisi per a proporcionar-los ajut humanitari d'emergència o ajut humanitari.

Nota

 • L'accés humanitari es facilita a través de corredors humanitaris i es considera un requisit indispensable per a una acció humanitària efectiva.