Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

 • ca  a portell, adv
 • es  a tresbolillo
 • es  al tresbolillo
 • fr  quinconce
 • it  a fila sfalsata
 • en  quincunx
 • en  staggered
 • de  Verschränkung
 • de  Wechselweise

Construcció

Definició
Manera de col·locar peces o elements en rengles, de forma que les posicions dels d'una fila corresponguin als punts mitjans dels buits entre dues peces de les files immediates.
a rebuf a rebuf

Esport > Ciclisme, Esport > Esports de motor

 • ca  a rebuf, adv
 • es  a estela
 • es  a rebufo

Esport > Ciclisme, Esport > Esports de motor

Definició
En una posició immediatament a continuació d'un vehicle en moviment per a aprofitar-ne el rebuf.
a roda a roda

Esport > Ciclisme, Esport > Esports de motor

 • ca  a roda, adv
 • es  a rueda

Esport > Ciclisme, Esport > Esports de motor

Definició
En una posició immediatament a continuació d'un vehicle en moviment.
 • ca  à terre [fr], adj
 • ca  a terra, adj sin. compl.
 • es  à terre, adj
 • fr  à terre, adj
 • en  à terre, adj
 • en  on the floor, adj

Arts > Dansa

Definició
Dit del pas o del moviment que s'executa mantenint la punta dels dits de la cama de treball en contacte amb el terra, o mantenint les dues cames en contacte amb el terra o arran de terra.

Nota

 • Els passos o moviments à terre s'oposen als passos o moviments en l'air. Per exemple, el rond de jambe à terre s'oposa al rond de jambe en l'air.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme à terre (sin. compl. a terra)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes à terre i a terra com a sinònims (à terre com a denominació principal).

  Criteris aplicats

  Pel que fa a à terre:

  ·És el manlleu del francès sense adaptar, amb una llarga tradició i abast internacional, com tota la terminologia de la dansa clàssica procedent del francès; des d'un punt de vista lingüístic, es tracta d'una locució d'origen adverbial en ús d'adjectiu, formada per la preposició à i el substantiu terre ('terra'), pel fet que el tret essencial d'aquest concepte és el contacte o la proximitat dels peus amb el terra.

  ·Es documenta en diccionaris especialitzats en català.

  ·És la denominació preferent pels especialistes.

  ·En altres llengües, la forma francesa és la denominació habitual en l'àmbit i es documenta, per exemple, en diccionaris de la llengua general anglesos i en diccionaris especialitzats de dansa clàssica tant en anglès com en castellà.

  S'aprova la grafia à terre, amb un espai entre els mots que formen aquesta locució, seguint l'ortografia normativa, segons la qual s'escriuen sense guionet les expressions procedents d'altres llengües que en català funcionen com a locucions adverbials o adjectivals, especialment les començades per partícules, com és el cas de à terre.

  Pel que fa a a terra:

  ·És la traducció literal del terme francès, que correspon a una denominació lingüísticament adequada en català, formada per la preposició a i el substantiu terra; des d'un punt de vista semàntic, igual que la denominació francesa, es basa en el fet que el tret essencial d'aquest concepte és el contacte o la proximitat dels peus amb el terra.

  ·És una denominació que ja té un cert ús, especialment en contextos didàctics o quan no s'adjunta directament a la denominació francesa d'un pas concret.

  ·Els especialistes donen el vistiplau a aprovar aquesta forma com a sinònim complementari del manlleu del francès.

  ·En anglès en algun context també s'ha documentat la traducció literal del manlleu del francès (on the floor) per a designar aquest concepte.

  Formes desestimades

  -a terre: la semiadaptació del manlleu del francès, amb la simplificació de l'accent que no indica la vocal tònica, no correspon a la grafia documentada de manera general en català i en les altres llengües, i s'allunya de les solucions adoptades en la normalització al català de manlleus del francès en altres àmbits, en què sempre s'ha mantingut l'accentuació gràfica dels manlleus no adaptats del francès (décollage, art-déco, déjà-vu, etc.).

  [Acta 681, 16 de juliol de 2021]
à terre [fr] à terre [fr]

Arts > Dansa

 • ca  à terre [fr], adj
 • ca  a terra, adj sin. compl.
 • es  à terre, adj
 • fr  à terre, adj
 • en  à terre, adj
 • en  on the floor, adj

Arts > Dansa

Definició
Dit del pas o del moviment que s'executa mantenint la punta dels dits de la cama de treball en contacte amb el terra, o mantenint les dues cames en contacte amb el terra o arran de terra.

Nota

 • Els passos o moviments à terre s'oposen als passos o moviments en l'air. Per exemple, el rond de jambe à terre s'oposa al rond de jambe en l'air.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme à terre (sin. compl. a terra)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes à terre i a terra com a sinònims (à terre com a denominació principal).

  Criteris aplicats

  Pel que fa a à terre:

  ·És el manlleu del francès sense adaptar, amb una llarga tradició i abast internacional, com tota la terminologia de la dansa clàssica procedent del francès; des d'un punt de vista lingüístic, es tracta d'una locució d'origen adverbial en ús d'adjectiu, formada per la preposició à i el substantiu terre ('terra'), pel fet que el tret essencial d'aquest concepte és el contacte o la proximitat dels peus amb el terra.

  ·Es documenta en diccionaris especialitzats en català.

  ·És la denominació preferent pels especialistes.

  ·En altres llengües, la forma francesa és la denominació habitual en l'àmbit i es documenta, per exemple, en diccionaris de la llengua general anglesos i en diccionaris especialitzats de dansa clàssica tant en anglès com en castellà.

  S'aprova la grafia à terre, amb un espai entre els mots que formen aquesta locució, seguint l'ortografia normativa, segons la qual s'escriuen sense guionet les expressions procedents d'altres llengües que en català funcionen com a locucions adverbials o adjectivals, especialment les començades per partícules, com és el cas de à terre.

  Pel que fa a a terra:

  ·És la traducció literal del terme francès, que correspon a una denominació lingüísticament adequada en català, formada per la preposició a i el substantiu terra; des d'un punt de vista semàntic, igual que la denominació francesa, es basa en el fet que el tret essencial d'aquest concepte és el contacte o la proximitat dels peus amb el terra.

  ·És una denominació que ja té un cert ús, especialment en contextos didàctics o quan no s'adjunta directament a la denominació francesa d'un pas concret.

  ·Els especialistes donen el vistiplau a aprovar aquesta forma com a sinònim complementari del manlleu del francès.

  ·En anglès en algun context també s'ha documentat la traducció literal del manlleu del francès (on the floor) per a designar aquest concepte.

  Formes desestimades

  -a terre: la semiadaptació del manlleu del francès, amb la simplificació de l'accent que no indica la vocal tònica, no correspon a la grafia documentada de manera general en català i en les altres llengües, i s'allunya de les solucions adoptades en la normalització al català de manlleus del francès en altres àmbits, en què sempre s'ha mantingut l'accentuació gràfica dels manlleus no adaptats del francès (décollage, art-déco, déjà-vu, etc.).

  [Acta 681, 16 de juliol de 2021]
 • ca  adreça electrònica, n f
 • ca  a/e, n f abrev.
 • es  dirección electrónica
 • fr  adresse électronique
 • en  e-mail
 • en  electronic mail address

Informàtica

Definició
Adreça de correspondència electrònica.

Nota

 • No sempre és necessari utilitzar l'abreviatura a/e, ja que en molts contextos la presència del símbol @ permet identificar inequívocament que es tracta d'una adreça electrònica.
 • ca  autobraç articulat, n m
 • ca  ABA, n m sigla
 • es  autobrazo articulado
 • es  ABA sigla

Protecció civil > Bombers

Definició
Vehicle automòbil dotat d'un braç articulat amb cistella de salvament incorporada, que s'utilitza en incendis urbans i salvament.
 • ca  abadejo, n m
 • es  abadejo
 • fr  lieu jaune
 • en  pollack
 • de  Pollack
 • nc  Pollachius pollachius

Zoologia > Peixos

Definició
Peix de l'ordre dels gadiformes, molt semblant al bacallà, però més petit.
abandonament abandonament

Ciències de la salut > Farmacologia

 • ca  abandonament, n m
 • es  abandono
 • fr  abandon
 • en  drop out

Ciències de la salut > Farmacologia

Definició
Fet que un participant deixi de formar part de manera voluntària d'un estudi clínic abans que finalitzi, ja sigui perquè se sent incapaç de continuar el tractament, per cansament a l'hora de complir les condicions de l'estudi, per canvi de domicili, per revocació del consentiment o per qualsevol altre motiu.

Nota

 • Des del punt de vista de l'investigador, tant un abandonament com una retirada es consideren pèrdues.
abandonament abandonament

Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública

 • ca  abandonament, n m
 • es  abandono
 • fr  abandon
 • fr  décrocheur
 • en  dropout

Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública

Definició
Participant que deixa de formar part d'un estudi clínic per voluntat pròpia.