Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

 • ca  hotel apartament, n m
 • ca  HA, n m sigla
 • es  apartotel
 • es  hotel apartamento
 • fr  hôtel-résidence
 • fr  résidence hôtelière
 • en  apartment hotel
 • en  residential hotel

Lleure > Turisme

Definició
Establiment hoteler que, a més d'incloure els serveis propis d'un hotel, ofereix el servei d'allotjament en apartaments amb equipaments que permeten conservar, elaborar i consumir aliments.
habitabilitat habitabilitat

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Verb + sufix**, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**

 • ca  habitabilitat, n f
 • es  habitabilidad, n f
 • es  vivibilidad, n f
 • fr  habitabilité, n f
 • fr  qualité de la vie collective, n f
 • fr  vivabilité, n f
 • it  abitabilità, n f
 • it  vivibilità, n f
 • en  livability [US], n
 • en  liveability [GB], n var. ling.
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació semàntica d'una denominació en ús**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un calc de l'anglès**

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Verb + sufix**, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**

Definició
Conjunt de condicions afavoridores de la qualitat de vida que un entorn, generalment una ciutat de grans dimensions, ofereix als seus habitants.

Nota

 • 1. Els estudis d'habitabilitat d'un entorn prenen en consideració, fonamentalment, l'accés a l'habitatge, la disponibilitat de llocs de feina, l'atenció sanitària, el sistema educatiu, l'oferta cultural, la qualitat ambiental i la infraestructura de mobilitat.
 • 2. Les classificacions d'habitabilitat més conegudes internacionalment són les establertes pel setmanari estatunidenc The Economist (Global Liveability Ranking), la revista anglesa Monocle (Most Liveable Cities Index), Ia consultora també estatunidenca Mercer (Mercer Quality of Living Survey) i el banc alemany Deutsche Bank (Liveabililty Survey).
 • 3. Quan un entorn presenta habitabilitat es diu que és un entorn habitable.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme habitabilitat

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació habitabilitat.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, construïda per derivació sobre el verb habitar, amb una extensió de la referencialitat que fa possible aplicar-la a un nucli de població i amb una modificació semàntica per a indicar la qualitat de vida.

  ·És una forma ja documentada en català, sobretot en textos especialitzats.

  ·Té l'aval dels especialistes.

  ·En les llengües romàniques estudiades es documenten formes anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma vivibilitat, calc de l'original anglès liveability, pels motius següents:

  ·Se'n documenten moltes menys ocurrències que per a habitabilitat.

  ·És difícil de pronunciar, per la repetició de tres síl·labes seguides constituïdes per una bilabial i la vocal i (en els dialectes que no distingeixen b i v) i encara una quarta síl·laba de lateral + i.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
habitable habitable

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Verb + sufix**, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**

 • ca  habitable, adj
 • es  habitable, adj
 • es  vivible, adj
 • fr  agréable à vivre, adj
 • fr  habitable, adj
 • fr  vivable, adj
 • it  abitabile, adj
 • it  vivibile, adj
 • en  livable [US], adj
 • en  liveable [GB], adj var. ling.
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació semàntica d'una denominació en ús**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un calc de l'anglès**

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Verb + sufix**, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**

Definició
Dit d'un entorn, especialment una ciutat de grans dimensions, que ofereix als seus habitants un conjunt de condicions afavoridores de la qualitat de vida.

Nota

 • 1. Per a establir en quin grau és habitable un entorn es prenen en consideració, fonamentalment, l'accés a l'habitatge, la disponibilitat de llocs de feina, l'atenció sanitària, el sistema educatiu, l'oferta cultural, la qualitat ambiental i la infraestructura de mobilitat.
 • 2. Habitualment les ciutats més habitables segons els diversos organismes que ho estudien són australianes, nord-americanes, del nord d'Europa, austríaques i alemanyes.
 • 3. El conjunt de condicions que fan habitable un entorn és l'habitabilitat d'aquest entorn.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme habitable

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació habitable.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, construïda per derivació sobre el verb habitar, amb una extensió de la referencialitat que li permet ser aplicada a un nucli de població i amb una modificació semàntica per a indicar la qualitat de vida.

  ·És una forma ja documentada en català, sobretot en textos especialitzats.

  ·Té l'aval dels especialistes.

  ·En les llengües romàniques estudiades es documenten formes anàlogues,

  Formes desestimades

  Es descarta la forma vivible, calc de l'original anglès liveable, pels motius següents:

  ·Se'n documenten menys ocurrències que per a habitable.

  ·Comporta la tria de vivibilitat per al nom, amb els inconvenients de forma molt poc habitual i de pronúncia difícil que presenta aquest nom.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
habitant equivalent habitant equivalent

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  habitant equivalent, n m
 • ca  HE, n m sigla
 • es  equivalente habitante, n m
 • es  habitante equivalente, n m
 • es  e-h, n m abrev.
 • fr  équivalent habitant, n m
 • fr  équivalent-habitant, n m var. ling.
 • fr  EH, n m sigla
 • fr  éq.-hab., n m abrev.
 • it  abitante equivalente, n m
 • it  a. e., n m abrev.
 • pt  equivalente de população, n m
 • pt  e. p., n m abrev.
 • en  inhabitant equivalent, n
 • en  population equivalent, n
 • en  unit per capita loading, n
 • en  PE, n sigla
 • en  inh. eq., n abrev.
 • en  p. e., n abrev.
 • de  Einwohnergleichwert, n m
 • de  Einwohnerwert, n m
 • de  EW, n m sigla

Medi ambient > Gestió ambiental

Definició
Unitat de població equivalent que correspon a la càrrega contaminant mitjana de les aigües residuals, establerta en 60 g de matèria orgànica per habitant i dia.

Nota

 • 1. El plural de habitant equivalent és habitants equivalents.
 • 2. La càrrega contaminant es mesura de manera indirecta a través de la demanda biològica d'oxigen en cinc dies (DBO5), és a dir, del volum d'oxigen que els microorganismes consumeixen durant cinc dies de biodegradació de la matèria orgànica present a l'aigua.
 • 3. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació desl termes població equivalent (sigla PE) i habitant equivalent (sigla HE):

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades població equivalent i habitant equivalent, totes dues calcs literals de l'anglès, juntament amb les sigles PE i HE, respectivament, pels motius següents:

  ·són les formes utilitzades habitualment pels especialistes i es documenten en nombrosos textos d'especialitat;

  ·són formes semànticament adequades i justificables, malgrat que impliquen una reinterpretació del significat de les denominacions angleses de partida, motivada pel canvi d'ordre dels components de les denominacions: així, mentre que les formes angleses remeten al concepte d'equivalència en població o en habitants, les catalanes remeten al volum de població o al nombre d'habitants;

  ·en altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes del sector.

  Es descarten les formes equivalent habitant i equivalent població, malgrat que serien les traduccions que respecten l'ordre dels components de les denominacions angleses de partida, perquè no tenen ús ni el suport dels especialistes.

  Pel que fa a les formes abreujades, s'ha optat per les sigles (PE i HE) i no per les abreviatures (p. e. i h. e.), que també es documenten, per motius d'ús i de preferència dels experts.

  [Acta 613, 9 de novembre de 2016]
habitatge mòbil habitatge mòbil

Construcció > Edificis. Espais de construcció > Equipaments domèstics

 • ca  habitatge mòbil, n m
 • es  casa móvil
 • es  mobilhome
 • fr  caravane résidentielle
 • fr  maison mobile
 • fr  résidence mobile
 • en  mobile home

Construcció > Edificis. Espais de construcció > Equipaments domèstics

Definició
Habitatge construït sobre un xassís, que s'estaciona en un terreny autoritzat i s'utilitza com a residència permanent o secundària.
habitus [la] habitus [la]

Sociologia, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del llatí (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  habitus [la], n m
 • es  habitus, n m
 • fr  habitus, n m
 • en  habitus, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del llatí**

Sociologia, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del llatí (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definició
Sistema de característiques culturals adquirides i consolidades com a fruit de l'experiència i dels coneixements d'un individu en un àmbit social determinat, que es tradueixen en una manera de sentir, de pensar, de fer i de ser.
hacker [en] hacker [en]

Informàtica

 • ca  pirata, n m, f
 • ca  hacker [en], n m, f sin. compl.
 • es  hacker, n m, f
 • es  jáquer, n m, f
 • es  pirata, n m, f
 • es  pirata informático | pirata informática, n m, f
 • fr  pirate, n m, f
 • fr  pirate informatique, n m, f
 • en  black hat hacker, n
 • en  cracker, n
 • de  Cracker | Crackerin, n m, f

Informàtica

Definició
Persona que s'introdueix il·legalment en un sistema de seguretat informàtic amb la voluntat de produir-hi un perjudici o de treure'n un profit.
hacker [en] hacker [en]

Informàtica

 • ca  hacker [en], n m, f
 • es  experto informático | experta informática, n m, f
 • es  hacker, n m, f
 • es  jáquer, n m, f
 • fr  bidouilleur | bidouilleuse, n m, f
 • fr  fouineur | fouineuse, n m, f
 • fr  mordu de l'informatique | mordue de l'informatique, n m, f
 • en  computer hacker, n
 • en  hacker, n
 • en  white hat hacker, n
 • de  Hacker | Hackerin, n m, f

Informàtica

Definició
Persona apassionada per la informàtica, que té un gran coneixement de les xarxes i els sistemes informàtics i un viu interès per a explorar-ne les característiques i per a posar a prova les seves habilitats en aquest àmbit.
hacktivisme hacktivisme

Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades

 • ca  hacktivisme, n m
 • es  hacktivismo
 • fr  hacktivisme
 • it  hacktivism
 • pt  hacktivismo
 • en  hacker activism
 • en  hacktivism
 • en  hactivism

Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades

Definició
Forma d'activisme que utilitza la xarxa Internet com a espai de lluita ideològica, mitjançant l'execució d'accions que destorbin la presentació normal dels llocs web o el funcionament dels sistemes informàtics dels grups o institucions que es pretén denunciar.
 • ca  haik, n m
 • es  haik
 • es  haique
 • fr  haïk
 • en  haick
 • en  haik

Indumentària

Definició
Peça de tela llarga i de forma rectangular típica del nord d'Àfrica per a cobrir-se el cap i el cos per sobre del vestit, especialment les dones.

Nota

 • La transcripció simplificada de la denominació àrab original és hàïk.