Back to top
Administració territorial Administració territorial

Organització administrativa

 • ca  Administració territorial, n f
 • es  Administración territorial, n f

Organització administrativa

Definició
Administració pública integrada per un conjunt d'òrgans la competència dels quals està determinada per un àmbit territorial, que té atribuït el conjunt de potestats administratives.

Nota

 • Per exemple, l'Administració de l'Estat, l'Administració autonòmica i l'Administració local.
administrat | administrada administrat | administrada

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  administrat | administrada, n m, f
 • es  administrado | administrada, n m, f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Persona física o jurídica que, sense tenir la condició d'administració pública, participa en una relació jurídica administrativa com a destinatària de l'exercici de potestats administratives o bé com a titular de drets o de facultats davant de l'Administració pública.

Nota

 • Actualment, en alguns contextos, s'utilitza la denominació ciutadà com a sinònim d'administrat.
adreça electrònica única adreça electrònica única

Administració electrònica

 • ca  adreça electrònica única, n f
 • es  dirección electrónica única, n f

Administració electrònica

Definició
Adreça electrònica assignada a una persona física o jurídica, on l'Administració pública li envia totes les notificacions electròniques.
adscripció adscripció

Béns de l'Administració

 • ca  adscripció, n f
 • es  adscripción, n f

Béns de l'Administració

Definició
Acció d'una administració pública d'agregar un bé o un dret patrimonial a un organisme que en depèn, per a la seva vinculació directa a un servei de la seva competència o per al compliment de les seves finalitats pròpies.
advertència advertència

Activitat administrativa

 • ca  advertència, n f
 • es  apercibimiento, n m

Activitat administrativa

Definició
Sanció disciplinària que una administració pública imposa a un treballador públic que ha comès una infracció lleu.
advertiment advertiment

Activitat administrativa

 • ca  advertiment, n m
 • es  advertencia, n f

Activitat administrativa

Definició
Comunicació per la qual una administració pública avisa algú per tal que faci o no faci alguna cosa, però sense l'amenaça d'una sanció o d'una pena.
afectació afectació

Activitat administrativa, Béns de l'Administració

 • ca  afectació, n f
 • es  afectación, n f

Activitat administrativa, Béns de l'Administració

Definició
Acció d'una administració pública de destinar un bé o un dret patrimonial a l'ús públic o a un servei públic, de manera que s'integra en el domini públic.
afectat pel tractament de dades | afectada pel tractament de dades afectat pel tractament de dades | afectada pel tractament de dades

Administració electrònica

 • ca  afectat pel tractament de dades | afectada pel tractament de dades, n m, f
 • ca  interessat pel tractament de dades | interessada pel tractament de dades, n m, f sin. compl.
 • es  afectado por el tratamiento de datos | afectada por el tratamiento de datos, n m, f
 • es  interesado por el tratamiento de datos | interesada por el tratamiento de datos, n m, f

Administració electrònica

Definició
Persona física titular d'unes dades de caràcter personal que són objecte d'un tractament de dades automatitzat o no.
agència agència

Organització administrativa

 • ca  agència, n f
 • es  agencia, n f

Organització administrativa

Definició
Ens de dret públic, creat pel govern per al compliment dels programes que desplegui l'Administració pública en l'àmbit de les seves competències, dotat de personalitat jurídica, patrimoni propi, autonomia i responsabilitat en la gestió i control dels resultats establerts legalment, i facultat per a exercir potestats administratives.
agent de l'edificació agent de l'edificació

Urbanisme

 • ca  agent de l'edificació, n m, f
 • es  agente de la edificación, n m, f

Urbanisme

Definició
Persona física o jurídica que intervé en el procés d'una edificació.