Back to top
objecte d'un procés contenciós administratiu objecte d'un procés contenciós administratiu

Control de l'Administració

 • ca  objecte d'un procés contenciós administratiu, n m
 • es  objeto de un proceso contencioso-administrativo, n m

Control de l'Administració

Definició
Pretensió que plantegen les parts en relació amb l'activitat administrativa que s'impugna en un procés contenciós administratiu.
obligació d'edificar obligació d'edificar

Urbanisme

 • ca  obligació d'edificar, n f
 • es  obligación de edificar, n f

Urbanisme

Definició
Obligació que té el propietari d'un solar d'iniciar la construcció d'un edifici, i d'acabar-la en el termini fixat per la llicència municipal, si està situat en un sector, un polígon o una àrea concreta determinats pel planejament urbanístic.
obligació de servei públic obligació de servei públic

Activitat administrativa

 • ca  obligació de servei públic, n f
 • es  obligación de servicio público, n f

Activitat administrativa

Definició
Obligació específica que el poder públic imposa al proveïdor d'un servei amb la finalitat de garantir uns objectius d'interès públic determinats.

Nota

 • Per exemple, en l'àmbit del transport, en les rutes aèries entre les Illes Balears, l'establiment d'unes condicions determinades de prestació del servei.
obligació pecuniària obligació pecuniària

Dret administratiu general

 • ca  obligació pecuniària, n f
 • es  obligación pecuniaria, n f

Dret administratiu general

Definició
Obligació que consisteix en el lliurament d'una suma de diners.
obres públiques obres públiques

Activitat administrativa

 • ca  obres públiques, n f pl
 • es  obras públicas, n f pl

Activitat administrativa

Definició
Obres d'ús i d'aprofitament general i construccions destinades a serveis que vagin a càrrec d'organismes de l'Administració pública.
ocupació ocupació

Béns de l'Administració

 • ca  ocupació, n f
 • es  ocupación, n f

Béns de l'Administració

Definició
Ús privatiu anormal del domini públic, que requereix una concessió, una autorització o un contracte formalitzat d'acord amb la legislació de contractes del sector públic.

Nota

 • Per exemple, un quiosc sobre la via pública.
ocupació directa ocupació directa

Béns de l'Administració

 • ca  ocupació directa, n f
 • es  ocupación directa, n f

Béns de l'Administració

Definició
Obtenció de terrenys afectats pel planejament urbanístic que s'han d'incorporar per cessió obligatòria al domini públic, que comporta el reconeixement de l'administració pública actuant del dret dels propietaris a participar en el repartiment just dels beneficis i les càrregues en el si d'un sector de planejament o un polígon d'actuació concret.
ocupació temporal ocupació temporal

Béns de l'Administració

 • ca  ocupació temporal, n f
 • es  ocupación temporal, n f

Béns de l'Administració

Definició
Ocupació de terrenys propietat d'un particular que fa una administració pública temporalment per portar-hi a terme determinades activitats regulades legalment.
ocupar ocupar

Personal al servei de l'Administració

 • ca  ocupar, v tr
 • es  ocupar, v tr

Personal al servei de l'Administració

Definició
Prendre possessió d'un lloc de treball o d'un càrrec.
oferta d'ocupació pública oferta d'ocupació pública

Personal al servei de l'Administració

 • ca  oferta d'ocupació pública, n f
 • es  oferta de empleo público, n f

Personal al servei de l'Administració

Definició
Instrument de planificació de recursos humans que una administració pública aprova i publica anualment per donar a conèixer les necessitats de recursos humans i les places vacants que sortiran a convocatòria pública.