Back to top
sala contenciosa administrativa sala contenciosa administrativa

Control de l'Administració

 • ca  sala contenciosa administrativa, n f
 • es  sala de lo contencioso-administrativo, n f

Control de l'Administració

Definició
Sala d'un tribunal formada per diversos magistrats que coneix dels assumptes contenciosos administratius que són de la seva competència.

Nota

 • 1. Tenen sales contencioses administratives els tribunals superiors de justícia, l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. 2. Una sala contenciosa administrativa s'organitza en seccions.
sanció administrativa sanció administrativa

Activitat administrativa

 • ca  sanció administrativa, n f
 • es  sanción administrativa, n f

Activitat administrativa

Definició
Acte administratiu pel qual una administració pública imposa a un administrat una multa o el priva d'un dret mitjançant un procediment administratiu sancionador, com a conseqüència de ser autor o responsable d'una infracció administrativa.
sanció disciplinària sanció disciplinària

Personal al servei de l'Administració

 • ca  sanció disciplinària, n f
 • es  sanción disciplinaria, n f

Personal al servei de l'Administració

Definició
Sanció administrativa imposada a un treballador públic com a conseqüència de ser autor o responsable d'una falta disciplinària prevista en una llei de les Corts Generals, en una llei de l'assemblea legislativa de la comunitat autònoma corresponent o en un conveni col·lectiu, en el cas del personal laboral.

Nota

 • Una sanció disciplinària pot ser la separació del servei dels funcionaris, l'acomiadament del personal laboral, la suspensió ferma de funcions, o de feina i sou, el trasllat forçós, amb canvi de localitat de residència o sense, el demèrit, l'advertència o qualsevol altra mesura que s'estableixi legalment.
sanció econòmica sanció econòmica

Activitat administrativa

 • ca  sanció pecuniària, n f
 • ca  multa, n f sin. compl.
 • ca  sanció econòmica, n f sin. compl.
 • es  multa, n f
 • es  sanción económica, n f
 • es  sanción pecuniaria, n f

Activitat administrativa

Definició
Sanció administrativa que comporta el pagament d'una determinada quantitat de diners.
sanció pecuniària sanció pecuniària

Activitat administrativa

 • ca  sanció pecuniària, n f
 • ca  multa, n f sin. compl.
 • ca  sanció econòmica, n f sin. compl.
 • es  multa, n f
 • es  sanción económica, n f
 • es  sanción pecuniaria, n f

Activitat administrativa

Definició
Sanció administrativa que comporta el pagament d'una determinada quantitat de diners.
sanció rescissòria sanció rescissòria

Activitat administrativa

 • ca  sanció rescissòria, n f
 • es  sanción rescisoria, n f

Activitat administrativa

Definició
Sanció administrativa que consisteix a deixar sense efecte, de manera temporal o definitiva, un acte administratiu favorable a la persona sancionada.
secció secció

Organització administrativa

 • ca  secció, n f
 • es  sección, n f

Organització administrativa

Definició
Unitat administrativa inferior al servei i que pot estar integrada per diversos negociats.
secretaria d'estat secretaria d'estat

Organització administrativa

 • ca  secretaria d'estat, n f
 • es  secretaría de estado, n f

Organització administrativa

Definició
Òrgan directiu d'un ministeri que dirigeix i coordina les direccions generals que en depenen i que respon davant del ministre de l'execució dels objectius fixats.
secretaria general secretaria general

Organització administrativa

 • ca  secretaria general, n f
 • es  secretaría general, n f

Organització administrativa

Definició
Òrgan directiu d'un departament que exerceix les funcions que el conseller li delega, entre elles la de representar el departament, i totes les altres que estableix la legislació.
secretaria general secretaria general

Organització administrativa

 • ca  secretaria general, n f
 • es  secretaría general, n f

Organització administrativa

Definició
Òrgan directiu d'un ministeri que exerceix les competències que se li atribueixen sobre un sector d'activitat administrativa determinat.