Back to top
legislació bàsica legislació bàsica

Fonts de l'ordenament administratiu

 • ca  legislació bàsica, n f
 • es  legislación básica, n f

Fonts de l'ordenament administratiu

Definició
Conjunt de lleis de l'Estat espanyol on s'estableixen els principis o mínim comú normatiu que han de respectar les comunitats autònomes en legislar sobre les competències que tenen atribuïdes.
legislació delegada legislació delegada

Fonts de l'ordenament administratiu

 • ca  legislació delegada, n f
 • es  legislación delegada, n f

Fonts de l'ordenament administratiu

Definició
Conjunt de decrets legislatius que aprova un govern.
legitimació legitimació

Control de l'Administració

 • ca  legitimació, n f
 • es  legitimación, n f

Control de l'Administració

Definició
Reconeixement com a part demandant de la persona que té una relació amb l'objecte del procés, per drets o interessos propis o de terceres persones que aquesta persona té la facultat o el deure de defensar.
lesió lesió

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  lesió, n f
 • es  lesión, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Dany o disminució patrimonial que es produeix a conseqüència del funcionament normal o anormal d'un servei públic, que pot donar lloc a indemnització si concorren determinats requisits.
licitació licitació

Contractes de l'Administració

 • ca  licitació, n f
 • es  licitación, n f
 • es  puja, n f

Contractes de l'Administració

Definició
Oferiment econòmic que es duu a terme en un procediment d'adjudicació d'un contracte del sector públic.

Nota

 • En els contractes menors no hi ha, estrictament, licitació.
llançament llançament

Béns de l'Administració

 • ca  llançament, n m
 • es  lanzamiento, n m

Béns de l'Administració

Definició
Acció de desallotjar forçosament l'ocupant o les seves pertinences d'un bé immoble que duu a terme una administració pública quan exerceix la potestat de recuperació possessòria o la potestat de desnonament.
llei de bases llei de bases

Fonts de l'ordenament administratiu

 • ca  llei de bases, n f
 • es  ley de bases, n f

Fonts de l'ordenament administratiu

Definició
Llei aprovada per les Corts Generals o per l'assemblea legislativa d'una comunitat autònoma que estableix l'objecte i l'abast d'una delegació legislativa i els principis i criteris que han de regir-ne l'exercici quan té l'objectiu d'elaborar textos articulats.
llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut d'autonomia de Catalunya llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Fonts de l'ordenament administratiu

 • ca  llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, n f
 • es  ley de desarrollo básico del Estatuto de autonomía de Cataluña, n f

Fonts de l'ordenament administratiu

Definició
Llei que regula directament les matèries esmentades a l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l'aprovació, modificació i derogació de la qual requereix el vot favorable de la majoria absoluta del Ple del Parlament en una votació final sobre el conjunt del text, llevat que l'Estatut n'estableixi una altra.
llei orgànica llei orgànica

Fonts de l'ordenament administratiu

 • ca  llei orgànica, n f
 • es  ley orgánica, n f
 • fr  loi organique, n f
 • en  fundamental law, n
 • en  organic law, n

Fonts de l'ordenament administratiu

Definició
Llei que desenvolupa drets fonamentals o llibertats públiques, que aprova els estatuts d'autonomia o el règim electoral o regula determinades matèries previstes a la Constitució, i l'aprovació, modificació o derogació de la qual exigeix la majoria absoluta del Congrés dels Diputats en una votació final sobre el conjunt del projecte.
llibre d'edifici llibre d'edifici

Urbanisme

 • ca  llibre d'edifici, n m
 • es  libro de edificio, n m

Urbanisme

Definició
Conjunt de documents relatius a una obra executada, que inclou la llista identificativa dels agents que han intervingut en el procés d'edificació i les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici.