Back to top
manament manament

Activitat administrativa

 • ca  manament, n m
 • ca  ordre, n f
 • es  mandamiento, n m
 • es  orden, n f

Activitat administrativa

Definició
Acte administratiu que obliga l'administrat a realitzar una activitat determinada.
mancomunitat mancomunitat

Organització administrativa

 • ca  mancomunitat, n f
 • es  mancomunidad, n f

Organització administrativa

Definició
Associació voluntària de municipis o de províncies per a l'execució d'obres, per a la gestió de serveis en comú i per a altres qüestions de la seva competència.
memòria d'un pla d'ordenació urbanística municipal memòria d'un pla d'ordenació urbanística municipal

Urbanisme

 • ca  memòria d'un pla d'ordenació urbanística municipal, n f
 • es  memoria de un plan de ordenación urbanística municipal, n f

Urbanisme

Definició
Document preceptiu d'un pla d'ordenació urbanística municipal que, partint de la informació urbanística rellevant per a l'ordenació del territori, analitza les diferents alternatives possibles i justifica el model elegit d'ordenació urbanística.
memòria social d'un pla d'ordenació urbanística municipal memòria social d'un pla d'ordenació urbanística municipal

Urbanisme

 • ca  memòria social d'un pla d'ordenació urbanística municipal, n f
 • es  memoria social de un plan de ordenación urbanística municipal, n f

Urbanisme

Definició
Document d'avaluació i justificació raonada de les determinacions i propostes d'un pla d'ordenació urbanística municipal en matèria d'habitatge, relatives a les necessitats socials d'accés a l'habitatge.
mèrit mèrit

Personal al servei de l'Administració

 • ca  mèrit, n m
 • es  mérito, n m

Personal al servei de l'Administració

Definició
Element que és objecte de valoració en un procés de promoció o de selecció de personal, d'acord amb les bases de la convocatòria.

Nota

 • Segons la Constitució espanyola, la llei ha de regular l'accés a la funció pública d'acord amb els principis del mèrit i de la capacitat.
meritar meritar

Dret administratiu general

 • ca  meritar, v tr
 • es  devengar, v tr

Dret administratiu general

Definició
Tenir dret a una retribució per raó d'un servei o d'una feina.
mesa de contractació mesa de contractació

Contractes de l'Administració

 • ca  mesa de contractació, n f
 • es  mesa de contratación, n f

Contractes de l'Administració

Definició
Òrgan col·legiat que assisteix l'òrgan de contractació i que és competent per a valorar les ofertes en un procediment d'adjudicació obert, restringit o negociat amb publicitat, llevat que la competència per contractar correspongui a una junta de contractació.
mesa de diàleg competitiu mesa de diàleg competitiu

Contractes de l'Administració

 • ca  mesa de diàleg competitiu, n f
 • es  mesa de diálogo competitivo, n f

Contractes de l'Administració

Definició
Mesa de contractació constituïda en un procediment de diàleg competitiu, de la qual formen part persones especialment qualificades en la matèria objecte del contracte.
mesura cautelar mesura cautelar

Control de l'Administració

 • ca  mesura cautelar, n f
 • es  medida cautelar, n f

Control de l'Administració

Definició
Mesura que una part en un procés contenciós administratiu demana en un moment qualsevol del procés per assegurar l'efectivitat d'una sentència.

Nota

 • 1. L'exemple més habitual de mesura cautelar és la suspensió de l'acte administratiu. 2. Les mesures cautelars es poden sol·licitar també en la via administrativa.
mesura provisional mesura provisional

Procediment administratiu i acte administratiu, Control de l'Administració

 • ca  mesura provisional, n f
 • es  medida provisional, n f

Procediment administratiu i acte administratiu, Control de l'Administració

Definició
Mesura que, una vegada iniciat un procediment administratiu, l'òrgan administratiu competent per a resoldre'l pot adoptar fonamentadament, d'ofici o a instància de part, per assegurar l'eficàcia de la resolució.

Nota

 • 1. En cas d'urgència, l'òrgan administratiu pot adoptar les mesures provisionals abans d'iniciar el procediment administratiu, en els supòsits previstos expressament per una norma amb rang de llei, que s'han de confirmar, modificar o aixecar en l'acord d'iniciació del procediment. 2. Si no s'inicia el procediment administratiu en el termini de quinze dies després de l'adopció d'aquestes mesures o si l'acord d'iniciació no conté un pronunciament exprés, les mesures provisionals queden sense efecte.