Back to top
 • ca  declinació solar, n f
 • es  declinación solar
 • fr  déclinaison solaire
 • en  solar declination

Definició
Angle que forma al migdia la radiació directa del sol incident en un punt i el pla de l'equador.

Nota

 • Varia al llarg de l'any entre +23° 27', al solstici d'estiu, i -23° 27', al solstici d'hivern.
 • ca  deflexió, n f
 • es  deflexión
 • fr  déflexion
 • en  deflection

Definició
Fenomen que consisteix en la desviació de la trajectòria normal de la llum mitjançant un dispositiu o un sistema determinat.
 • ca  degradació solar, n f
 • es  degradación solar
 • fr  dégradation solaire
 • en  solar degradation

Definició
Fenomen que consisteix en el deteriorament de les propietats dels materials produït per l'exposició a la radiació solar.
densitat de flux energètic densitat de flux energètic

 • ca  densitat de flux energètic, n f
 • es  densidad de flujo energético
 • fr  densité de flux énergétique
 • en  energy flux density

Definició
Flux energètic per unitat de superfície.
densitat de recobriment densitat de recobriment

 • ca  densitat de recobriment, n f
 • es  densidad de cubrimiento
 • fr  coefficient de foisonnement
 • fr  coefficient de remplissage
 • fr  densité d'occupation
 • en  packing density
 • en  packing efficiency
 • en  packing factor

Definició
Relació entre la suma de la superfície de totes les cèl·lules fotovoltaiques i la superfície de la placa fotovoltaica on estan situades.
 • ca  densitat òptica, n f
 • es  densidad óptica
 • fr  densité optique
 • en  optical density

Definició
Logaritme decimal de la inversa del factor de transmissió d'una substància transmissora de la llum.
descàrrega elèctrica descàrrega elèctrica

 • ca  descàrrega elèctrica, n f
 • es  descarga eléctrica
 • fr  décharge électrique
 • en  electric discharge

Definició
Transferència de la càrrega elèctrica d'un acumulador elèctric al circuit de consum com a conseqüència de la conversió de l'energia química acumulada en energia elèctrica.
descàrrega tèrmica descàrrega tèrmica

 • ca  descàrrega tèrmica, n f
 • es  descarga térmica
 • fr  décharge thermique
 • en  thermal discharge

Definició
Transferència de la calor acumulada en un sistema d'emmagatzematge tèrmic al punt d'ús.
 • ca  desestratificador, n m
 • es  desestratificador
 • fr  destratifieur

Definició
Aparell utilitzat per trencar l'estratificació tèrmica d'un fluid en un volum.
 • ca  desorció, n f
 • es  desorción
 • fr  désorption
 • en  desorption

Definició
Fenomen invers al de l'adsorció.