Actualització de la Neoloteca i el Cercaterm (21/12/2022)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització de la Neoloteca i el Cercaterm, que serà també l’última d’aquest any, incorpora les novetats següents: 

Termes normalitzats nous a la Neoloteca i el Cercaterm

—23 termes normalitzats pel Consell Supervisor, que corresponen als àmbits del lleure (per exemple, joc d'escapada), el turisme (turismofòbia), la seguretat alimentària (contaminació creuada), la sociologia i l’urbanisme (coallotjament cohabitatge) i l’economia (efecte d'expulsió i finançament col·lectiu mixt). Els termes nous es poden consultar a l’apartat “Noves incorporacions” de la Neoloteca

Productes terminològics nous al Cercaterm

—Fitxes terminològiques del treball de fi de grau de Joana Roigé Foix Sobre la necessitat d’obres lexicogràfiques especialitzades: Creació d’un diccionari d’anàlisi musical, cedides per la seva autora. Es tracta de 120 termes, amb equivalents en castellà i anglès, amb definicions i amb notes que recullen exemples d’ús. (Per exemple, acord en primera inversió i textura homofònica.)

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm 

—Actualització de la la Terminologia de la ciberseguretat, elaborada pel TERMCAT l’any 2017 amb el suport del Govern d’Andorra i la col·laboració de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. En aquesta actualització s’hi han afegit 58 termes, corresponents sobretot a nous ciberatacs i també a l’obtenció de dades. Ara el diccionari conté 472 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb  definició. (Per exemple, USB maliciós i dades de tercera font.) Els termes nous es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions".

Termes puntuals nous o actualitzats al Cercaterm

—50 termes de diferents àmbits i procedències elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, cultura de la cancel·lació, en Ciències socials i TIC, i vent acanalat, en Física.) Aquests termes nous es poden consultar a l’apartat “Noves incorporacions” de la Consulteca.

Fitxes de criteris noves al Cercaterm

—2 fitxes noves, que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm apunts terminològics publicats prèviament al web del TERMCAT. Són les fitxa CRITERI pitahaia, pitaia, pitahaya o pitaya? i CRITERI fer una assistència o donar una assistència? Aquestes fitxes de criteri també es poden consultar a l’apartat “Noves incorporacions” del Diccionari de criteris terminològics.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments fets per l’Optimot, per especialistes que col·laboren amb el TERMCAT i per usuaris del Cercaterm. Per exemple, s’ha completat la fitxa cost de vendes amb un sinònim, nous equivalents i una definició; s’han afegit les formes valenciana calfament global i balear encalentiment global a la fitxa escalfament global, i s’ha esmenat la grafia *vacuna desensibilitzant a favor de vacuna dessensibilitzant (la s del prefix des- s’ha de mantenir quan s’adjunta a una paraula començada en s, com ara dessalar).

Que us acompanyin, aquests dies, les persones i també els termes que més us estimeu!