Back to top
 • ca  hemograma, n m
 • ca  compte hemàtic, n m sin. compl.
 • oc  atencion ematica, n f
 • oc  emograma, n m
 • es  hemograma, n m
 • gl  hemograma, n m
 • eu  hemograma, n
 • pt  hemograma, n m
 • ptPT  contagem sanguínea, n f
 • fr  hémogramme, n m
 • en  complete blood count, n
 • en  hemogram, n

Etiopatogènia

Definició
Resultat de l'estudi quantitatiu i qualitatiu dels elements que constitueixen la sang, com ara eritròcits, leucòcits i plaquetes.
 • ca  heparina, n f
 • oc  eparina, n f
 • es  heparina, n f
 • gl  heparina, n f
 • eu  heparina, n
 • pt  heparina, n f
 • fr  héparine, n f
 • en  heparin, n
 • CAS  9005-49-6

Principis actius

Definició
Fàrmac anticoagulant, produït per les cèl·lules encebades, que s'uneix reversiblement a l'antitrombina III i augmenta la velocitat amb què inactiva els enzims responsables de la coagulació, com la trombina i el factor Xa.

Nota

 • 1. L'heparina es troba principalment al fetge i al sistema reticuloendotelial. S'empra en el tractament i la prevenció de la trombosi. Se n'ha suggerit l'ús per al tractament de la COVID-19. És d'origen natural.
 • 2. La denominació heparina és la forma catalana corresponent a la DCI.
hepatotoxicitat hepatotoxicitat

Diagnòstic

 • ca  hepatotoxicitat, n f
 • oc  epatotoxicitat, n f
 • es  hepatotoxicidad, n f
 • gl  hepatotoxicidade, n f
 • eu  hepatotoxikotasun, n
 • pt  hepatotoxicidade, n f
 • fr  hépatotoxicité, n f
 • en  hepatotoxicity, n

Diagnòstic

Definició
Propietat d'exercir una acció tòxica sobre els hepatòcits.
hidroxicloroquina hidroxicloroquina

Principis actius

 • ca  hidroxicloroquina, n f
 • oc  idroxicloroquina, n f
 • es  hidroxicloroquina, n f
 • gl  hidroxicloroquina, n f
 • eu  hidroxiklorokina, n
 • pt  hidroxicloroquina, n f
 • ptBR  sulfato de hidroxicloroquina, n m
 • fr  hydroxychloroquine, n f
 • en  hydroxychloroquine, n
 • CAS  118-42-3

Principis actius

Definició
Fàrmac antipalúdic, antiprotozoari i antireumàtic, del grup de les 4-aminoquinolines, que causa la mort dels paràsits del gènere Plasmodium mitjançant la inhibició de l'enzim hemopolimerasa i la consegüent acumulació tòxica del grup hemo dins el paràsit.

Nota

 • 1. La hidroxicloroquina és un derivat de la cloroquina que interfereix en l'activitat de l'enzim hemopolimerasa. Tradicionalment s'ha emprat en el tractament i la prevenció de la malària i en el tractament de l'artritis reumatoide i del lupus eritematós. Se n'ha suggerit l'ús per al tractament de la COVID-19, però els resultats obtinguts fins ara no confirmen aquest ús terapèutic.
 • 2. La denominació hidroxicloroquina és la forma catalana corresponent a la DCI.
 • ca  higiene, n f
 • ca  profilàctica, n f sin. compl.
 • oc  igièna, n f
 • oc  profilactica, n f
 • es  higiene, n f
 • es  profiláctica, n f
 • gl  hixiene, n f
 • gl  profiláctica, n f
 • eu  higiene, n
 • ptPT  saúde pública, n f
 • ptBR  higiene, n f
 • fr  hygiène, n f
 • en  hygiene, n
 • en  public health, n

Prevenció

Definició
Ciència que estudia les condicions i els factors personals o ambientals que influeixen en la salut física i mental i prescriu les normes que se'n dedueixen, amb la voluntat de prevenir l'aparició i la difusió de malalties i de conservar millors condicions de vida tant individuals com poblacionals.

Nota

 • La denominació higiene prové del grec hygieinós 'sa'.
higiene de mans higiene de mans

Prevenció

 • ca  higiene de mans, n f
 • ca  rentada de mans, n f sin. compl.
 • ca  rentat de mans, n m sin. compl.
 • oc  igièna de mans, n f
 • oc  lauada de mans, n f
 • oc  lauat de mans, n m
 • es  higiene de manos, n f
 • es  lavado de manos, n m
 • gl  hixiene de mans, n f
 • gl  lavado de mans, n m
 • gl  lavadura de mans, n f
 • eu  eskuen higiene, n
 • pt  higiene das mãos, n f
 • ptPT  higienização das mãos, n f
 • ptPT  lavagem das mãos, n f
 • fr  hygiène des mains, n f
 • en  hand hygiene, n

Prevenció

Definició
Conjunt de normes, tècniques i hàbits d'higiene aplicat a les mans, destinat a evitar les infeccions.

Nota

 • La higiene de mans és un hàbit preventiu fonamental perquè està demostrat que les mans són la via principal de transmissió dels microorganismes. En el cas dels professionals sanitaris, s'hauria de fer sempre abans i després de tocar un pacient, abans de realitzar una tècnica que requereixi asèpsia, després del risc d'exposició a fluids corporals d'un pacient i després de tenir contacte amb l'entorn del pacient.
hipoestèsia gustativa hipoestèsia gustativa

Diagnòstic

 • ca  hipogèusia, n f
 • ca  hipoestèsia gustativa, n f sin. compl.
 • oc  ipoestesia gustativa, n f
 • oc  ipogeusestesia, n f
 • oc  ipogeusia, n f
 • es  hipoestesia gustativa, n f
 • es  hipogeusia, n f
 • gl  hipoxeusia, n f
 • eu  dastamen-hipoestesia, n
 • eu  hipogeusia, n
 • pt  hipogeusia, n f
 • ptPT  hipoestesia gustativa, n f
 • fr  hypogueusie, n f
 • en  gustatory hypoesthesia, n
 • en  hypogeusesthesia, n
 • en  hypogeusia, n

Diagnòstic

Definició
Disminució de la sensibilitat gustativa.
hipoestèsia olfactòria hipoestèsia olfactòria

Diagnòstic

 • ca  hipoòsmia, n f
 • ca  hipoestèsia olfactòria, n f sin. compl.
 • ca  hipoosfrèsia, n f sin. compl.
 • ca  hipòsmia, n f sin. compl.
 • oc  ipoosmia, n f
 • es  hipoestesia olfativa, n f
 • es  hipoosmia, n f
 • es  hiposmia, n f
 • gl  hipoestesia, n f
 • gl  hipoosfresia, n f
 • gl  hiposfresia, n f
 • gl  hiposmia, n f
 • eu  hipoosmia, n
 • eu  usaimen-hipoestesia, n
 • pt  hiposmia, n f
 • ptPT  hipoestesia olfativa, n f
 • fr  hypoosmie, n f
 • fr  hyposmie, n f
 • en  hyposmia, n
 • en  olfactory hypoesthesia, n

Diagnòstic

Definició
Disminució anormal de l'agudesa olfactòria.
 • ca  hipogèusia, n f
 • ca  hipoestèsia gustativa, n f sin. compl.
 • oc  ipoestesia gustativa, n f
 • oc  ipogeusestesia, n f
 • oc  ipogeusia, n f
 • es  hipoestesia gustativa, n f
 • es  hipogeusia, n f
 • gl  hipoxeusia, n f
 • eu  dastamen-hipoestesia, n
 • eu  hipogeusia, n
 • pt  hipogeusia, n f
 • ptPT  hipoestesia gustativa, n f
 • fr  hypogueusie, n f
 • en  gustatory hypoesthesia, n
 • en  hypogeusesthesia, n
 • en  hypogeusia, n

Diagnòstic

Definició
Disminució de la sensibilitat gustativa.
hipoosfrèsia hipoosfrèsia

Diagnòstic

 • ca  hipoòsmia, n f
 • ca  hipoestèsia olfactòria, n f sin. compl.
 • ca  hipoosfrèsia, n f sin. compl.
 • ca  hipòsmia, n f sin. compl.
 • oc  ipoosmia, n f
 • es  hipoestesia olfativa, n f
 • es  hipoosmia, n f
 • es  hiposmia, n f
 • gl  hipoestesia, n f
 • gl  hipoosfresia, n f
 • gl  hiposfresia, n f
 • gl  hiposmia, n f
 • eu  hipoosmia, n
 • eu  usaimen-hipoestesia, n
 • pt  hiposmia, n f
 • ptPT  hipoestesia olfativa, n f
 • fr  hypoosmie, n f
 • fr  hyposmie, n f
 • en  hyposmia, n
 • en  olfactory hypoesthesia, n

Diagnòstic

Definició
Disminució anormal de l'agudesa olfactòria.