Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

petjada de carboni petjada de carboni

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  petjada de carboni, n f
 • es  huella de carbono, n f
 • fr  empreinte carbone, n f
 • fr  empreinte de carbone, n f
 • en  carbon footprint, n

Medi ambient > Gestió ambiental

Definició
Quantitat total d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades al cicle de vida d'una persona, d'un producte, servei o organització.

Nota

 • 1. La petjada de carboni d'un producte és el càlcul de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades a la seva existència, des que s'extreuen els materials per a produir-lo fins que finalitza la seva vida útil.
 • 2. Les unitats que s'utilitzen per a mesurar la petjada de carboni són els grams d'equivalent de diòxid de carboni associats al producte, al servei o a l'organització.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme petjada de carboni

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma petjada de carboni.

  Criteris aplicats

  ·Malgrat que és un calc de l'anglès (de carbon footprint), pot considerar-se també una forma adequada en català: petjada ("Senyal que deixa el peu d'una persona o d'un animal a la terra per on ha passat", segons el diccionari normatiu, o també "Empremta que queda [d'algú, d'una actitud, d'un acte, d'un fet, del pas del temps] [en algú, en un acte, en un esdeveniment posteriors]", segon el Diccionari descriptiu de la llengua catalana) s'utilitza en sentit metafòric, i la forma carboni referida -per assimilació amb diòxid de carboni- al conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten a l'atmosfera, ja té l'aval del Consell Supervisor.

  ·És una denominació anàloga a la forma petjada ecològica, ja aprovada anteriorment pel Consell Supervisor.(1)

  ·És la forma més utilitzada en català per a designar el concepte i es documenta tant en textos especialitzats com generals o de divulgació.

  ·Ja ha tingut una difusió important des del TERMCAT.

  ·Els especialistes, en general, hi donen el vistiplau i confirmen que és la forma més usada.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma empremta de carboni, malgrat que seria adequada (empremta té, de fet, un significat més ampli que petjada, segons el diccionari normatiu), perquè té molt menys ús que petjada de carboni.

  (1)Vegeu l'acta núm. 383, del 12 de febrer de 2004.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
petjada de carboni zero petjada de carboni zero

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  neutralitat de carboni, n f
 • ca  neutralitat climàtica, n f sin. compl.
 • ca  petjada de carboni zero, n f sin. compl.
 • es  neutralidad climática, n f
 • es  neutralidad de carbono, n f
 • es  neutralidad de gases de efecto invernadero, n f
 • es  neutralidad de GEI, n f
 • fr  carboneutralité, n f
 • fr  neutralité carbone, n f
 • fr  neutralité climatique, n f
 • fr  neutralité en matière de gaz à effet de serre, n f
 • fr  neutralité GES, n f
 • fr  zéro émission nette de gaz à effet de serre, n f
 • en  carbon neutrality, n
 • en  climate neutrality, n
 • en  greenhouse gas neutrality, n
 • en  net zero carbon footprint, n
 • en  net-zero greenhouse gas emissions, n
 • en  zero net emissions, n

Medi ambient > Gestió ambiental

Definició
Situació en què hi ha un balanç zero entre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i la seva absorció a través dels embornals.

Nota

 • La neutralitat de carboni es pot assolir a escala local, regional, estatal, europea o mundial, però també en l'àmbit d'una empresa o organització o fins i tot en relació amb un producte o servei.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme neutralitat de carboni (sin. compl. neutralitat climàtica, petjada de carboni zero)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes neutralitat de carboni, neutralitat climàtica i petjada de carboni zero, com a sinònims (neutralitat de carboni, com a forma principal).

  Criteris aplicats

  ·Malgrat que probablement són calcs de l'anglès, totes tres formes poden considerar-se també lingüísticament adequades en català, tant des del punt de vista formal com semàntic.

  ·Pel que fa a la base neutralitat (en neutralitat de carboni i neutralitat climàtica) és una forma motivada semànticament, relacionada amb el verb neutralitzar ("Fer neutre" o "Destruir els efectes (d'alguna cosa), contraposant una força, una acció, etc., contrària", segons el diccionari normatiu).

  ·La forma carboni, referida -per assimilació amb diòxid de carboni- al conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten a l'atmosfera, ja té l'aval del Consell Supervisor, i l'adverbi climàticament remet al canvi climàtic, per un procés d'assimilació semblant al que s'ha produït entre carboni i diòxid de carboni i, per extensió, entre carboni i gasos amb efecte d'hivernacle.

  ·La forma petjada de carboni zero, al seu torn, té com a base el terme ja normalitzat petjada de carboni ("Quantitat total d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades al cicle de vida d'un producte, servei o organització"), al qual s'adjunta el modificador zero ("Nombre que denota una quantitat nul·la", segons el diccionari normatiu), referit al balanç entre l'emissió de gasos i l'absorció a través dels embornals. Aquest ús apositiu de zero és present en altres formes, com ara derivació zero, hora zero o marca zero, ja normatives.

  ·Totes tres són formes ja documentades en català.

  ·Tenen l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
predicció a curt termini predicció a curt termini

Física > Meteorologia

 • ca  predicció a curt termini, n f
 • ca  previsió a curt termini, n f sin. compl.
 • ca  pronòstic a curt termini, n m sin. compl.
 • es  predicción a corto plazo, n f
 • es  previsión a corto plazo, n f
 • es  pronóstico a corto plazo, n f
 • fr  prévision à courte échéance, n f
 • en  short-range forecast, n f
 • en  short-term forecast, n

Física > Meteorologia

Definició
Predicció meteorològica que té un període de validesa comprès entre 12 hores i dos dies.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme predicció a curt termini (sin. compl. previsió a curt termini; pronòstic a curt termini)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes predicció a curt termini, previsió a curt termini i pronòstic a curt termini, com a sinònims, i es dona prioritat a la forma predicció a curt termini, d'acord amb la sinonímia establerta entre predicció meteorològica, previsió meteorològica i pronòstic meteorològic per al terme superordinat.

  Criteris aplicats

  ·Són denominacions descriptives del concepte i lingüísticament adequades.

  ·Són denominacions ja documentades en català.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
predicció a llarg termini predicció a llarg termini

Física > Meteorologia

 • ca  predicció a llarg termini, n f
 • ca  previsió a llarg termini, n f sin. compl.
 • ca  pronòstic a llarg termini, n f sin. compl.
 • es  predicción a largo plazo, n f
 • es  previsión a largo plazo, n f
 • es  pronóstico a largo plazo, n m
 • fr  prévision à longue échéance, n f
 • en  long-range forecast, n
 • en  long-term forecast, n

Física > Meteorologia

Definició
Predicció meteorològica que té un període de validesa superior a deu dies.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme predicció a llarg termini (sin. compl. previsió a llarg termini; pronòstic a llarg termini)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes predicció a llarg termini, previsió a llarg termini i pronòstic a llarg termini, com a sinònims, i es dona prioritat a la forma predicció a llarg termini, d'acord amb la sinonímia establerta entre predicció meteorològica, previsió meteorològica i pronòstic meteorològic per al terme superordinat.

  Criteris aplicats

  ·Són denominacions descriptives del concepte i lingüísticament adequades.

  ·Són denominacions ja documentades en català.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
predicció a mitjà termini predicció a mitjà termini

Física > Meteorologia

 • ca  predicció a mitjà termini, n f
 • ca  previsió a mitjà termini, n f sin. compl.
 • ca  pronòstic a mitjà termini, n m sin. compl.
 • es  predicción a medio plazo, n f
 • es  previsión a medio plazo, n f
 • es  pronóstico a medio plazo, n m
 • fr  prévision à moyenne échéance, n f
 • en  medium-range forecast, n
 • en  medium-term forecast, n

Física > Meteorologia

Definició
Predicció meteorològica que té un període de validesa comprès entre dos i deu dies.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme predicció a mitjà termini (sin. compl. previsió a mitjà termini; pronòstic a mitjà termini)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes predicció a mitjà termini, previsió a mitjà termini i pronòstic a mitjà termini, com a sinònims, i es dona prioritat a la forma predicció a curt termini, d'acord amb la sinonímia establerta entre predicció meteorològica, previsió meteorològica i pronòstic meteorològic per al terme superordinat.

  Criteris aplicats

  ·Són denominacions descriptives del concepte i lingüísticament adequades.

  ·Són denominacions ja documentades en català.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
predicció a molt curt termini predicció a molt curt termini

Física > Meteorologia

 • ca  predicció a molt curt termini, n f
 • ca  previsió a molt curt termini, n f sin. compl.
 • ca  pronòstic a molt curt termini, n m sin. compl.
 • es  predicción a muy corto plazo, n f
 • es  previsión a muy corto plazo, n f
 • es  pronóstico a muy corto plazo, n m
 • fr  prévision à très courte échéance, n f
 • en  very short-range forecast, n

Física > Meteorologia

Definició
Predicció meteorològica amb una resolució espacial elevada que té un període de validesa inferior a 12 hores.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme predicció a molt curt termini (sin. compl. previsió a molt curt termini; pronòstic a molt curt termini)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes predicció a molt curt termini, previsió a molt curt termini i pronòstic a molt curt termini, com a sinònims, i es dona prioritat a la forma predicció a molt curt termini, d'acord amb la sinonímia establerta entre predicció meteorològica, previsió meteorològica i pronòstic meteorològic per al terme superordinat.

  Criteris aplicats

  ·Són denominacions descriptives del concepte i lingüísticament adequades.

  ·Són denominacions ja documentades en català.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
predicció ampliada predicció ampliada

Física > Meteorologia

 • ca  predicció ampliada, n f
 • ca  previsió ampliada, n f sin. compl.
 • ca  pronòstic ampliat, n m sin. compl.
 • es  predicción ampliada, n f
 • es  predicción extendida, n f
 • es  pronóstico ampliado, n m
 • es  pronóstico extendido, n m
 • fr  prévision à échéance prolongée, n f
 • fr  prévision à période prolongée, n f
 • fr  prévision étendue, n f
 • en  extended forecast, n
 • en  extended-period forecast, n
 • en  extended-range forecast, n

Física > Meteorologia

Definició
Predicció meteorològica en forma de predicció a mitjà termini o predicció a curt termini que es duu a terme d'una manera ocasional per a conèixer la tendència meteorològica prevista per al cap de tres dies o més, o per a les setmanes següents.

Nota

 • 1. La predicció ampliada també es pot dur a terme amb l'objectiu d'activar procediments de preavís o per a la planificació d'esdeveniments puntuals a l'aire lliure.
 • 2. La predicció ampliada, que es basa principalment en la simulació dels models meteorològics globals o de circulació general i en tècniques probabilístiques de predicció, és menys fiable i té menys resolució espacial que la predicció operativa.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme predicció ampliada (sin. compl. previsió ampliada; pronòstic ampliat)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes predicció ampliada, previsió ampliada i pronòstic ampliat, com a sinònims, i es dona prioritat a la forma predicció ampliada, d'acord amb la sinonímia establerta entre predicció meteorològica, previsió meteorològica i pronòstic meteorològic per al terme superordinat.

  Criteris aplicats

  ·Són denominacions lingüísticament adequades i motivades des d'un punt de vista semàntic, ja que el tipus de predicció meteorològica a la qual fan referència representa una ampliació, pel que fa a l'abast temporal, de la predicció operativa.

  ·Són formes documentades paral·lelament en castellà.

  ·Tenen l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  Formes desestimades

  -predicció prolongada (o previsió prolongada o pronòstic prolongat): perquè no té el suport dels especialistes.
  -predicció estesa (o previsió estesa o pronòstic estès): perquè es considera un calc de l'anglès, ja que, mentre que l'adjectiu anglès extended s'aplica més clarament a l'abast temporal, el verb català estendre se sol aplicar a l'amplitud en l'espai.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
predicció estacional predicció estacional

Física > Meteorologia

 • ca  predicció estacional, n f
 • ca  previsió estacional, n f sin. compl.
 • ca  pronòstic estacional, n m sin. compl.
 • es  predicción estacional, n f
 • es  previsión estacional, n f
 • es  pronóstico estacional, n m
 • fr  prévision saisonnière, n f
 • en  seasonal forecast, n

Física > Meteorologia

Definició
Predicció meteorològica que té un període de validesa comprès entre un i dotze mesos, consistent en els valors mitjans mensuals o trimestrals previstos, especialment de temperatura i precipitació, comparats amb els valors mitjans climàtics mensuals o trimestrals.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme predicció estacional (sin. compl. previsió estacional; pronòstic estacional)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes predicció estacional, previsió estacional i pronòstic estacional, com a sinònims, i es dona prioritat a la forma predicció estacional, d'acord amb la sinonímia establerta entre predicció meteorològica, previsió meteorològica i pronòstic meteorològic per al terme superordinat.

  Criteris aplicats

  ·Són denominacions descriptives del concepte i lingüísticament adequades.

  ·Són denominacions ja documentades en català.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
predicció immediata predicció immediata

Física > Meteorologia

 • ca  predicció immediata, n f
 • ca  previsió immediata, n f sin. compl.
 • ca  pronòstic immediat, n m sin. compl.
 • es  predicción inmediata, n f
 • es  previsión inmediata, n f
 • es  pronóstico inmediato, n f
 • es  pronóstico momentáneo, n m
 • fr  prévision immédiate, n f
 • fr  prévision pour l'immédiat, n f
 • fr  prévision pour le present, n f
 • en  nowcast, n
 • en  nowcasting, n

Física > Meteorologia

Definició
Predicció meteorològica amb una resolució espacial elevada que té un període de validesa molt curt, generalment de 30 minuts a 2 o 3 hores.

Nota

 • 1. La predicció immediata es basa principalment en les dades en temps real procedents de radars i satèl·lits meteorològics.
 • 2. L'interès principal de la predicció immediata és la predicció i l'avís de fenòmens violents o perillosos, com ara tempestes violentes, pluges intenses o pedra, per a la protecció de la població; alhora, també s'utilitza en l'àmbit del transport aeri i en la celebració d'esdeveniments culturals o esportius a l'aire lliure.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme predicció immediata (sin. compl. previsió immediata; pronòstic immediat)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes predicció immediata, previsió immediata i pronòstic immediat, com a sinònims, i es dona prioritat a la forma predicció immediata, d'acord amb la sinonímia establerta entre predicció meteorològica, previsió meteorològica i pronòstic meteorològic per al terme superordinat.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives a l'anglicisme nowcast.

  ·Són denominacions lingüísticament adequades i descriptives del concepte, a partir dels nucli predicció, previsió o pronòstic (el terme hiperònim és predicció meteorològica o els sinònims previsió meteorològica i pronòstic meteorològic) i l'adjectiu immediat -a ("No distant o separat en el temps o en l'espai. Contacte immediat. Futur immediat", segons el diccionari normatiu).

  ·Ja es documenten en alguns contextos per a designar aquest concepte.

  ·Tenen l'aval dels experts de l'àmbit consultats.

  ·Es documenten formes paral·leles en castellà (previsión inmediata i pronóstico inmediato) i en francès (prévision immédiate i prévision pour l'immédiat).

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
predicció meteorològica predicció meteorològica

Física > Meteorologia

 • ca  predicció meteorològica, n f
 • ca  previsió meteorològica, n f sin. compl.
 • ca  pronòstic meteorològic, n m sin. compl.
 • es  predicción meteorológica, n f
 • es  previsión meteorológica, n f
 • es  pronóstico meteorológico, n m
 • fr  prévision du temps, n f
 • fr  prévision météorologique, n f
 • en  meteorological forecast, n
 • en  weather forecast, n
 • en  weather forecasting, n

Física > Meteorologia

Definició
Declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme predicció meteorològica (sin. compl. previsió meteorològica; pronòstic meteorològic)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes predicció meteorològica, previsió meteorològica i pronòstic meteorològic, com a sinònims, i es dona prioritat a la forma predicció meteorològica.

  Criteris aplicats

  ·Totes tres denominacions tenen ús i són lingüísticament adequades.

  ·Els substantius predicció, previsió i pronòstic ja es documenten amb el sentit propi de l'àmbit de la meteorologia al diccionari normatiu, com a exemples en les entrades corresponents.

  ·Els especialistes consultats són partidaris d'acceptar les tres formes com a sinònimes, atès que totes tres tenen ús. Es proposa, malgrat tot, predicció meteorològica com a denominació principal perquè és la més utilitzada en l'àmbit especialitzat (és la forma amb més ocurrències en textos acadèmics i en diccionaris terminològics del sector o afins). Des del punt de vista del significat etimològic (predicció deriva de predir, que és 'dir abans que passi'; previsió ve de preveure, que és 'veure abans que passi', i pronòstic ve de pronosticar, que és 'saber abans que passi'), també es considera preferible predicció meteorològica.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes paral·leles (en castellà, predicción, previsión i pronóstico, semblantment al que es documenta en català; i en francès, prévision).

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]