Actualització de la Neoloteca i el Cercaterm (03/05/2021)

imatge d'algú consultant el Cercaterm

La darrera actualització de la Neoloteca i el Cercaterm incorpora les novetats següents: 

Productes terminològics nous al Cercaterm

—Les fitxes del futur Diccionari de brànding verbal, elaborat per Jordi Garcia Soler amb l’assessorament del TERMCAT, que actualment està en curs d’edició. Conté 528 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definició. (Per exemple, arquitectura de marca monolítica i família de marques.)

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

—Tercera edició del Diccionari casteller, elaborat pel TERMCAT l’any 2007. En aquesta nova edició s’hi han afegit equivalents en anglès i també definicions en anglès (les definicions, consultables en l’adreça del diccionari en línia), a més d’alguns termes nous. Aquestes novetats se sumen a l’afegiment sistemàtic de formes femenines fet en la segona edició de 2018. Actualment conté 110 termes, amb equivalents en anglès i amb definició. (Per exemple, dos obert | dos oberta i formatget.)

—Actualització del Glossari de sabors del món, elaborat pel TERMCAT l’any 2015 amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística L’Heura. En aquesta actualització s’hi han afegit 21 termes, corresponents sobretot a noms de verdures i de bolets de la cuina xinesa, amb l’equivalent en xinès i amb una il·lustració. Actualment conté 100 termes, amb equivalents sistemàtics en castellà, francès i anglès i amb definició. (Per exemple, brot de bambú i escap d’all.)

—Ampliació del Diccionari jurídic, elaborat per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Estudis Catalans el 2013. Aquesta actualització inclou les altes i les modificacions incorporades al diccionari durant el 2021. En concret, inclou 48 fitxes donades d’alta i 135 fitxes modificades ja publicades. D’aquesta manera, actualment des del Cercaterm ja es consulten 9.072 termes del Diccionari jurídic, amb equivalents en castellà, definicions i notes explicatives, sovint de caràcter enciclopèdic. (Per exemple, contracte d’eixermada i societat anònima esportiva.)

Termes normalitzats nous a la Neoloteca i el Cercaterm

—8 fitxes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, que corresponen a termes dels àmbits de l’economia i el comerç (per exemple, lliurat a lloc i descarregat) i de les ciències de la salut (per exemple, s'hi han incorporat els adjectius immune autoimmune com a sinònims complementaris de immunitari -ària i autoimmunitari -ària, respectivament). Totes aquestes fitxes també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Neoloteca.

Termes puntuals nous o actualitzats al Cercaterm

—91 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 58 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, aplicació web progressiva, en Informàtica, i col negra de la Toscana, en Agricultura.)

• 25 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT, majoritàriament en l’àmbit de l’Economia. (Per exemple, impost pigouvià.)

• 8 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització. (Per exemple, divisió territorial del treball, en Economia.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Consulteca.

Fitxes de criteris noves al Cercaterm

—2 fitxes noves, que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm apunts terminològics publicats prèviament pel TERMCAT. Són les fitxes CRITERI Tipus de talls de carn i de peix i CRITERI Grand Slam, gran eslam o gran slam? Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del Diccionari de criteris terminològics.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, s’han regularitzat totes les ocurrències de *en relació a en definicions i notes a favor de les formes normatives amb relació a o en relació amb.