Back to top
 • ca  cabal, n m
 • es  caudal
 • en  discharge
 • en  flow
 • en  flowrate

Enginyeria hidràulica

Definició
Quantitat de fluid que, per unitat de temps, travessa una secció del conducte pel qual circula.
 • ca  cabal, n m
 • es  caudal
 • en  discharge
 • en  flow
 • en  flowrate

Enginyeria hidràulica

Definició
Volum d'aigua que s'escola per unitat de temps en un punt donat d'un curs d'aigua.

S'expressa generalment en metres cúbics per segon o en litres per segon.
cabal d'esgotament cabal d'esgotament

Enginyeria hidràulica

 • ca  cabal d'esgotament, n m
 • es  caudal de agotamiento
 • en  falling limb

Enginyeria hidràulica

Definició
Fase final d'un hidrograma, producte de les aportacions d'aigua subterrània a la llera quan s'esdevé una avinguda.
cabal de base cabal de base

Enginyeria hidràulica

 • ca  cabal de base, n m
 • es  caudal de base
 • en  baseflow

Enginyeria hidràulica

Definició
Cabal d'un riu quan no es produeix cap avinguda.
cabal de disseny cabal de disseny

Enginyeria hidràulica

 • ca  cabal de disseny, n m
 • ca  cabal de projecte, n m sin. compl.
 • es  caudal de diseño
 • es  caudal de proyecto
 • en  design discharge

Enginyeria hidràulica

Definició
Valor del cabal utilitzat per a dimensionar o calcular una obra hidràulica.

Sol associar-se a un cert ^període de retorn^ o risc, en funció de la perillositat en cas de fallada de l'obra.
cabal de projecte cabal de projecte

Enginyeria hidràulica

 • ca  cabal de disseny, n m
 • ca  cabal de projecte, n m sin. compl.
 • es  caudal de diseño
 • es  caudal de proyecto
 • en  design discharge

Enginyeria hidràulica

Definició
Valor del cabal utilitzat per a dimensionar o calcular una obra hidràulica.

Sol associar-se a un cert ^període de retorn^ o risc, en funció de la perillositat en cas de fallada de l'obra.
cabal de punta cabal de punta

Enginyeria hidràulica

 • ca  cabal de punta, n m
 • es  caudal de pico
 • en  peak discharge

Enginyeria hidràulica

Definició
Cabal màxim instantani d'un hidrograma qualsevol.
cabal diari cabal diari

Enginyeria hidràulica

 • ca  cabal mitjà diari, n m
 • ca  cabal diari, n m sin. compl.
 • es  caudal diario
 • es  caudal medio diario
 • en  mean daily discharge

Enginyeria hidràulica

Definició
Cabal mitjà d'una secció de llera al llarg d'un dia.
cabal ecològic cabal ecològic

Enginyeria hidràulica

 • ca  cabal ecològic, n m
 • es  caudal ecológico
 • en  ecological discharge
 • en  ecological flow

Enginyeria hidràulica

Definició
Cabal d'un curs fluvial que és capaç de mantenir en condicions naturals, és a dir, no alterades, el funcionament, la composició i l'estructura de l'ecosistema que el conté.
cabal específic cabal específic

Enginyeria hidràulica

 • ca  cabal específic, n m
 • es  caudal específico
 • en  unit discharge

Enginyeria hidràulica

Definició
En hidràulica, cabal per unitat d'ample.

Se sol expressar en metres cúbics per segon i per metre.