Back to top
gabió gabió

Enginyeria del terreny i cartogràfica, Enginyeria hidràulica

 • ca  gabió, n m
 • es  gavión
 • en  gabion

Enginyeria del terreny i cartogràfica, Enginyeria hidràulica

Definició
Massa de palets de riu, de forma prismàtica, continguda dins una gàbia de tela metàl·lica i que serveix per a protegir les vores dels rius quan el cabal augmenta.

Generalment té una longitud d'1 a 4 m i una secció transversal d'1 × 1 m. Amb els gabions es construeixen estructures permeables, com dics i espigons, capaces de resistir per gravetat.
gabionar gabionar

Enginyeria hidràulica

 • ca  gabionar, v tr
 • es  gavionar
 • en  protect with gabions, to

Enginyeria hidràulica

Definició
Protegir les vores d'un riu per mitjà de ^gabions^.
galeria d'inspecció galeria d'inspecció

Enginyeria hidràulica

 • ca  galeria d'inspecció, n f
 • es  galería de inspección
 • en  inspection gallery

Enginyeria hidràulica

Definició
Accés construït a l'interior d'una ^presa^, generalment de gravetat o de volta, que en permet l'observació i la vigilància.

Les galeries se situen generalment a distàncies verticals de 15 a 30 m. A més de tenir la funció de control de l'interior de l'estructura, la seva construcció està justificada perquè hi van a parar els diversos elements de drenatge, o drens, necessaris en aquest tipus de preses, la revisió i neteja dels quals seria molt dificultosa si es construïssin de dalt a baix. Així, les galeries també serveixen per a recollir l'aigua que es filtra pels drens entre una galeria i la immediatament superior, cosa que permet d'identificar la zona on es produeix la filtració.

Les diferents galeries solen estar comunicades pels extrems, de manera que es forma una galeria perimètrica que envolta tota l'obra. En grans preses sol existir una galeria d'inspecció que travessa els fonaments i que s'usa per al control i la inspecció d'aquests.
galeria de pressió galeria de pressió

Enginyeria hidràulica

 • ca  galeria de pressió, n f
 • es  galería de presión
 • en  pressure gallery
 • en  pressure tunnel

Enginyeria hidràulica

Definició
Conducte d'un aprofitament hidroelèctric entre la captació i la cambra de càrrega, que funciona amb pressió.

Pot arribar a tenir una longitud de diversos quilòmetres, fins i tot d'algunes desenes de quilòmetres.
galeria drenant galeria drenant

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  galeria drenant, n f
 • es  galería drenante
 • en  drainage drift

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definició
Conducte subterrani excavat subhoritzontalment per a actuar com a ^dren^.

Usualment s'utilitza per a augmentar la seguretat en talussos rebaixant el ^nivell piezomètric^ en el terreny.
gàlib gàlib

Enginyeria de la construcció

 • ca  gàlib, n m
 • es  gálibo
 • en  clearange gauge
 • en  vehicle clearance envelope

Enginyeria de la construcció

Definició
Dimensions màximes que es poden donar al contorn d'un vehicle perquè pugui passar pels túnels o per altres infraestructures de dimensions limitades, com ara l'amplària i l'alçària.
galop galop

Enginyeria del transport

 • ca  galop, n m
 • es  galope
 • en  galloping

Enginyeria del transport

Definició
Moviment alternatiu del vehicle ferroviari al voltant d'un eix horitzontal perpendicular a la via, causat pels defectes geomètrics de la via i de les rodes.
gànguil gànguil

Enginyeria de la construcció, Enginyeria marítima

 • ca  gànguil, n m
 • es  gánguil
 • en  barge

Enginyeria de la construcció, Enginyeria marítima

Definició
Artefacte o mitjà auxiliar consistent en una embarcació que té una bodega a la part central i que s'utilitza per al transport del material dragat dins dels trens de dragatge habituals en obres marítimes.

Les dragues amb menys mobilitat, com ara dragues de pala, talladores allunyades de la costa, dragues de rosari, etc., excaven el material que posteriorment aboquen al gànguil. Existeixen gànguils que, a més del transport, també s'encarreguen de l'abocament del material.
gànguil de comporta gànguil de comporta

Enginyeria de la construcció

 • ca  gànguil de comporta, n m
 • es  gánguil de compuerta
 • en  hopper

Enginyeria de la construcció

Definició
Gànguil a la part inferior del qual hi ha una comporta de fons que permet la descàrrega o abocament del material que transporta.

És apropiat per a abocaments al mar, abocaments per fons.
gànguil de golfo gànguil de golfo

Enginyeria de la construcció

 • ca  gànguil de golfo, n m
 • es  gánguil de charnela

Enginyeria de la construcció

Definició
Gànguil el casc del qual es divideix en dos per la línia de crugia i que té unes frontisses que li permeten d'obrir ambdós semicascos de manera que el material que transporta es pot abocar al fons al lloc de construcció d'un dic en talús, etc.

S'indica per a abocaments al mar.