Back to top

Criteris terminològics

Presentació
COMPLIMENT NORMATIU, ACOMPLIMENT NORMATIU O COMPLIÀNCIA? COMPLIMENT NORMATIU, ACOMPLIMENT NORMATIU O COMPLIÀNCIA?

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

 • ca  COMPLIMENT NORMATIU, ACOMPLIMENT NORMATIU O COMPLIÀNCIA?
 • es  conformidad (compliment normatiu), n f
 • es  cumplimiento (compliment normatiu), n m
 • fr  conformité (compliment normatiu), n f
 • en  compliance (compliment normatiu), n
 • en  regulatory compliance (compliment normatiu), n
 • de  Regelüberwachung (compliment normatiu), n f
 • de  Überwachung (compliment normatiu), n f

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

Definició
Es considera que la forma adequada, en aquest àmbit, és compliment normatiu (nom masculí), i no *acompliment normatiu ni *compliància.

Els motius de la tria de compliment normatiu (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) És una forma lingüísticament adequada, d'acord amb el significat normatiu de compliment.
(2) Es documenta en textos catalans d'especialitat.
(3) Té l'aval de la majoria d'especialistes consultats.

En canvi, les formes *acompliment normatiu i *compliància presenten problemes:

- *acompliment normatiu, tot i tenir el suport d'alguns especialistes, no és adequat semànticament perquè
compliance fa referència al fet d'adequar-se a una norma, de complir-la, i no pas de portar a terme una cosa manada (que és el significat de acomplir).

- *compliància és una adaptació del manlleu anglès original, que no es pot justificar a partir del català (caldria un verb inexistent del tipus *compliar, igual que variar dona invariància); la proximitat semàntica i morfològica del verb complir fa innecessari recórrer a l'adaptació.

El compliment normatiu és l'adequació dels procediments i de les actuacions d'una entitat financera a la normativa en vigor.

Nota

 • 1. Amb relació al compliment normatiu i en el mateix àmbit, també hi ha els termes relacionats responsable de compliment normatiu (nom masculí i femení, en anglès compliance officer); departament de compliment normatiu (nom masculí, en anglès compliance department); cap del departament de compliment normatiu (nom masculí i femení, en anglès chief compliance officer), i compliment normatiu penal (nom masculí, en anglès criminal compliance).

  En canvi, en l'àmbit de la física, sí que es considera adequada la forma compliància (nom femení, en anglès compliance), per fer referència a la mesura de la docilitat amb què una estructura, un òrgan o una substància poden ser deformats per una força sense ruptura.
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de responsable de compliment normatiu i compliància al Cercaterm i de compliment normatiu al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Com es diu compliance en català? És adequat compliància?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/com-diu-compliance-catala-adequat-compliancia).
CONSELL GENÈTIC, ASSESSORAMENT GENÈTIC, CONSELL PROSPECTIU O CONSELL RETROSPECTIU? CONSELL GENÈTIC, ASSESSORAMENT GENÈTIC, CONSELL PROSPECTIU O CONSELL RETROSPECTIU?

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

 • ca  CONSELL GENÈTIC, ASSESSORAMENT GENÈTIC, CONSELL PROSPECTIU O CONSELL RETROSPECTIU?
 • es  asesoramiento genético (consell genètic), n m
 • es  consejo genético (consell genètic), n m
 • es  consejo genético a posteriori (consell retrospectiu), n m
 • es  consejo genético previo (consell prospectiu), n m
 • fr  avis génétique (consell genètic), n m
 • fr  conseil génétique (consell genètic), n m
 • fr  consultation génétique (consell genètic), n f
 • fr  consultation prospective (consell prospectiu), n f
 • fr  consultation rétrospective (consell retrospectiu), n f
 • en  genetic counseling (consell genètic), n
 • en  genetic counselling (consell genètic), n
 • en  prospective counseling (consell prospectiu), n
 • en  retrospective counseling (consell retrospectiu), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Tant consell genètic i assessorament genètic, com consell prospectiu i com consell retrospectiu (tots quatre, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents i graus de validesa diferents.

- El consell genètic, o el sinònim complementari assessorament genètic, és un pronòstic ofert a persones i famílies sobre el risc de transmetre malalties d'origen genètic a la descendència, amb l'objectiu d'informar-les i d'ajudar-les a prendre decisions informades.
. Els equivalents castellans són asesoramiento genético i consejo genético; els francesos, avis génétique, conseil génétique i consultation génétique, i els anglesos, genetic counseling i genetic counselling.

Els altres termes designen tipus determinats de consells genètics:

- El consell prospectiu és el consell genètic que es dona a les persones que són possibles portadores del gen d'una malaltia hereditària amb relació a un descendent que encara no ha nascut.
. L'equivalent castellà és consejo genético previo; el francès, consultation prospective, i l'anglès, prospective counseling.

- El consell retrospectiu és el consell genètic que es dona a la família amb relació a un descendent que pot haver heretat una malaltia un cop ja ha nascut.
. L'equivalent castellà és consejo genético a posteriori; el francès, consultation rétrospective, i l'anglès, retrospective counseling.

Nota

CONSERVACIÓ O PRESERVACIÓ? CONSERVACIÓ O PRESERVACIÓ?

Criteris d'especialitat > Ciències de la vida

 • ca  CONSERVACIÓ O PRESERVACIÓ?
 • es  conservación (conservació), n f
 • es  preservación (preservació), n f
 • fr  conservation (conservació), n f
 • fr  préservation (preservació), n f
 • en  conservation (conservació), n
 • en  preservation (preservació), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la vida

Definició
Tant conservació com preservació (tots dos, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats d'abast diferent.

Així, la conservació (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és el conjunt de polítiques, estratègies, plans o mesures específiques de gestió orientats a mantenir o restablir l'estat favorable del patrimoni natural i a assegurar-ne la biodiversitat.
. Es tracta, per tant, d'un concepte ampli, que va des de l'ús racional i sostenible dels recursos naturals (l'aigua, els boscos, els animals, els minerals, etc.) fins a la protecció extrema, que permet únicament activitats de recerca o, en algun cas, de restauració i millora.
. L'equivalent castellà és conservación; el francès, conservation, i l'anglès, conservation.

En canvi, la preservació (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) fa referència a un tipus de conservació, en concret la que segueix l'estratègia d'evitar qualsevol activitat que pugui afectar directament les condicions del patrimoni natural i la biodiversitat. L'objectiu és protegir-los d'una manera integral i fer possible que les dinàmiques naturals segueixin el seu curs sense interferències.
. L'equivalent castellà és preservación; el francès, préservation, i l'anglès, preservation.

En les terres catalanes, es pot considerar que s'aplica la conservació tant als parcs nacionals com als parcs naturals. Ara bé en els parcs naturals (com ara la Garrotxa, Collserola, el Montseny, l'Alt Pirineu o el Delta de l'Ebre) es tendeix a fer compatible la protecció amb l'explotació i, per contra, en els parcs nacionals (per exemple, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i Arxipèlag de Cabrera) es tendeix a la preservació, és a dir a deixar que la natura faci el seu camí sense intervenció humana.

Nota

 • 1. Els verbs corresponents a conservació o preservació són conservar i preservar (tots dos, verbs transitius).
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de conservació i preservació al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, És el mateix conservació que preservació?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/mateix-conservacio-que-preservacio).
CONTRABAN D'ÉSSERS HUMANS, CONTRABAN DE PERSONES, TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS O TRÀFIC DE PERSONES? CONTRABAN D'ÉSSERS HUMANS, CONTRABAN DE PERSONES, TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS O TRÀFIC DE PERSONES?

Criteris d'especialitat > Ciències socials

 • ca  CONTRABAN D'ÉSSERS HUMANS, CONTRABAN DE PERSONES, TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS O TRÀFIC DE PERSONES?
 • es  tráfico de personas (contraban d'éssers humans), n m
 • es  trata de personas (tràfic d'éssers humans), n f
 • es  trata de seres humanos (tràfic d'éssers humans), n f
 • fr  trafic d'êtres humains (contraban d'éssers humans), n m
 • fr  trafic de personnes (contraban d'éssers humans), n m
 • fr  traite de personnes (tràfic d'éssers humans), n f
 • fr  traite des êtres humains (tràfic d'éssers humans), n f
 • en  human smuggling (contraban d'éssers humans), n
 • en  human trafficking (tràfic d'éssers humans), n
 • en  people smuggling (contraban d'éssers humans), n
 • en  trafficking in human beings (tràfic d'éssers humans), n
 • en  trafficking in persons (tràfic d'éssers humans), n

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definició
Tant contraban d'éssers humans i contraban de persones com tràfic d'éssers humans i tràfic de persones (tots, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- El contraban d'éssers humans, o contraban de persones, és l'acció de facilitar l'entrada il·legal de persones a un estat del qual no tenen la nacionalitat ni el permís de residència, amb la finalitat de treure'n un benefici econòmic; sovint, el contraban inclou també el transport dels afectats.
. L'equivalent castellà és tráfico de personas; els francesos, trafic d'êtres humains i trafic de personnes, i els anglesos, human smuggling i people smuggling.

- El tràfic d'éssers humans, o tràfic de persones, és l'acció de captar, transportar o acollir persones, sovint aprofitant-se d'una situació de vulnerabilitat, per mitjà de l'amenaça, l'engany, l'ús de la força o el pagament a algú amb autoritat sobre les víctimes, amb la finalitat d'explotar-les; aquesta explotació pot ser de tipus sexual o laboral, pot consistir en l'obligació de delinquir o contreure matrimoni, pot comportar sotmetre'ls a l'extracció d'òrgans, etc.
. Els equivalents castellans són trata de personas i trata de seres humanos; els francesos, traite de personnes i traite des êtres humains, i els anglesos, human trafficking, trafficking in human beings i trafficking in persons.

Els motius d'aquesta tria són els següents:
(1) Pel que fa a les bases (contraban i tràfic), són calcs de les formes angleses (respectivament, human smuggling i human trafficking), a diferència del que fan el castellà (tráfico i trata de personas), el francès (trafic i traite de personnes) i també l'italià (traffico i tratta di persone). Això es deu al significat habitual de tràfic en català ("Transport de mercaderies") i a la inexistència d'una forma anàloga a trata-traite-tratta, per a les quals en català se sol recórrer també a tràfic.
(2) Pel que fa a la doble possibilitat dels complements en cada cas (d'éssers humans i de persones), es deuen a la documentació abundant de tots dos, amb la particularitat que éssers humans s'utilitza sobretot en àmbits especialitzats, i persones, en àmbits divulgatius.

Nota

COOXIMETRIA, CO-OXIMETRIA O COXIMETRIA? COOXIMETRIA, CO-OXIMETRIA O COXIMETRIA?

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

 • ca  COOXIMETRIA, CO-OXIMETRIA O COXIMETRIA?
 • es  CO-oximetría (cooximetria), n f
 • es  cooximetría (cooximetria), n f
 • fr  CO-oxymétrie (cooximetria), n f
 • fr  cooxymétrie (cooximetria), n f
 • en  CO-oximetry (cooximetria), n
 • en  cooximetry (cooximetria), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Es considera que la forma adequada és cooximetria (nom femení), i no *CO-oximetria ni *coximetria.

Els motius de la tria de cooximetria (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) És una denominació lingüísticament adequada (formada per co-, lexicalització del símbol del monòxid de carboni, CO; per -oxi-, formant referit a l'oxigen, i per -metria, forma sufixada que significa 'mesura'), a diferència de *CO-oximetria i *coximetria, que no segueixen les normes de composició del català.
(2) Respecta la pronúncia habitual entre els especialistes de l'àmbit.
(3) És paral·lela a les formes d'altres llengües de referència.

La cooximetria és la mesura de la concentració dels derivats de l'hemoglobina, principalment la carboxihemoglobina i l'oxihemoglobina, en una mostra de sang arterial. Aquesta mesura s'utilitza, sobretot, en cas de sospita d'intoxicació per monòxid de carboni.

Nota

 • 1. És inadequat utilitzar cooximetria per a referir-se a la mesura del contingut de monòxid de carboni en l'aire expirat, tot i que sovint s'utilitza amb aquest sentit en l'àmbit del control del tabaquisme. El motiu és que la cooximetria només permet obtenir dades sobre el monòxid de carboni i no sobre l'oxigen, que també és present en l'aire expirat. Per a designar aquest altre concepte, el Consell Supervisor ha aprovat carboximetria, a partir del formant carboxi- (forma prefixada del mot carboxil, en referència al monòxid de carboni) i la forma sufixada del grec -metria.
 • 2. El Consell Supervisor també ha aprovat els termes relacionats cooxímetre (nom masculí) per fer referència a un aparell per a realitzar una cooximetria i carboxímetre (nom masculí) per a fer referència a un aparell per a realitzar una carboximetria.
 • 3. Podeu consultar la fitxa completa de cooximetria al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original,CO-oximetria, cooximetria o coximetria?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/co-oximetria-cooximetria-o-coximetria).
COVID-19:PRONÚNCIA I GRAFIA COVID-19:PRONÚNCIA I GRAFIA

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut, Criteris lingüístics > 06 Pronúncia o grafia de casos singulars

 • ca  COVID-19: PRONÚNCIA I GRAFIA

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut, Criteris lingüístics > 06 Pronúncia o grafia de casos singulars

Definició
En l'ús oral i escrit de COVID-19, es recomana seguir les convencions següents:


A. PRONÚNCIA I GRAFIA

- Fer-ne una paraula aguda, és a dir pronunciar-la amb accent tònic sobre la síl·laba -vid i, com a paraula aguda acabada en consonant, no posar-hi cap accent gràfic.

- Pronunciar [o] la vocal de la primera síl·laba, en tots els dialectes. (Ara bé, en els dialectes que habitualment pronuncien [u] una o àtona, també es pot pronunciar c[u]vid, encara que és una pronúncia poc freqüent per la novetat de la paraula.)

- Escriure-ho seguint una de les grafies següents:
(1) COVID-19, amb totes les lletres amb majúscules i en rodona, d'acord amb el seu origen com a sigla (COVID-19 procedeix del nom original anglès coronavirus disease 19, en què la xifra fa referència al 2019 com a any de sorgiment de la malaltia).
(2) covid-19, amb totes les lletres amb minúscules i en rodona, d'acord amb l'últim pas d'integració de les sigles en la llengua quan es tornen d'ús general. (És a dir, igual que sida o radar, originalment sigles.)
No es consideren grafies adequades: *COVID-19 [en cursiva], *covid-19 [en cursiva]; *Covid-19 [amb majúscula inicial]


B. GÈNERE

- Es recomana assignar-hi el gènere femení, ja que la sigla COVID-19 (o covid-19) correspon en català a la denominació completa malaltia per coronavirus, en què malaltia tradueix disease. Com que malaltia per coronavirus és femení, també ho és la sigla COVID-19.
Exemple: la COVID-19, la covid-19; el virus de la COVID-19, el virus de la covid-19

L'ús del gènere masculí per a COVID-19 no és recomanable, tot i que es pot explicar perquè no és evident que la sigla contingui malaltia i pel dubte de quan es fa referència al virus i quan a la malaltia.

- En canvi, coronavirus s'utilitza en masculí, ja que, a diferència de COVID-19, fa referència a un virus i no a una malaltia, i en català els virus són de gènere masculí.
Exemple: el coronavirus causant de la COVID-19


C. DENOMINACIÓ DE MALALTIA I VIRUS

C1. Malaltia

Pel que fa a la malaltia, com a noms més generals, en contextos divulgatius o periodístics, es poden fer servir malaltia per coronavirus, pneumònia per coronavirus o síndrome respiratòria associada a coronavirus.
. Ara bé, com que hi ha altres malalties o pneumònies causades per coronavirus diferents, tant en animals com en éssers humans, resultaria més precisa una solució del tipus malaltia per coronavirus del 2019.

C2. Virus

Pel que fa al virus que causa la malaltia, el nom oficial aprovat per l'ICTV (Comitè Internacional de Taxonomia de Virus) és coronavirus SARS-CoV-2. Tot i això, en contextos comunicatius l'OMS recomana que es facin servir denominacions del tipus virus responsable de la COVID-19 o coronavirus de la COVID-19 (com ara virus de la grip o virus de la sida).

Nota

CRIA A L'AIRE LLIURE, CRIA ECOLÒGICA, CRIA A TERRA, CRIA EN GÀBIA O CRIA EN BATERIA? CRIA A L'AIRE LLIURE, CRIA ECOLÒGICA, CRIA A TERRA, CRIA EN GÀBIA O CRIA EN BATERIA?

Criteris d'especialitat > Agricultura. Ramaderia. Pesca

 • ca  CRIA A L'AIRE LLIURE, CRIA ECOLÒGICA, CRIA A TERRA, CRIA EN GÀBIA O CRIA EN BATERIA?
 • es  cría campera (cria a l'aire lliure), n f
 • es  cría ecológica (cria ecològica), n f
 • es  cría en batería (cria en gàbia), n f
 • es  cría en jaula (cria en gàbia), n f
 • es  cría en suelo (cria a terra), n f
 • fr  élevage au sol (cria a terra), n m
 • fr  élevage biologique (cria ecològica), n m
 • fr  élevage en batterie (cria en gàbia), n m
 • fr  élevage en cage (cria en gàbia), n m
 • fr  élevage en plein air (cria a l'aire lliure), n m
 • it  allevamento a terra (cria a terra), n m
 • it  allevamento all'aperto (cria a l'aire lliure), n m
 • it  allevamento biologico (cria ecològica), n m
 • it  allevamento in batteria (cria en gàbia), n m
 • it  allevamento in gabbia (cria en gàbia), n m
 • pt  criação animal em pastorícia (cria a l'aire lliure), n f
 • pt  criação ao ar livre (cria a l'aire lliure), n f
 • pt  criação biológica (cria ecològica), n f
 • pt  criação ecológica (cria ecològica), n f
 • pt  criação em bateria (cria en gàbia), n f
 • pt  criação em gaiola (cria en gàbia), n f
 • pt  criação no solo (cria a terra), n f
 • en  barn rearing (cria a terra), n
 • en  battery farming (cria en gàbia), n
 • en  battery rearing (cria en gàbia), n
 • en  free range farming (cria a l'aire lliure), n
 • en  free range poultry farming (cria a l'aire lliure), n
 • en  organic poultry farming (cria ecològica), n

Criteris d'especialitat > Agricultura. Ramaderia. Pesca

Definició
Tant cria a l'aire lliure, com cria ecològica, com cria a terra, com cria en gàbia i cria en bateria es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents.

- La cria a l'aire lliure (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un sistema de cria extensiva d'aviram en què les gallines (anomenades gallines criades a l'aire lliure o gallines de pagès) disposen d'un corral a cel descobert on poden accedir durant tot el dia des de la nau on estan allotjades. Els ous d'aquestes gallines són ous de gallines criades a l'aire lliure o ous de pagès.
. L'equivalent castellà és cría campera; el francès, élevage en plein air; l'italià, allevamento all'aperto; els portuguesos, criação animal em pastorícia i criação ao ar livre, i els anglesos, free range farming i free range poultry farming.

- La cria ecològica (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un tipus de cria a l'aire lliure en què les gallines (anomenades gallines ecològiques) s'alimenten amb pinso procedent de l'agricultura ecològica i, a més, en cas de malaltia, reben únicament productes fitoterapèutics, homeopàtics o oligoelements. Els ous d'aquestes gallines són ous ecològics.
. L'equivalent castellà és cría ecológica; el francès, élevage biologique; l'italià, allevamento biologico; els portuguesos, criação biológica i criação ecológica, i l'anglès, organic poultry farming.

- La cria a terra (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un sistema de cria intensiva d'aviram en què les gallines (anomenades gallines criades a terra) estan allotjades sobre un jaç, generalment de palla o d'encenalls, en una nau tancada per on es poden moure amb certa llibertat. Els ous d'aquestes gallines són ous de gallines criades a terra.
. L'equivalent castellà és cría en suelo; el francès, élevage au sol; l'iltalià, allevamento a terra; el portuguès, criação no solo, i l'anglès, barn rearing.

- La cria en gàbia, o el sinònim complementari cria en bateria (totes dues, formes també normalitzades pel Consell Supervisor), és un sistema de cria intensiva d'aviram en què les gallines (anomenades galines criades en gàbia o gallines criades en bateria) estan allotjades permanentment en gàbies metàl·liques reixades, segons una disposició en fileres de diversos pisos. Els ous d'aquestes gallines són ous de gallines criades en gàbia o ous de gallines criades en bateria.
. Els equivalents castellans són cría en batería i cría en jaula; els francesos, élevage en batterie i élevage en cage; els italians, allevamento in batteria i allevamento in gabbia; els portuguesos, criação em bateria i criação em gaiola, i els anglesos, battery farming i battery rearing.

Els motius de la tria de totes aquestes formes són els següents:
(1) Són denominacions descriptives i transparents.
(2) Són formes d'ús habitual entre els especialistes.

Nota

 • Podeu consultar les fitxes completes de cria a l'aire lliure, cria ecològica, cria a terra i cria en gàbia al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original,Ordre al galliner, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/ordre-al-galliner).
CRIANÇA POSITIVA O PARENTALITAT POSITIVA? CRIANÇA POSITIVA O PARENTALITAT POSITIVA?

Criteris d'especialitat > Ciències socials

 • ca  CRIANÇA POSITIVA O PARENTALITAT POSITIVA?
 • es  crianza positiva (criança positiva), n f
 • es  parentalidad positiva (criança positiva), n f
 • fr  éducation positive (criança positiva), n f
 • fr  parentalité positive (criança positiva), n f
 • it  genitorialità positiva (criança positiva), n f
 • en  positive parenting (criança positiva), n
 • de  positive Elternschaft (criança positiva), n f

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definició
Es considera que la forma adequada per a traduir la forma anglesa positive parenting és criança positiva (nom femení), i no *parentalitat positiva.

Els motius de la tria de criança positiva (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) Criança és la paraula habitual en català per a referir-se a l'acció de criar un infant, d'educar-lo o instruir-lo, que és el significat de parenting ("The care and upbringing of a child", segons el diccionari Collins); *parentalitat, doncs, resulta una creació innecessària.
(2) Igual que parenting, criança remet morfològicament a una acció (l'acció de criar), mentre que parentalitat remet a una qualitat (la qualitat de ser pares).
(3) La forma criança positiva és paral·lela a altres formes relacionades del mateix àmbit, com ara criança respectuosa o criança compartida.

La criança positiva és un tipus d'educació dels infants en el context familiar que es basa en el respecte i el reconeixement de la individualitat i en un tracte afectiu i no violent, dins un marc de normes i valors; l'objectiu de la criança positiva és potenciar la seguretat i l'autonomia progressiva de l'infant i contribuir al seu desenvolupament integral.

Nota

CUINA SOBRE RODES, RESTAURACIÓ SOBRE RODES, CUINA DE CARRER, MENJAR DE CARRER, CAMIÓ DE CUINA SOBRE RODES O FURGOTECA? CUINA SOBRE RODES, RESTAURACIÓ SOBRE RODES, CUINA DE CARRER, MENJAR DE CARRER, CAMIÓ DE CUINA SOBRE RODES O FURGOTECA?

Criteris d'especialitat > Alimentació. Gastronomia

 • ca  CUINA SOBRE RODES, RESTAURACIÓ SOBRE RODES, CUINA DE CARRER, MENJAR DE CARRER, CAMIÓ DE CUINA SOBRE RODES O FURGOTECA?
 • es  camión de cocina sobre ruedas (camió de cuina sobre rodes), n m
 • es  camión de restauración sobre ruedas (camió de cuina sobre rodes), n m
 • es  cocina sobre ruedas (cuina sobre rodes), n f
 • es  comida callejera (cuina de carrer), n f
 • es  comida de calle (cuina de carrer), n f
 • es  restauración sobre ruedas (cuina sobre rodes), n f
 • en  food truck (camió de cuina sobre rodes), n
 • en  food truck (cuina sobre rodes), n
 • en  street food (cuina de carrer), n

Criteris d'especialitat > Alimentació. Gastronomia

Definició
Tant cuina sobre rodes i restauració de carrer (tots dos, noms femenins), com camió de cuina sobre rodes (nom masculí) i furgoteca (nom femení) i com cuina de carrer (nom femení) i menjar de carrer (nom masculí) es consideren formes adequades, encara que els significats (evidentment relacionats) són una mica diferents:

- La cuina sobre rodes, o la restauració sobre rodes, és el servei de restauració habilitat no en un local sinó a l'interior d'un vehicle equipat per a cuinar menjar i per a vendre'n.
. Els equivalents castellans són cocina sobre ruedas i restauración sobre ruedas, i l'anglès, food truck.

- Un camió de cuina sobre rodes, o una furgoteca, és un vehicle especialment equipat per a ser utilitzat per un servei de cuina sobre rodes.
. Furgoteca és un terme que s'ha proposat com a suma de furgo- (truncació de furgoneta) i teca, per a indicar que es tracta d'una furgoneta de venda de menjar.
. Tot i que camió de cuina sobre rodes faci referència als camions i furgoteca a les furgonetes, es considera que són intercanviables sigui quin sigui el tipus de vehicle. Igualment, també es poden aplicar a camionetes, caravanes, etc.
. Els equivalents castellans són camión de cocina sobre ruedas i camión de restauración sobre ruedas, i l'anglès, food truck.

- La cuina de carrer, o el menjar de carrer, és el menjar despatxat en un servei de cuina sobre rodes o restauració sobre rodes, és a dir el menjar que s'ha preparat en un camió de cuina sobre rodes o una furgoteca i que se sol consumir en un altre lloc.
. Els equivalents castellans són comida callejera i comida de calle, i l'anglès, street food.

Nota

 • 1. Altres formes que es difonen, a més de camió de cuina sobre rodes i furgoteca, són gastrobús (suma de la truncació de gastronomia i la truncació de autobús) i tecabús (suma de teca i la truncació de autobús). Com que són denominacions que també es consideren adequades, la implantació d'una forma o altra dependrà bàsicament de l'ús que en facin els parlants.
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de cuina sobre rodes, cuina de carrer i camió de cuina sobre rodes al Cercaterm i també el document de criteri original, Com diem en català food truck i street food?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/com-diem-catala-food-truck-i-street-food).
CURADOR DE CONTINGUTS | CURADORA DE CONTINGUTS, GESTOR DE CONTINGUTS | GESTORA DE CONTINGUTS, RESPONSABLE DE CONTINGUTS O GESTOR DE COMUNITATS | GESTORA DE COMUNITATS? CURADOR DE CONTINGUTS | CURADORA DE CONTINGUTS, GESTOR DE CONTINGUTS | GESTORA DE CONTINGUTS, RESPONSABLE DE CONTINGUTS O GESTOR DE COMUNITATS | GESTORA DE COMUNITATS?

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa, Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  CURADOR DE CONTINGUTS | CURADORA DE CONTINGUTS, GESTOR DE CONTINGUTS | GESTORA DE CONTINGUTS, RESPONSABLE DE CONTINGUTS O GESTOR DE COMUNITATS | GESTORA DE COMUNITATS?
 • es  administrador de contenidos | administradora de contenidos (gestor de continguts | gestora de continguts), n m, f
 • es  community manager (gestor de comunitats | gestora de comunitats), n m, f
 • es  director de contenidos | directora de contenidos (gestor de continguts | gestora de continguts), n m, f
 • es  editor de contenidos | editora de contenidos (gestor de continguts | gestora de continguts), n m, f
 • es  gestor de comunidades | gestora de comunidades (gestor de comunitats | gestora de comunitats), n m, f
 • es  gestor de comunidades en línea | gestora de comunidades en línea (gestor de comunitats | gestora de comunitats), n m, f
 • es  gestor de contenidos | gestora de contenidos (gestor de continguts | gestora de continguts), n m, f
 • es  responsable de contenidos (curador de continguts | curadora de continguts; gestor de continguts | gestora de continguts), n m, f
 • fr  animateur de communauté | animatrice de communauté (gestor de comunitats | gestora de comunitats), n m, f
 • fr  éditeur de contenu | éditrice de contenu (curador de continguts | curadora de continguts), n m, f
 • fr  gestionnaire de communauté (gestor de comunitats | gestora de comunitats), n m, f
 • fr  gestionnaire de contenu (gestor de continguts | gestora de continguts), n m, f
 • fr  gestionnaire de contenus (gestor de continguts | gestora de continguts), n m, f
 • fr  organisateur de contenu | organisatrice de contenu (curador de continguts | curadora de continguts), n m, f
 • en  community manager (gestor de comunitats | gestora de comunitats), n
 • en  content curator (curador de continguts | curadora de continguts), n
 • en  content manager (gestor de continguts | gestora de continguts), n
 • en  digital curator (curador de continguts | curadora de continguts), n
 • en  online community manager (gestor de comunitats | gestora de comunitats), n

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa, Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Tant curador de continguts | curadora de continguts, com gestor de continguts | gestora de continguts, com gestor de comunitats | gestora de comunitats (tot, noms masculins i femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es considera adequada la forma *responsable de continguts.

- Un curador de contingut o una curadora de continguts (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és la persona que s'encarrega de buscar, seleccionar, organitzar i compartir informació en línia que pugui ser rellevant per a una comunitat virtual.
. L'equivalent castellà és responsable de contenidos; els francesos, éditeur de contenu | éditrice de contenu i organisateur de contenu | organisatrice de contenu, i els anglesos, content curator i digital curator.

- Un gestor de continguts o una gestora de continguts (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és la persona que s'encarrega de decidir els continguts de difusió propis d'una organització i de supervisar-ne la creació, el desenvolupament, la publicació i l'actualització.
. Els equivalents castellans són administrador de contenidos | administradora de contenidos, director de contenidos | directora de contenidos, editor de contenidos | editora de contenidos, gestor de contenidos | gestora de contenidos i també responsable de contenidos; el francès, gestionnaire de contenu, amb la variant gestionnaire de contenus, i l'anglès, content manager.

- Un gestor de comunitats o una gestora de comunitats (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és la persona que s'encarrega de crear, fer créixer, administrar i dinamitzar comunitats virtuals d'acord amb l'estratègia de l'organització que les promou.
. Els equivalents castellans són community manager, gestor de comunidades | gestora de comunidades i gestor de comunidades en línea | gestora de comunidades en línea; els francesos, animateur de communauté | animatrice de communauté i gestionnaire de communauté, i els anglesos, community manager i online community manager.

Els motius de la tria de totes aquestes formes són els següents:
(1) Descriuen adequadament el concepte a què fan referència.
(2) Són adequades lingüísticament.
(3) Són paral·leles a formes utilitzades en les altres llengües romàniques.
(4) Ja tenen un cert ús en català.
(5) Els especialistes consideren que tenen possibilitats reals d'implantació.

En canvi, *responsable de continguts (tot i haver estat una forma difosa anteriorment pel TERMCAT) presenta problemes:
(1) Els especialistes consideren que té un significat menys precís que curador de continguts | curadora de continguts, ja que curador | curadora és una forma del món de l'edició amb un significat paral·lel. (Segons el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, curador | curadora és la "Persona que supervisa o dirigeix l'edició d'una obra, que en té cura".)
(2) No permet crear fàcilment una forma nominal transparent per a designar la tasca que es fa, ja que *responsabilitat de continguts no remetria a aquesta idea; per contra, cura de continguts sí.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa RELAT DE MARCA, MÀRQUETING DE CONTINGUTS, CONTINGUT DE MARCA, ENTRETENIMENT DE MARCA, ENTRETENIMENT PUBLICITARI, JOC DE MARCA O JOC PUBLICITARI?
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de curador de continguts | curadora de continguts, gestor de continguts | gestora de continguts i gestor de comunitats | gestora de comunitats al Cercaterm i la Neoloteca i també el document de criteri original, Com es pot dir en català branded content, content marketing, content curator i altres termes relacionats?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/com-pot-dir-catala-branded-content-content-marketing-content-curator-i-altres).