Back to top

Criteris terminològics

Presentació
COMPLIMENT NORMATIU, ACOMPLIMENT NORMATIU O COMPLIÀNCIA? COMPLIMENT NORMATIU, ACOMPLIMENT NORMATIU O COMPLIÀNCIA?

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

 • ca  COMPLIMENT NORMATIU, ACOMPLIMENT NORMATIU O COMPLIÀNCIA?
 • es  conformidad (compliment normatiu), n f
 • es  cumplimiento (compliment normatiu), n m
 • fr  conformité (compliment normatiu), n f
 • en  compliance (compliment normatiu), n
 • en  regulatory compliance (compliment normatiu), n
 • de  Regelüberwachung (compliment normatiu), n f
 • de  Überwachung (compliment normatiu), n f

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

Definició
Es considera que la forma adequada, en aquest àmbit, és compliment normatiu (nom masculí), i no *acompliment normatiu ni *compliància.

Els motius de la tria de compliment normatiu (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) És una forma lingüísticament adequada, d'acord amb el significat normatiu de compliment.
(2) Es documenta en textos catalans d'especialitat.
(3) Té l'aval de la majoria d'especialistes consultats.

En canvi, les formes *acompliment normatiu i *compliància presenten problemes:

- *acompliment normatiu, tot i tenir el suport d'alguns especialistes, no és adequat semànticament perquè
compliance fa referència al fet d'adequar-se a una norma, de complir-la, i no pas de portar a terme una cosa manada (que és el significat de acomplir).

- *compliància és una adaptació del manlleu anglès original, que no es pot justificar a partir del català (caldria un verb inexistent del tipus *compliar, igual que variar dona invariància); la proximitat semàntica i morfològica del verb complir fa innecessari recórrer a l'adaptació.

El compliment normatiu és l'adequació dels procediments i de les actuacions d'una entitat financera a la normativa en vigor.

Nota

 • 1. Amb relació al compliment normatiu i en el mateix àmbit, també hi ha els termes relacionats responsable de compliment normatiu (nom masculí i femení, en anglès compliance officer); departament de compliment normatiu (nom masculí, en anglès compliance department); cap del departament de compliment normatiu (nom masculí i femení, en anglès chief compliance officer), i compliment normatiu penal (nom masculí, en anglès criminal compliance).

  En canvi, en l'àmbit de la física, sí que es considera adequada la forma compliància (nom femení, en anglès compliance), per fer referència a la mesura de la docilitat amb què una estructura, un òrgan o una substància poden ser deformats per una força sense ruptura.
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de responsable de compliment normatiu i compliància al Cercaterm i de compliment normatiu al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Com es diu compliance en català? És adequat compliància?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/com-diu-compliance-catala-adequat-compliancia).
CONSELL GENÈTIC, ASSESSORAMENT GENÈTIC, CONSELL PROSPECTIU O CONSELL RETROSPECTIU? CONSELL GENÈTIC, ASSESSORAMENT GENÈTIC, CONSELL PROSPECTIU O CONSELL RETROSPECTIU?

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

 • ca  CONSELL GENÈTIC, ASSESSORAMENT GENÈTIC, CONSELL PROSPECTIU O CONSELL RETROSPECTIU?
 • es  asesoramiento genético (consell genètic), n m
 • es  consejo genético (consell genètic), n m
 • es  consejo genético a posteriori (consell retrospectiu), n m
 • es  consejo genético previo (consell prospectiu), n m
 • fr  avis génétique (consell genètic), n m
 • fr  conseil génétique (consell genètic), n m
 • fr  consultation génétique (consell genètic), n f
 • fr  consultation prospective (consell prospectiu), n f
 • fr  consultation rétrospective (consell retrospectiu), n f
 • en  genetic counseling (consell genètic), n
 • en  genetic counselling (consell genètic), n
 • en  prospective counseling (consell prospectiu), n
 • en  retrospective counseling (consell retrospectiu), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Tant consell genètic i assessorament genètic, com consell prospectiu i com consell retrospectiu (tots quatre, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents i graus de validesa diferents.

- El consell genètic, o el sinònim complementari assessorament genètic, és un pronòstic ofert a persones i famílies sobre el risc de transmetre malalties d'origen genètic a la descendència, amb l'objectiu d'informar-les i d'ajudar-les a prendre decisions informades.
. Els equivalents castellans són asesoramiento genético i consejo genético; els francesos, avis génétique, conseil génétique i consultation génétique, i els anglesos, genetic counseling i genetic counselling.

Els altres termes designen tipus determinats de consells genètics:

- El consell prospectiu és el consell genètic que es dona a les persones que són possibles portadores del gen d'una malaltia hereditària amb relació a un descendent que encara no ha nascut.
. L'equivalent castellà és consejo genético previo; el francès, consultation prospective, i l'anglès, prospective counseling.

- El consell retrospectiu és el consell genètic que es dona a la família amb relació a un descendent que pot haver heretat una malaltia un cop ja ha nascut.
. L'equivalent castellà és consejo genético a posteriori; el francès, consultation rétrospective, i l'anglès, retrospective counseling.

Nota

CONSERVACIÓ O PRESERVACIÓ? CONSERVACIÓ O PRESERVACIÓ?

Criteris d'especialitat > Ciències de la vida

 • ca  CONSERVACIÓ O PRESERVACIÓ?
 • es  conservación (conservació), n f
 • es  preservación (preservació), n f
 • fr  conservation (conservació), n f
 • fr  préservation (preservació), n f
 • en  conservation (conservació), n
 • en  preservation (preservació), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la vida

Definició
Tant conservació com preservació (tots dos, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats d'abast diferent.

Així, la conservació (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és el conjunt de polítiques, estratègies, plans o mesures específiques de gestió orientats a mantenir o restablir l'estat favorable del patrimoni natural i a assegurar-ne la biodiversitat.
. Es tracta, per tant, d'un concepte ampli, que va des de l'ús racional i sostenible dels recursos naturals (l'aigua, els boscos, els animals, els minerals, etc.) fins a la protecció extrema, que permet únicament activitats de recerca o, en algun cas, de restauració i millora.
. L'equivalent castellà és conservación; el francès, conservation, i l'anglès, conservation.

En canvi, la preservació (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) fa referència a un tipus de conservació, en concret la que segueix l'estratègia d'evitar qualsevol activitat que pugui afectar directament les condicions del patrimoni natural i la biodiversitat. L'objectiu és protegir-los d'una manera integral i fer possible que les dinàmiques naturals segueixin el seu curs sense interferències.
. L'equivalent castellà és preservación; el francès, préservation, i l'anglès, preservation.

En les terres catalanes, es pot considerar que s'aplica la conservació tant als parcs nacionals com als parcs naturals. Ara bé en els parcs naturals (com ara la Garrotxa, Collserola, el Montseny, l'Alt Pirineu o el Delta de l'Ebre) es tendeix a fer compatible la protecció amb l'explotació i, per contra, en els parcs nacionals (per exemple, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i Arxipèlag de Cabrera) es tendeix a la preservació, és a dir a deixar que la natura faci el seu camí sense intervenció humana.

Nota

 • 1. Els verbs corresponents a conservació o preservació són conservar i preservar (tots dos, verbs transitius).
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de conservació i preservació al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, És el mateix conservació que preservació?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/mateix-conservacio-que-preservacio).
CONTRABAN D'ÉSSERS HUMANS, CONTRABAN DE PERSONES, TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS O TRÀFIC DE PERSONES? CONTRABAN D'ÉSSERS HUMANS, CONTRABAN DE PERSONES, TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS O TRÀFIC DE PERSONES?

Criteris d'especialitat > Ciències socials

 • ca  CONTRABAN D'ÉSSERS HUMANS, CONTRABAN DE PERSONES, TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS O TRÀFIC DE PERSONES?
 • es  tráfico de personas (contraban d'éssers humans), n m
 • es  trata de personas (tràfic d'éssers humans), n f
 • es  trata de seres humanos (tràfic d'éssers humans), n f
 • fr  trafic d'êtres humains (contraban d'éssers humans), n m
 • fr  trafic de personnes (contraban d'éssers humans), n m
 • fr  traite de personnes (tràfic d'éssers humans), n f
 • fr  traite des êtres humains (tràfic d'éssers humans), n f
 • en  human smuggling (contraban d'éssers humans), n
 • en  human trafficking (tràfic d'éssers humans), n
 • en  people smuggling (contraban d'éssers humans), n
 • en  trafficking in human beings (tràfic d'éssers humans), n
 • en  trafficking in persons (tràfic d'éssers humans), n

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definició
Tant contraban d'éssers humans i contraban de persones com tràfic d'éssers humans i tràfic de persones (tots, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- El contraban d'éssers humans, o contraban de persones, és l'acció de facilitar l'entrada il·legal de persones a un estat del qual no tenen la nacionalitat ni el permís de residència, amb la finalitat de treure'n un benefici econòmic; sovint, el contraban inclou també el transport dels afectats.
. L'equivalent castellà és tráfico de personas; els francesos, trafic d'êtres humains i trafic de personnes, i els anglesos, human smuggling i people smuggling.

- El tràfic d'éssers humans, o tràfic de persones, és l'acció de captar, transportar o acollir persones, sovint aprofitant-se d'una situació de vulnerabilitat, per mitjà de l'amenaça, l'engany, l'ús de la força o el pagament a algú amb autoritat sobre les víctimes, amb la finalitat d'explotar-les; aquesta explotació pot ser de tipus sexual o laboral, pot consistir en l'obligació de delinquir o contreure matrimoni, pot comportar sotmetre'ls a l'extracció d'òrgans, etc.
. Els equivalents castellans són trata de personas i trata de seres humanos; els francesos, traite de personnes i traite des êtres humains, i els anglesos, human trafficking, trafficking in human beings i trafficking in persons.

Els motius d'aquesta tria són els següents:
(1) Pel que fa a les bases (contraban i tràfic), són calcs de les formes angleses (respectivament, human smuggling i human trafficking), a diferència del que fan el castellà (tráfico i trata de personas), el francès (trafic i traite de personnes) i també l'italià (traffico i tratta di persone). Això es deu al significat habitual de tràfic en català ("Transport de mercaderies") i a la inexistència d'una forma anàloga a trata-traite-tratta, per a les quals en català se sol recórrer també a tràfic.
(2) Pel que fa a la doble possibilitat dels complements en cada cas (d'éssers humans i de persones), es deuen a la documentació abundant de tots dos, amb la particularitat que éssers humans s'utilitza sobretot en àmbits especialitzats, i persones, en àmbits divulgatius.

Nota

COOXIMETRIA, CO-OXIMETRIA O COXIMETRIA? COOXIMETRIA, CO-OXIMETRIA O COXIMETRIA?

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

 • ca  COOXIMETRIA, CO-OXIMETRIA O COXIMETRIA?
 • es  CO-oximetría (cooximetria), n f
 • es  cooximetría (cooximetria), n f
 • fr  CO-oxymétrie (cooximetria), n f
 • fr  cooxymétrie (cooximetria), n f
 • en  CO-oximetry (cooximetria), n
 • en  cooximetry (cooximetria), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Es considera que la forma adequada és cooximetria (nom femení), i no *CO-oximetria ni *coximetria.

Els motius de la tria de cooximetria (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) És una denominació lingüísticament adequada (formada per co-, lexicalització del símbol del monòxid de carboni, CO; per -oxi-, formant referit a l'oxigen, i per -metria, forma sufixada que significa 'mesura'), a diferència de *CO-oximetria i *coximetria, que no segueixen les normes de composició del català.
(2) Respecta la pronúncia habitual entre els especialistes de l'àmbit.
(3) És paral·lela a les formes d'altres llengües de referència.

La cooximetria és la mesura de la concentració dels derivats de l'hemoglobina, principalment la carboxihemoglobina i l'oxihemoglobina, en una mostra de sang arterial. Aquesta mesura s'utilitza, sobretot, en cas de sospita d'intoxicació per monòxid de carboni.

Nota

 • 1. És inadequat utilitzar cooximetria per a referir-se a la mesura del contingut de monòxid de carboni en l'aire expirat, tot i que sovint s'utilitza amb aquest sentit en l'àmbit del control del tabaquisme. El motiu és que la cooximetria només permet obtenir dades sobre el monòxid de carboni i no sobre l'oxigen, que també és present en l'aire expirat. Per a designar aquest altre concepte, el Consell Supervisor ha aprovat carboximetria, a partir del formant carboxi- (forma prefixada del mot carboxil, en referència al monòxid de carboni) i la forma sufixada del grec -metria.
 • 2. El Consell Supervisor també ha aprovat els termes relacionats cooxímetre (nom masculí) per fer referència a un aparell per a realitzar una cooximetria i carboxímetre (nom masculí) per a fer referència a un aparell per a realitzar una carboximetria.
 • 3. Podeu consultar la fitxa completa de cooximetria al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original,CO-oximetria, cooximetria o coximetria?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/co-oximetria-cooximetria-o-coximetria).
COVID-19:PRONÚNCIA I GRAFIA COVID-19:PRONÚNCIA I GRAFIA

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut, Criteris lingüístics > 06 Pronúncia o grafia de casos singulars

 • ca  COVID-19: PRONÚNCIA I GRAFIA

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut, Criteris lingüístics > 06 Pronúncia o grafia de casos singulars

Definició
En l'ús oral i escrit de COVID-19, es recomana seguir les convencions següents:


A. PRONÚNCIA I GRAFIA

- Fer-ne una paraula aguda, és a dir pronunciar-la amb accent tònic sobre la síl·laba -vid i, com a paraula aguda acabada en consonant, no posar-hi cap accent gràfic.

- Pronunciar [o] la vocal de la primera síl·laba, en tots els dialectes. (Ara bé, en els dialectes que habitualment pronuncien [u] una o àtona, també es pot pronunciar c[u]vid, encara que és una pronúncia poc freqüent per la novetat de la paraula.)

- Escriure-ho seguint una de les grafies següents:
(1) COVID-19, amb totes les lletres amb majúscules i en rodona, d'acord amb el seu origen com a sigla (COVID-19 procedeix del nom original anglès coronavirus disease 19, en què la xifra fa referència al 2019 com a any de sorgiment de la malaltia).
(2) covid-19, amb totes les lletres amb minúscules i en rodona, d'acord amb l'últim pas d'integració de les sigles en la llengua quan es tornen d'ús general. (És a dir, igual que sida o radar, originalment sigles.)
No es consideren grafies adequades: *COVID-19 [en cursiva], *covid-19 [en cursiva]; *Covid-19 [amb majúscula inicial]


B. GÈNERE

- Es recomana assignar-hi el gènere femení, ja que la sigla COVID-19 (o covid-19) correspon en català a la denominació completa malaltia per coronavirus, en què malaltia tradueix disease. Com que malaltia per coronavirus és femení, també ho és la sigla COVID-19.
Exemple: la COVID-19, la covid-19; el virus de la COVID-19, el virus de la covid-19

L'ús del gènere masculí per a COVID-19 no és recomanable, tot i que es pot explicar perquè no és evident que la sigla contingui malaltia i pel dubte de quan es fa referència al virus i quan a la malaltia.

- En canvi, coronavirus s'utilitza en masculí, ja que, a diferència de COVID-19, fa referència a un virus i no a una malaltia, i en català els virus són de gènere masculí.
Exemple: el coronavirus causant de la COVID-19


C. DENOMINACIÓ DE MALALTIA I VIRUS

C1. Malaltia

Pel que fa a la malaltia, com a noms més generals, en contextos divulgatius o periodístics, es poden fer servir malaltia per coronavirus, pneumònia per coronavirus o síndrome respiratòria associada a coronavirus.
. Ara bé, com que hi ha altres malalties o pneumònies causades per coronavirus diferents, tant en animals com en éssers humans, resultaria més precisa una solució del tipus malaltia per coronavirus del 2019.

C2. Virus

Pel que fa al virus que causa la malaltia, el nom oficial aprovat per l'ICTV (Comitè Internacional de Taxonomia de Virus) és coronavirus SARS-CoV-2. Tot i això, en contextos comunicatius l'OMS recomana que es facin servir denominacions del tipus virus responsable de la COVID-19 o coronavirus de la COVID-19 (com ara virus de la grip o virus de la sida).

Nota

CRIA A L'AIRE LLIURE, CRIA ECOLÒGICA, CRIA A TERRA, CRIA EN GÀBIA O CRIA EN BATERIA? CRIA A L'AIRE LLIURE, CRIA ECOLÒGICA, CRIA A TERRA, CRIA EN GÀBIA O CRIA EN BATERIA?

Criteris d'especialitat > Agricultura. Ramaderia. Pesca

 • ca  CRIA A L'AIRE LLIURE, CRIA ECOLÒGICA, CRIA A TERRA, CRIA EN GÀBIA O CRIA EN BATERIA?
 • es  cría campera (cria a l'aire lliure), n f
 • es  cría ecológica (cria ecològica), n f
 • es  cría en batería (cria en gàbia), n f
 • es  cría en jaula (cria en gàbia), n f
 • es  cría en suelo (cria a terra), n f
 • fr  élevage au sol (cria a terra), n m
 • fr  élevage biologique (cria ecològica), n m
 • fr  élevage en batterie (cria en gàbia), n m
 • fr  élevage en cage (cria en gàbia), n m
 • fr  élevage en plein air (cria a l'aire lliure), n m
 • it  allevamento a terra (cria a terra), n m
 • it  allevamento all'aperto (cria a l'aire lliure), n m
 • it  allevamento biologico (cria ecològica), n m
 • it  allevamento in batteria (cria en gàbia), n m
 • it  allevamento in gabbia (cria en gàbia), n m
 • pt  criação animal em pastorícia (cria a l'aire lliure), n f
 • pt  criação ao ar livre (cria a l'aire lliure), n f
 • pt  criação biológica (cria ecològica), n f
 • pt  criação ecológica (cria ecològica), n f
 • pt  criação em bateria (cria en gàbia), n f
 • pt  criação em gaiola (cria en gàbia), n f
 • pt  criação no solo (cria a terra), n f
 • en  barn rearing (cria a terra), n
 • en  battery farming (cria en gàbia), n
 • en  battery rearing (cria en gàbia), n
 • en  free range farming (cria a l'aire lliure), n
 • en  free range poultry farming (cria a l'aire lliure), n
 • en  organic poultry farming (cria ecològica), n

Criteris d'especialitat > Agricultura. Ramaderia. Pesca

Definició
Tant cria a l'aire lliure, com cria ecològica, com cria a terra, com cria en gàbia i cria en bateria es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents.

- La cria a l'aire lliure (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un sistema de cria extensiva d'aviram en què les gallines (anomenades gallines criades a l'aire lliure o gallines de pagès) disposen d'un corral a cel descobert on poden accedir durant tot el dia des de la nau on estan allotjades. Els ous d'aquestes gallines són ous de gallines criades a l'aire lliure o ous de pagès.
. L'equivalent castellà és cría campera; el francès, élevage en plein air; l'italià, allevamento all'aperto; els portuguesos, criação animal em pastorícia i criação ao ar livre, i els anglesos, free range farming i free range poultry farming.

- La cria ecològica (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un tipus de cria a l'aire lliure en què les gallines (anomenades gallines ecològiques) s'alimenten amb pinso procedent de l'agricultura ecològica i, a més, en cas de malaltia, reben únicament productes fitoterapèutics, homeopàtics o oligoelements. Els ous d'aquestes gallines són ous ecològics.
. L'equivalent castellà és cría ecológica; el francès, élevage biologique; l'italià, allevamento biologico; els portuguesos, criação biológica i criação ecológica, i l'anglès, organic poultry farming.

- La cria a terra (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un sistema de cria intensiva d'aviram en què les gallines (anomenades gallines criades a terra) estan allotjades sobre un jaç, generalment de palla o d'encenalls, en una nau tancada per on es poden moure amb certa llibertat. Els ous d'aquestes gallines són ous de gallines criades a terra.
. L'equivalent castellà és cría en suelo; el francès, élevage au sol; l'iltalià, allevamento a terra; el portuguès, criação no solo, i l'anglès, barn rearing.

- La cria en gàbia, o el sinònim complementari cria en bateria (totes dues, formes també normalitzades pel Consell Supervisor), és un sistema de cria intensiva d'aviram en què les gallines (anomenades galines criades en gàbia o gallines criades en bateria) estan allotjades permanentment en gàbies metàl·liques reixades, segons una disposició en fileres de diversos pisos. Els ous d'aquestes gallines són ous de gallines criades en gàbia o ous de gallines criades en bateria.
. Els equivalents castellans són cría en batería i cría en jaula; els francesos, élevage en batterie i élevage en cage; els italians, allevamento in batteria i allevamento in gabbia; els portuguesos, criação em bateria i criação em gaiola, i els anglesos, battery farming i battery rearing.

Els motius de la tria de totes aquestes formes són els següents:
(1) Són denominacions descriptives i transparents.
(2) Són formes d'ús habitual entre els especialistes.

Nota

 • Podeu consultar les fitxes completes de cria a l'aire lliure, cria ecològica, cria a terra i cria en gàbia al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original,Ordre al galliner, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/ordre-al-galliner).
CRIANÇA POSITIVA O PARENTALITAT POSITIVA? CRIANÇA POSITIVA O PARENTALITAT POSITIVA?

Criteris d'especialitat > Ciències socials

 • ca  CRIANÇA POSITIVA O PARENTALITAT POSITIVA?
 • es  crianza positiva (criança positiva), n f
 • es  parentalidad positiva (criança positiva), n f
 • fr  éducation positive (criança positiva), n f
 • fr  parentalité positive (criança positiva), n f
 • it  genitorialità positiva (criança positiva), n f
 • en  positive parenting (criança positiva), n
 • de  positive Elternschaft (criança positiva), n f

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definició
Es considera que la forma adequada per a traduir la forma anglesa positive parenting és criança positiva (nom femení), i no *parentalitat positiva.

Els motius de la tria de criança positiva (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) Criança és la paraula habitual en català per a referir-se a l'acció de criar un infant, d'educar-lo o instruir-lo, que és el significat de parenting ("The care and upbringing of a child", segons el diccionari Collins); *parentalitat, doncs, resulta una creació innecessària.
(2) Igual que parenting, criança remet morfològicament a una acció (l'acció de criar), mentre que parentalitat remet a una qualitat (la qualitat de ser pares).
(3) La forma criança positiva és paral·lela a altres formes relacionades del mateix àmbit, com ara criança respectuosa o criança compartida.

La criança positiva és un tipus d'educació dels infants en el context familiar que es basa en el respecte i el reconeixement de la individualitat i en un tracte afectiu i no violent, dins un marc de normes i valors; l'objectiu de la criança positiva és potenciar la seguretat i l'autonomia progressiva de l'infant i contribuir al seu desenvolupament integral.

Nota

CRIBRATGE, CRIBATGE, CRIBAT O SCREENING? CRIBRATGE, CRIBATGE, CRIBAT O SCREENING?

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

 • ca  CRIBRATGE, CRIBATGE, CRIBAT O SCREENING?
 • es  cribado (cribratge), n m
 • es  cribaje (cribratge), n m
 • en  screening (cribratge), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Es considera que la forma adequada és cribratge (nom masculí), i no *cribatge, *cribat o *screening, que són formes que també es poden documentar en aquest àmbit en català.

Els motius de la tria de cribratge (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) És una forma culta, creada sobre el verb llatí cribrare, que té el sentit de 'triar' o 'garbellar', i el sufix català -atge, que indica l'acció o l'efecte expressats pel verb de base. Aquest sufix s'utilitza sovint per a denominar operacions tècniques.
(2) Es tracta d'un cultisme que es difon públicament des de fa anys, adoptat en primer lloc pel Diccionari enciclopèdic de medicina i normalitzat posteriorment pel Consell Supervisor del TERMCAT el 1997.
(3) És la forma preferida pels especialistes consultats, per la seva difusió de fa temps i la proximitat amb formes d'altres llengües, que en fa una bona alternativa al manlleu de l'anglès screening.
(4) S'utilitza una forma anàloga en castellà i, en alternança amb d'altres, també en francès.

En canvi, les altres formes presenten punts en contra, que les fan poc aconsellables:

- *cribatge:
L'absència de r en la segona síl·laba no és justificable en una forma presa directament del llatí com a cultisme, ja que l'original llatí és cribrare. Aquesta simplificació de pronúncia, sense ser un fenomen general, es podria donar en tot cas en formes pertanyents a la llengua general ja implantades de fa anys.

- *cribrat:
Lingüísticament és una forma menys adequada, perquè, encara que -at també pugui tenir el significat de 'acció i efecte', en operacions tècniques es prefereix el sufix -atge, per raons de precisió i genuïnitat.
Exemple: aceratge, blindatge, clonatge, escombratge, fresatge, laminatge, peraltatge, xifratge

- *screening
Tot i que és un manlleu força estès, fonèticament i ortogràficament no s'ajusta al sistema del català i a més, és innecessari, com demostra la forta implantació de cribratge i l'existència de solucions pròpies en castellà i francès.

Els equivalents castellans de un cribratge són un cribado i un cribaje; els francesos, un dépistage i un criblage, i l'anglès, a screening.

Un cribratge és una recerca sistemàtica indiscriminada que s'aplica a un conjunt d'elements per a descobrir-hi els que tenen una particularitat específica.

Nota

 • 1. A més del nom cribratge, el Consell Supervisor també va aprovar el verb corresponent, cribrar, amb el significat de sotmetre un conjunt d'elements a un procés de cribratge.
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de cribratge i cribrar al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, #terme de la setmana: cribratge, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/termedelasetmana-cribratge).
CRUDÍVOR, CRUDIVEGETARIÀ O CRUDIVEGÀ? CRUDÍVOR, CRUDIVEGETARIÀ O CRUDIVEGÀ?

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

 • ca  CRUDÍVOR, CRUDIVEGETARIÀ O CRUDIVEGÀ?
 • en  raw foodie (crudívor | crudívora), n
 • en  raw foodist raw foodie (crudívor | crudívora), n
 • en  raw vegan (crudivegà | crudivegana), n
 • en  raw vegetarian (crudivegetarià | crudivegetariana), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Tant crudívor | crudívora com crudivegetarià | crudivegetariana i crudivegà | crudivegana es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents.

- Un crudívor o una crudívora és una persona que consumeix exclusivament aliments crus, germinats, fermentats o cuits a baixa temperatura.
. El nom de la tendència alimentària corresponent és crudivorisme.
. Els equivalents castellans són un o una crudista i un crudívoro o una crudívora; els francesos, un o une crudiste i un o une crudivore, i els anglesos, a raw foodie i a raw foodist.

En canvi, els altres termes designen les persones que practiquen el crudivorisme en combinació amb altres tendències alimentàries:

- Els crudivegetarians i les crudivegetarianes són els vegetarians que consumeixen crus, germinats, fermentats o cuits a baixa temperatura tant productes d'origen vegetal com productes d'origen animal que no comporten el sacrific de l'animal.
. El nom de la tendència alimentària és crudivegetarianisme.
. L'equivalent castellà és un crudivegetariano o una crudivegetariana; el francès, un crudi-végétarien o une crudi-végétarienne, i l'anglès, a raw vegetarian.

- Els crudivegans i les crudiveganes, o crudivegetalistes, són els vegetarians que consumeixen crus, germinats, fermentats o cuits a baixa temperatura productes exclusivament d'origen vegetal.
. El nom de la tendència alimentària és crudiveganisme o crudivegetalisme.
. Els equivalents castellans són un crudivegano o una crudivegana i un crudivegetaliano o una crudivegetaliana; el francès, un crudi-végétalien o une crudi-végétalienne, i l'anglès, a raw vegan.

Nota

 • Aquest criteri es complementa amb la fitxa VEGETARIÀ, VEGÀ ALIMENTARI, OVOVEGETARIÀ, LACTOVEGETARIÀ, OVOLACTOVEGETARIÀ, APIVEGETARIÀ, AVIVEGETARIÀ, PISCIVEGETARIÀ, AVIPISCIVEGETARIÀ O FLEXIVEGETARIÀ?