Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
 • ca  caça, n f
 • ca  activitat cinegètica, n f sin. compl.
 • ca  cinegètica, n f sin. compl.
 • es  actividad cinegética, n f
 • es  caza, n f
 • es  cinegética, n f
 • fr  activité cynégétique, n f
 • fr  chasse, n f
 • fr  cynégétique, n f
 • en  hunting, n

Conceptes generals

Definició
Activitat consistent a capturar, viu o mort, un animal en llibertat després d'un període de temps destinat a buscar-lo o perseguir-lo.
cadena alimentària cadena alimentària

Conceptes generals

 • ca  cadena alimentària, n f
 • es  cadena agroalimentaria, n f
 • es  cadena alimentaria, n f
 • fr  chaîne agroalimentaire, n f
 • fr  chaîne alimentaire, n f
 • fr  chaîne d'approvisionnement alimentaire, n f
 • en  food chain, n
 • en  food supply chain, n

Conceptes generals

Definició
Conjunt d'activitats necessàries per a la producció i el subministrament d'aliments, des de la producció primària fins al consum.

Nota

 • La cadena alimentària es divideix en diverses fases, concretament: la fase de producció primària, la fase de transformació, la fase de distribució, la fase detallista i la fase de consum.
cadena de fred cadena de fred

Conceptes generals

 • ca  cadena de fred, n f
 • es  cadena de frío, n f
 • fr  chaîne du froid, n f
 • fr  chaîne frigorifique, n f
 • en  cold chain, n

Conceptes generals

Definició
Cadena de processos que mantenen un aliment perible a temperatures de refrigeració i congelació adequades i relativament constants al llarg de tot el procés de producció fins al consum.

Nota

 • 1. Per a mantenir la cadena de fred al llarg de la cadena alimentària, calen instal·lacions, mitjans de transport i béns d'equipament adequats.
 • 2. Trencar la cadena de fred facilita el desenvolupament de bacteris, els quals poden causar una toxiinfecció alimentària.
cadena de producció cadena de producció

Conceptes generals

 • ca  cadena de producció, n f
 • es  cadena de producción, n f
 • fr  chaîne de fabrication, n f
 • fr  chaîne de production, n f
 • en  chain of production, n
 • en  production line, n

Conceptes generals

Definició
Cadena sistematitzada d'operacions que condueixen a l'obtenció d'un producte alimentari.

Nota

 • 1. La cadena de producció forma part de la fase de transformació.
 • 2. Algunes de les activitats que es duen a terme al llarg de la cadena de producció són la transformació, l'envasament o l'etiquetatge.
cadena de subministrament cadena de subministrament

Conceptes generals

 • ca  cadena de subministrament, n f
 • es  cadena de abastecimiento, n f
 • es  cadena de suministro, n f
 • fr  chaîne d'approvisionnement, n f
 • fr  chaîne logistique, n f
 • en  supply chain, n

Conceptes generals

Definició
Cadena d'activitats destinades a proporcionar un producte a un destinatari final.

Nota

 • La cadena alimentària és un tipus de cadena de subministrament.
calibratge calibratge

Anàlisi del risc

 • ca  calibratge, n m
 • es  calibración, n f
 • fr  étalonnage, n m
 • en  calibration, n

Anàlisi del risc

Definició
Operació d'ajustar un aparell de mesura fins que el mesurament que se n'obté es correspon amb un patró de referència amb un valor conegut.
camperol | camperola camperol | camperola

Conceptes generals

 • ca  agricultor | agricultora, n m, f
 • ca  camperol | camperola, n m, f sin. compl.
 • ca  llaurador | llauradora, n m, f sin. compl.
 • ca  pagès | pagesa, n m, f sin. compl.
 • es  agricultor | agricultora, n m, f
 • es  campesino | campesina, n m, f
 • es  labrador | labradora, n m, f
 • es  paisano | paisana, n m, f
 • fr  agriculteur | agricultrice, n m, f
 • fr  exploitant agricole | exploitante agricole, n m, f
 • en  farmer, n
 • en  peasant, n

Conceptes generals

Definició
Persona que es dedica al conreu de la terra.
canvi climàtic canvi climàtic

Conceptes generals

 • ca  canvi climàtic, n m
 • es  cambio climático, n m
 • fr  changement climatique, n m
 • en  climate change, n

Conceptes generals

Definició
Variació de les característiques climàtiques, en particular de la temperatura, la quantitat de precipitació i la freqüència o intensitat del vent, que té lloc al llarg del temps en un indret determinat com a conseqüència de fenòmens d'origen natural o, més generalment, de fenòmens provocats per l'activitat humana.

Nota

 • El canvi climàtic associat a un augment de les temperatures augmenta la probabilitat de contaminació per patògens i paràsits transmesos pels aliments.
caracterització del perill caracterització del perill

Anàlisi del risc

 • ca  caracterització del perill, n f
 • es  caracterización del peligro, n f
 • fr  caractérisation du danger, n f
 • en  hazard characterisation, n

Anàlisi del risc

Definició
Fase de l'avaluació del risc consistent a fer una valoració qualitativa o quantitativa de la naturalesa dels efectes perjudicials per a la salut que pot comportar un perill alimentari.

Nota

 • 1. La caracterització del perill s'ha de dur a terme, sempre que sigui possible, per mitjà de l'avaluació de la relació dosi-resposta.
 • 2. La caracterització del perill és la segona fase de l'avaluació del risc. La primera és la identificació del perill, i la tercera i la quarta són l'avaluació de l'exposició i la caracterització del risc, respectivament.
caracterització del risc caracterització del risc

Anàlisi del risc

 • ca  caracterització del risc, n f
 • es  caracterización del riesgo, n f
 • fr  caractérisation du risque, n f
 • en  risk characterisation, n

Anàlisi del risc

Definició
Fase de l'avaluació del risc consistent a estimar quantitativament o qualitativament, incloses les incerteses que comporta, la probabilitat que es produeixi un efecte perjudicial per a la salut i la seva gravetat en un grup de població específic.

Nota

 • 1. La caracterització del risc es duu a terme integrant la informació obtinguda en la identificació del perill, la caracterització del perill i l'avaluació de l'exposició.
 • 2. La caracterització del risc és la quarta fase de l'avaluació del risc. La primera és la identificació del perill, la segona és la caracterització del perill, i la tercera és l'avaluació de l'exposició.